Znajomość zagadnień związanych z etiologią i leczeniem trądziku pospolitego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych

master
dc.abstract.enAcne vulgaris is one of the most common skin diseases which may influence emotional conditions and interpersonal relations of those who suffer it.Aim: To estimate middle and high school students' level of knowledge about ways of treating acne as well as proper skin care, and to examine psychological effects of a chronic disease and students' need for education within the scope of this dermatosis. Methods and materials: A questionnaire has been carried out among 94 students of middle and high schools. The questionnaire included 28 questions testing the knowledge about acne, various ways of curing this disease, as well as various sources of information about the disease. The opinion poll also examined the effectiveness of facial treatments and over-the-counter products for curing skin problems, the need for courses about acne, and patients' insights about the disease's influence on relations with others, self-esteem, mood, and behavior. The comparative analysis has been carried out within two groups: group A – 46 girls, and group B – 48 boys.Results: More than half of those questioned (61%, n=57) think that they suffer acne – more often girls. More than half (56%, n=52) answered that their knowledge about curing acne and skin care is 'good' or 'very good'. Girls rated their knowledge higher than boys. 24% (n=74) of the surveyed, both boys and girls, do not know what causes acne. Among all of known methods of curing acne, the questioned would choose local antibiotic treatment – 79% (n=74) and oral antibiotics 45% (n=42). Other methods mentioned in the questionnaire were rather rarely marked. The research showed poor level or lack of knowledge about skin care. Internet is the biggest source for school teenagers to search for information about skin problems (68%; n=64). Almost one half of interviewees think that facial cosmetic treatments effectively help curing acne (59% boys, and 35% girls). 12% (n=11) of the surveyed, mainly boys, answered that using sunbeds helps curing acne. Half of those questioned, both boys and girls, think that skin diseases should be cured by a dermatologist (50%, n=47). 43% (n=40) think that classes which would widen students' knowledge about acne, are necessary in schools and would meet students' interest. 67 of respondents (71%) agreed that acne is a disease of great influence on one's psyche and may be a source of one's complexes. 53 of interviewees (56%) agreed with the opinion that acne causes mental discomfort and may be an obstacle in relations with other people (55%; n=52).Conclusions: The research revealed that middle and high school students lack knowledge about etiology and curing acne, therefore it is necessary to educate young people about the disease, methods of therapy, and the necessity of curing acne in its early stages which will further help avoid expensive treatments for severe stages of the disease, and will lead to improvement of life quality of those who suffer this disease.pl
dc.abstract.plTrądzik pospolity to jedna z najczęstszych chorób skóry. Może wywierać wpływ na stan emocjonalny oraz rozwój psychospołeczny chorych, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Cel: Ocena poziomu wiedzy młodzieży szkół ponadpodstawowych dotyczącej znajomości sposobów leczenia trądziku pospolitego, właściwej pielęgnacji skóry, jak również spostrzeżenia dotyczące skutków psychologicznych związanych z tą chorobą przewlekłą oraz ocena zapotrzebowania młodzieży na edukację w tym zakresie.Materiał i metody: Badanie empiryczne przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety wśród 94 uczniów gimnazjów i liceów. Ankieta zawierająca 28 pytań dotyczyła m.in. wiedzy na temat trądziku, sposobów leczenia i pielęgnacji skóry jak również źródeł pozyskiwania tej wiedzy, skuteczności zabiegów kosmetycznych i leków bez recepty w terapii trądziku, potrzeby przeprowadzania zajęć w szkole na temat trądziku, spostrzeżeń badanych na temat wpływu tej choroby na kontakty z innymi ludźmi, nastrój, samoocenę, zachowanie. Analizę porównawczą przeprowadzono w dwóch grupach: grupie A  46 dziewcząt i grupie B  48 chłopców.Wyniki: Ponad połowa z badanych osób (61%; n=57) ma trądzik, częściej ankietowane dziewczęta. Ponad połowa respondentów (56%; n=52) odpowiedziała, że ich wiedza na temat leczenia trądziku i pielęgnacji skóry jest bardzo dobra lub dobra. Dziewczęta wyżej oceniały swoją wiedzę niż chłopcy. 24% (n=23) badanych, zarówno dziewcząt jak i chłopców, nie zna przyczyn tworzenia się zmian trądzikowych. Wśród znanych metod leczenia ankietowani wybierali najczęściej terapię miejscową antybiotykami 79% (n=74) i doustnie stosowane antybiotyki 45% (n=42). Pozostałe metody wymienione w ankiecie były rzadziej zaznaczane. Niewystarczająca i często błędna jest wiedza dotycząca pielęgnacji skóry z trądzikiem. Młodzież czerpie wiedzę na temat trądziku przede wszystkim z Internetu (68%; n=64). Prawie połowa ankietowanych, uważa zabiegi kosmetyczne za skuteczne we wspomaganiu leczenia trądziku (59% chłopców i 35% dziewcząt). Z zebranych odpowiedzi wynika, iż 12% (n=11) respondentów, głównie chłopcy, zdecydowanie uważa, że solarium pomaga w leczeniu trądziku. Co drugi badany, zarówno chłopiec jak i dziewczyna, jest zdania, że trądzik powinien być leczony przez lekarza dermatologa (50%; n=47). 