Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku i postrzeganie udziału w niej Polski przez ludność narodowości polskiej żyjącą na Zaolziu

master
dc.abstract.enThe intervention of the Warsaw Pact in Czechoslovakia in 1968 was a crucial moment in the history of the state, and in some aspects also for the Polish minority living in Zaolzie. The aim of the study is to find out how the participation of Poland in the invasion of Czechoslovakia in 1968 was perceived in Zaolzie. How did it affect the feeling of Polishness and relations with other nationalities? The work presents the basic concepts and history of the region. Then, the collected data is described, consisting of articles from the "Zwrot" and "Głos Ludu" magazines, as well as in-depth interviews conducted with people who survived the events of 1968 while living in Zaolzie. Later, the collected materials were analyzed using the method of discourse analysis, and conclusions were drawn. The study shows that the intervention was generally perceived negatively by the people living in Zaolzie, but these events did not have a significant impact on the feeling of Polishness or relations with Poles from abroad or the Czechs.pl
dc.abstract.plInterwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji 1968 był zasadniczy moment w historii państwa, a pod pewnym względem także dla mniejszości polskiej żyjącej na terenach Zaolzia. Celem badania jest stwierdzenie, jak odbierano na Zaolziu uczestnictwo Polski w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku. Jaki to miało wpływ na poczucie polskości i stosunki z innymi narodowościami. W pracy zostały przybliżone podstawowe pojęcia i historia regionu. Następnie opisano zebrane dane, które składają się z artykułów czasopism „Zwrot” i „Głos Ludu”, a także wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami, które przeżyły wydarzenia 1968 roku, będąc na Zaolziu. Później przeanalizowano zebrane materiały przy pomocy metody analizy dyskursu i wysunięto wnioski. Z badania wynika, że interwencja była z reguły odbierana przez ludność żyjącą na Zaolziu bardzo negatywnie, jednak wydarzenia te nie miały zasadniczego wpływu na poczucie polskości, czy też relacje z Polakami z zagranicy lub Czechami.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKubica-Heller, Grażyna - 102028 pl
dc.contributor.authorSzymaniková, Brigitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerCymbrowski, Boryspl
dc.contributor.reviewerKubica-Heller, Grażyna - 102028 pl
dc.date.accessioned2022-11-09T22:41:44Z
dc.date.available2022-11-09T22:41:44Z
dc.date.submitted2022-10-07pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-162769-224787pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303463
dc.languagepolpl
dc.subject.ennational minority, nation, Poland, intervention, Zaolzie, Polishness, Warsaw Pact, discourse analysispl
dc.subject.plmniejszość narodowa, naród, Polska, interwencja, Zaolzie, polskość, Układ Warszawski, analiza dyskursupl
dc.titleInterwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku i postrzeganie udziału w niej Polski przez ludność narodowości polskiej żyjącą na Zaolziupl
dc.title.alternativeIntervention of the Warsaw Pact in Czechoslovakia in 1968 and the perception of Poland's participation in it by the population of Polish nationality living in Zaolziepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The intervention of the Warsaw Pact in Czechoslovakia in 1968 was a crucial moment in the history of the state, and in some aspects also for the Polish minority living in Zaolzie. The aim of the study is to find out how the participation of Poland in the invasion of Czechoslovakia in 1968 was perceived in Zaolzie. How did it affect the feeling of Polishness and relations with other nationalities? The work presents the basic concepts and history of the region. Then, the collected data is described, consisting of articles from the "Zwrot" and "Głos Ludu" magazines, as well as in-depth interviews conducted with people who survived the events of 1968 while living in Zaolzie. Later, the collected materials were analyzed using the method of discourse analysis, and conclusions were drawn. The study shows that the intervention was generally perceived negatively by the people living in Zaolzie, but these events did not have a significant impact on the feeling of Polishness or relations with Poles from abroad or the Czechs.
dc.abstract.plpl
Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji 1968 był zasadniczy moment w historii państwa, a pod pewnym względem także dla mniejszości polskiej żyjącej na terenach Zaolzia. Celem badania jest stwierdzenie, jak odbierano na Zaolziu uczestnictwo Polski w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku. Jaki to miało wpływ na poczucie polskości i stosunki z innymi narodowościami. W pracy zostały przybliżone podstawowe pojęcia i historia regionu. Następnie opisano zebrane dane, które składają się z artykułów czasopism „Zwrot” i „Głos Ludu”, a także wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami, które przeżyły wydarzenia 1968 roku, będąc na Zaolziu. Później przeanalizowano zebrane materiały przy pomocy metody analizy dyskursu i wysunięto wnioski. Z badania wynika, że interwencja była z reguły odbierana przez ludność żyjącą na Zaolziu bardzo negatywnie, jednak wydarzenia te nie miały zasadniczego wpływu na poczucie polskości, czy też relacje z Polakami z zagranicy lub Czechami.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kubica-Heller, Grażyna - 102028
dc.contributor.authorpl
Szymaniková, Brigita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Cymbrowski, Borys
dc.contributor.reviewerpl
Kubica-Heller, Grażyna - 102028
dc.date.accessioned
2022-11-09T22:41:44Z
dc.date.available
2022-11-09T22:41:44Z
dc.date.submittedpl
2022-10-07
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-162769-224787
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303463
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
national minority, nation, Poland, intervention, Zaolzie, Polishness, Warsaw Pact, discourse analysis
dc.subject.plpl
mniejszość narodowa, naród, Polska, interwencja, Zaolzie, polskość, Układ Warszawski, analiza dyskursu
dc.titlepl
Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku i postrzeganie udziału w niej Polski przez ludność narodowości polskiej żyjącą na Zaolziu
dc.title.alternativepl
Intervention of the Warsaw Pact in Czechoslovakia in 1968 and the perception of Poland's participation in it by the population of Polish nationality living in Zaolzie
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Bobrowniki Male
1
Nowy Sącz
1
Pszczyna
1
Seville
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections