Stres w organizacji z branży produkcji gier komputerowych - analiza profilowa

master
dc.abstract.enThe theoretical part of this thesis is to present the theory of stress, with an emphasis on organizational stress. Another goal is to present an analysis of the results of the survey of 37 employees of the company from the computer game production industry and to describe the profiles created as a result of the analysis - sources of stress, job satisfaction and ways of coping with stress. In order to obtain the results, the organizational stress test (OSI) questionnaire created by C. Cooper, S. J. Sloan and S. Williams in the Polish adaptation of Z. Łącała and C. Noworol was used. The results allowed to build stress profiles in the organization on three scales. According to the first - job satisfaction - employees feel the lowest level of satisfaction in terms of the organization's structure and climate, while the remaining subscales generate satisfaction to a similar degree. On the stress source scale, the respondents stated that the least stressors come from their work-home relationship and interpersonal relations, most from the career and achievement subscales and structure and atmosphere of the organization. In the last profile, it was possible to state that the respondents most often fight stress using logical assessment of the situation and effective time management, while they use interpersonal support to a lesser extent. In addition, the correlation analysis showed a negative correlation between the stress source scale and job satisfaction.pl
dc.abstract.plZałożeniem tej pracy magisterskiej, w części teoretycznej, jest przedstawienie teorii stresu, z naciskiem na stres organizacyjny. Kolejnym celem jest przedstawienie analizy wyników badania 37 pracowników firmy z branży produkcji gier komputerowych i opis profili powstałych na skutek przeprowadzonej analizy – źródeł stresu, satysfakcji z pracy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. W celu uzyskania wyników użyty został kwestionariusz do badania stresu organizacyjnego (OSI) stworzony przez C. Coopera, S. J. Sloana i S. Williamsa w polskiej adaptacji Z. Łącały i C. Noworola. Wyniki pozwoliły zbudować profile stresu w organizacji na trzech skalach. Według pierwszej – satysfakcji z pracy – najmniejszy poziom zadowolenia pracownicy odczuwają w wymiarze struktury i klimatu organizacji, zaś pozostałe podskale w zbliżonym stopniu generują satysfakcję. W skali źródeł stresu badani określili, że najmniej stresorów pochodzi z ich relacji na linii praca – dom oraz relacji interpersonalnych, najwięcej z podskal kariera i osiągnięcia i struktura i klimat organizacji. W ostatnim profilu udało się określić, że badani najczęściej zwalczają stres przy użyciu logicznej oceny sytuacji i efektywnego zarządzania czasem, zaś w mniejszym stopniu korzystają ze wsparcia interpersonalnego. Dodatkowo przeprowadzona analiza korelacji wykazała istnienie ujemnej korelacji między skalą źródła stresu i satysfakcja z pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.authorMieszczak, Aleksanderpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:13:17Z
dc.date.available2020-07-27T22:13:17Z
dc.date.submitted2019-10-25pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-130390-196810pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233484
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress, organizational stress, OSI questionnaire, sources of stress at work, job satisfaction, ways of dealing with stress, the profile of organizational stress, production of computer gamespl
dc.subject.plstres, stres organizacyjny, kwestionariusz OSI, źródła stresu w pracy, satysfakcja z pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, profil stresu organizacyjnego, produkcja gier komputerowychpl
dc.titleStres w organizacji z branży produkcji gier komputerowych - analiza profilowapl
dc.title.alternativeStress in a game development organisation - profile analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theoretical part of this thesis is to present the theory of stress, with an emphasis on organizational stress. Another goal is to present an analysis of the results of the survey of 37 employees of the company from the computer game production industry and to describe the profiles created as a result of the analysis - sources of stress, job satisfaction and ways of coping with stress. In order to obtain the results, the organizational stress test (OSI) questionnaire created by C. Cooper, S. J. Sloan and S. Williams in the Polish adaptation of Z. Łącała and C. Noworol was used. The results allowed to build stress profiles in the organization on three scales. According to the first - job satisfaction - employees feel the lowest level of satisfaction in terms of the organization's structure and climate, while the remaining subscales generate satisfaction to a similar degree. On the stress source scale, the respondents stated that the least stressors come from their work-home relationship and interpersonal relations, most from the career and achievement subscales and structure and atmosphere of the organization. In the last profile, it was possible to state that the respondents most often fight stress using logical assessment of the situation and effective time management, while they use interpersonal support to a lesser extent. In addition, the correlation analysis showed a negative correlation between the stress source scale and job satisfaction.
dc.abstract.plpl
Założeniem tej pracy magisterskiej, w części teoretycznej, jest przedstawienie teorii stresu, z naciskiem na stres organizacyjny. Kolejnym celem jest przedstawienie analizy wyników badania 37 pracowników firmy z branży produkcji gier komputerowych i opis profili powstałych na skutek przeprowadzonej analizy – źródeł stresu, satysfakcji z pracy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. W celu uzyskania wyników użyty został kwestionariusz do badania stresu organizacyjnego (OSI) stworzony przez C. Coopera, S. J. Sloana i S. Williamsa w polskiej adaptacji Z. Łącały i C. Noworola. Wyniki pozwoliły zbudować profile stresu w organizacji na trzech skalach. Według pierwszej – satysfakcji z pracy – najmniejszy poziom zadowolenia pracownicy odczuwają w wymiarze struktury i klimatu organizacji, zaś pozostałe podskale w zbliżonym stopniu generują satysfakcję. W skali źródeł stresu badani określili, że najmniej stresorów pochodzi z ich relacji na linii praca – dom oraz relacji interpersonalnych, najwięcej z podskal kariera i osiągnięcia i struktura i klimat organizacji. W ostatnim profilu udało się określić, że badani najczęściej zwalczają stres przy użyciu logicznej oceny sytuacji i efektywnego zarządzania czasem, zaś w mniejszym stopniu korzystają ze wsparcia interpersonalnego. Dodatkowo przeprowadzona analiza korelacji wykazała istnienie ujemnej korelacji między skalą źródła stresu i satysfakcja z pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.authorpl
Mieszczak, Aleksander
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:13:17Z
dc.date.available
2020-07-27T22:13:17Z
dc.date.submittedpl
2019-10-25
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-130390-196810
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233484
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress, organizational stress, OSI questionnaire, sources of stress at work, job satisfaction, ways of dealing with stress, the profile of organizational stress, production of computer games
dc.subject.plpl
stres, stres organizacyjny, kwestionariusz OSI, źródła stresu w pracy, satysfakcja z pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, profil stresu organizacyjnego, produkcja gier komputerowych
dc.titlepl
Stres w organizacji z branży produkcji gier komputerowych - analiza profilowa
dc.title.alternativepl
Stress in a game development organisation - profile analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Poznan
7
Chorzów
4
Warsaw
3
Krakow
2
Dobczyce
1
Dobre Miasto
1
Dublin
1
Jarosław
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available