43% (n=40) badanych uważa, że dodatkowe lekcje, które poszerzałyby wiedzę na temat trądziku, byłyby potrzebne w szkołach i mogłyby budzić zainteresowanie uczniów. 67 respondentów (71%) zgadza się z opinią, że choroba ta ma wpływ na psychikę i jest powodem kompleksów. 53 respondentów (56%) zgodziło się ze stwierdzeniem, że trądzik pospolity powoduje dyskomfort psychiczny i utrudnia kontakty z innymi ludźmi (55%; n=52).Wnioski: Znajomość zagadnień związanych z etiologią i leczeniem trądziku pospolitego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych jest niewystarczająca. Niezbędna jest zatem edukacja młodzieży w zakresie wiedzy o chorobie, metod terapii i konieczności podejmowania wczesnego leczenia u specjalisty dermatologa w celu uniknięcia powikłań i wysokich kosztów związanych z leczeniem choroby przewlekłej, jak również w celu poprawy jakości życia chorych na trądzik.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWesołowska, Anna - 161589 pl
dc.contributor.authorKropidło, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPartyka, Anna - 133092 pl
dc.contributor.reviewerWesołowska, Anna - 161589 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:46:03Z
dc.date.available2020-07-24T17:46:03Z
dc.date.submitted2013-07-03pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-76477-151025pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189127
dc.languagepolpl
dc.subject.enacne vulgarispl
dc.subject.pltrądzik pospolitypl
dc.titleZnajomość zagadnień związanych z etiologią i leczeniem trądziku pospolitego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowychpl
dc.title.alternativePrior knowledge of the etiology and treatment of acne vulgaris among post primary school studentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Acne vulgaris is one of the most common skin diseases which may influence emotional conditions and interpersonal relations of those who suffer it.Aim: To estimate middle and high school students' level of knowledge about ways of treating acne as well as proper skin care, and to examine psychological effects of a chronic disease and students' need for education within the scope of this dermatosis. Methods and materials: A questionnaire has been carried out among 94 students of middle and high schools. The questionnaire included 28 questions testing the knowledge about acne, various ways of curing this disease, as well as various sources of information about the disease. The opinion poll also examined the effectiveness of facial treatments and over-the-counter products for curing skin problems, the need for courses about acne, and patients' insights about the disease's influence on relations with others, self-esteem, mood, and behavior. The comparative analysis has been carried out within two groups: group A – 46 girls, and group B – 48 boys.Results: More than half of those questioned (61%, n=57) think that they suffer acne – more often girls. More than half (56%, n=52) answered that their knowledge about curing acne and skin care is 'good' or 'very good'. Girls rated their knowledge higher than boys. 24% (n=74) of the surveyed, both boys and girls, do not know what causes acne. Among all of known methods of curing acne, the questioned would choose local antibiotic treatment – 79% (n=74) and oral antibiotics 45% (n=42). Other methods mentioned in the questionnaire were rather rarely marked. The research showed poor level or lack of knowledge about skin care. Internet is the biggest source for school teenagers to search for information about skin problems (68%; n=64). Almost one half of interviewees think that facial cosmetic treatments effectively help curing acne (59% boys, and 35% girls). 12% (n=11) of the surveyed, mainly boys, answered that using sunbeds helps curing acne. Half of those questioned, both boys and girls, think that skin diseases should be cured by a dermatologist (50%, n=47). 43% (n=40) think that classes which would widen students' knowledge about acne, are necessary in schools and would meet students' interest. 67 of respondents (71%) agreed that acne is a disease of great influence on one's psyche and may be a source of one's complexes. 53 of interviewees (56%) agreed with the opinion that acne causes mental discomfort and may be an obstacle in relations with other people (55%; n=52).Conclusions: The research revealed that middle and high school students lack knowledge about etiology and curing acne, therefore it is necessary to educate young people about the disease, methods of therapy, and the necessity of curing acne in its early stages which will further help avoid expensive treatments for severe stages of the disease, and will lead to improvement of life quality of those who suffer this disease.
