Współpraca transgraniczna Polski ze wschodnimi państwami ościennymi w ramach Małego Ruchu Granicznego

master
dc.abstract.enThe integration processes, cross-border and interregional cooperation are the most characteristic social phenomena in the modern Europe. Due to the diversity of this topic the paper only focuses only on a few partnership agreements and princpal aspects of cooperation. However, the main topic of this master thesis is local border traffic. This reletively new EU instrument has changed the functioning of EU frontier areas like Poland, which designates the border of EU. The objective of local border traffic is to faciliate international trade, social contacts and also cultural and regional cooperation.The paper aims to analyse the influence of functioning of Agreement on local border traffic with Ukraine, Russia and Belarus on social changes that take place on Polish frontier areas. The thesis also disscuses the circumstances which shape cross-border relations of Poland and its eastern neighbours and also genesis, legal bases,rules of local border traffic.pl
dc.abstract.plNajbardziej charakterystycznym zjawiskiem w życiu społecznym i gospodarczym współczesnej Europy są procesy integracji oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Ze względu na wielkość przedsięwzięć transgranicznych oraz wielowątkowość tych zagadnień, w niniejszej pracy skupiono się jedynie na wskazaniu niektórych porozumień partnerskich oraz podstawowych przejawach współpracy międzyregionalnej. Głównym zaś zagadnieniem, które zostało poruszone jest z kolei tak zwany mały ruch graniczny (MRG), który zmienił funkcjonowanie Unii Europejskiej na obszarach przygranicznych, a zwłaszcza w takich państwach jak Polska, która wyznacza wschodnią granicę dla obszaru terytorialnego tej organizacji międzynarodowej. MRG jest to stosunkowo nowy instrument Unii Europejskiej, służący ku temu, aby granice z państwami sąsiadującymi nie tworzyły barier dla wymiany handlowej, kontaktów społecznych, współpracy kulturalnej oraz regionalnej. Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie wpływu funkcjonowania umowy o MRG z Ukrainą, Białorusią i Rosją na zmiany zachodzące w obszarach przygranicznych usytuowanych przy wschodniej granicy Polski. Praca zawiera rozważania nt. uwarunkowań kształtujących stosunki transgraniczne Polski ze wschodnimi państwami sąsiadującymi w kontekście integracji Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, genezę, podstawy prawne oraz zasady MRG.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.authorKaminska, Marianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:36:25Z
dc.date.available2020-07-27T03:36:25Z
dc.date.submitted2016-10-04pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-110819-203591pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216784
dc.languagepolpl
dc.subject.enlocal border traffic, cross-border cooperation, cross-border trade.pl
dc.subject.plmały ruch graniczny, współpraca transgraniczna, handel transgraniczny.pl
dc.titleWspółpraca transgraniczna Polski ze wschodnimi państwami ościennymi w ramach Małego Ruchu Granicznegopl
dc.title.alternativeCross-border Cooperation Between Poland and its Eastern Partners Under Local Border Trafficpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The integration processes, cross-border and interregional cooperation are the most characteristic social phenomena in the modern Europe. Due to the diversity of this topic the paper only focuses only on a few partnership agreements and princpal aspects of cooperation. However, the main topic of this master thesis is local border traffic. This reletively new EU instrument has changed the functioning of EU frontier areas like Poland, which designates the border of EU. The objective of local border traffic is to faciliate international trade, social contacts and also cultural and regional cooperation.The paper aims to analyse the influence of functioning of Agreement on local border traffic with Ukraine, Russia and Belarus on social changes that take place on Polish frontier areas. The thesis also disscuses the circumstances which shape cross-border relations of Poland and its eastern neighbours and also genesis, legal bases,rules of local border traffic.
dc.abstract.plpl
Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w życiu społecznym i gospodarczym współczesnej Europy są procesy integracji oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Ze względu na wielkość przedsięwzięć transgranicznych oraz wielowątkowość tych zagadnień, w niniejszej pracy skupiono się jedynie na wskazaniu niektórych porozumień partnerskich oraz podstawowych przejawach współpracy międzyregionalnej. Głównym zaś zagadnieniem, które zostało poruszone jest z kolei tak zwany mały ruch graniczny (MRG), który zmienił funkcjonowanie Unii Europejskiej na obszarach przygranicznych, a zwłaszcza w takich państwach jak Polska, która wyznacza wschodnią granicę dla obszaru terytorialnego tej organizacji międzynarodowej. MRG jest to stosunkowo nowy instrument Unii Europejskiej, służący ku temu, aby granice z państwami sąsiadującymi nie tworzyły barier dla wymiany handlowej, kontaktów społecznych, współpracy kulturalnej oraz regionalnej. Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie wpływu funkcjonowania umowy o MRG z Ukrainą, Białorusią i Rosją na zmiany zachodzące w obszarach przygranicznych usytuowanych przy wschodniej granicy Polski. Praca zawiera rozważania nt. uwarunkowań kształtujących stosunki transgraniczne Polski ze wschodnimi państwami sąsiadującymi w kontekście integracji Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, genezę, podstawy prawne oraz zasady MRG.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.authorpl
Kaminska, Mariana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:36:25Z
dc.date.available
2020-07-27T03:36:25Z
dc.date.submittedpl
2016-10-04
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-110819-203591
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216784
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
local border traffic, cross-border cooperation, cross-border trade.
dc.subject.plpl
mały ruch graniczny, współpraca transgraniczna, handel transgraniczny.
dc.titlepl
Współpraca transgraniczna Polski ze wschodnimi państwami ościennymi w ramach Małego Ruchu Granicznego
dc.title.alternativepl
Cross-border Cooperation Between Poland and its Eastern Partners Under Local Border Traffic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Olsztyn
1
Przemysl
1
Tomaszow Lubelski
1

No access

No Thumbnail Available