dc.abstract.plpl
Trądzik pospolity to jedna z najczęstszych chorób skóry. Może wywierać wpływ na stan emocjonalny oraz rozwój psychospołeczny chorych, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Cel: Ocena poziomu wiedzy młodzieży szkół ponadpodstawowych dotyczącej znajomości sposobów leczenia trądziku pospolitego, właściwej pielęgnacji skóry, jak również spostrzeżenia dotyczące skutków psychologicznych związanych z tą chorobą przewlekłą oraz ocena zapotrzebowania młodzieży na edukację w tym zakresie.Materiał i metody: Badanie empiryczne przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety wśród 94 uczniów gimnazjów i liceów. Ankieta zawierająca 28 pytań dotyczyła m.in. wiedzy na temat trądziku, sposobów leczenia i pielęgnacji skóry jak również źródeł pozyskiwania tej wiedzy, skuteczności zabiegów kosmetycznych i leków bez recepty w terapii trądziku, potrzeby przeprowadzania zajęć w szkole na temat trądziku, spostrzeżeń badanych na temat wpływu tej choroby na kontakty z innymi ludźmi, nastrój, samoocenę, zachowanie. Analizę porównawczą przeprowadzono w dwóch grupach: grupie A  46 dziewcząt i grupie B  48 chłopców.Wyniki: Ponad połowa z badanych osób (61%; n=57) ma trądzik, częściej ankietowane dziewczęta. Ponad połowa respondentów (56%; n=52) odpowiedziała, że ich wiedza na temat leczenia trądziku i pielęgnacji skóry jest bardzo dobra lub dobra. Dziewczęta wyżej oceniały swoją wiedzę niż chłopcy. 24% (n=23) badanych, zarówno dziewcząt jak i chłopców, nie zna przyczyn tworzenia się zmian trądzikowych. Wśród znanych metod leczenia ankietowani wybierali najczęściej terapię miejscową antybiotykami 79% (n=74) i doustnie stosowane antybiotyki 45% (n=42). Pozostałe metody wymienione w ankiecie były rzadziej zaznaczane. Niewystarczająca i często błędna jest wiedza dotycząca pielęgnacji skóry z trądzikiem. Młodzież czerpie wiedzę na temat trądziku przede wszystkim z Internetu (68%; n=64). Prawie połowa ankietowanych, uważa zabiegi kosmetyczne za skuteczne we wspomaganiu leczenia trądziku (59% chłopców i 35% dziewcząt). Z zebranych odpowiedzi wynika, iż 12% (n=11) respondentów, głównie chłopcy, zdecydowanie uważa, że solarium pomaga w leczeniu trądziku. Co drugi badany, zarówno chłopiec jak i dziewczyna, jest zdania, że trądzik powinien być leczony przez lekarza dermatologa (50%; n=47). 43% (n=40) badanych uważa, że dodatkowe lekcje, które poszerzałyby wiedzę na temat trądziku, byłyby potrzebne w szkołach i mogłyby budzić zainteresowanie uczniów. 67 respondentów (71%) zgadza się z opinią, że choroba ta ma wpływ na psychikę i jest powodem kompleksów. 53 respondentów (56%) zgodziło się ze stwierdzeniem, że trądzik pospolity powoduje dyskomfort psychiczny i utrudnia kontakty z innymi ludźmi (55%; n=52).Wnioski: Znajomość zagadnień związanych z etiologią i leczeniem trądziku pospolitego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych jest niewystarczająca. Niezbędna jest zatem edukacja młodzieży w zakresie wiedzy o chorobie, metod terapii i konieczności podejmowania wczesnego leczenia u specjalisty dermatologa w celu uniknięcia powikłań i wysokich kosztów związanych z leczeniem choroby przewlekłej, jak również w celu poprawy jakości życia chorych na trądzik.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wesołowska, Anna - 161589
dc.contributor.authorpl
Kropidło, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Partyka, Anna - 133092
dc.contributor.reviewerpl
Wesołowska, Anna - 161589
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:46:03Z
dc.date.available
2020-07-24T17:46:03Z
dc.date.submittedpl
2013-07-03
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-76477-151025
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189127
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acne vulgaris
dc.subject.plpl
trądzik pospolity
dc.titlepl
Znajomość zagadnień związanych z etiologią i leczeniem trądziku pospolitego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
dc.title.alternativepl
Prior knowledge of the etiology and treatment of acne vulgaris among post primary school students
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
110
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Krakow
15
Brzeziny
9
Bydgoszcz
5
Gdansk
5
Wroclaw
5
Lublin
4
Rzeszów
4
Dublin
3
Katowice
2

No access

No Thumbnail Available