Zarządzanie instytucją z sektora kultury w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnością

master
dc.abstract.enThe aim of work is a discussion of management establishment of culture in the context of necessities of people with disabilities on an example: National Museum in Krakow, Museum of Modern Art in Kraków also Śląskie Museum in Katowice. Observation the cyclic event organized in Kraków: Week of People with disabilities "I Love Krakow with Reciprocity". This work concludes a next experience question: How the necessities of people with disabilities influence on a management establishment? An aim is also a receipt of information on mentioned below questions: Who for establishment is a person with disabilities?; Do the workers of establishment of culture have knowledge on the theme of functioning of people with disabilities?; What method does establishment of culture facilitate access in to information on a website for people with disabilities?; What facilitations for people with disabilities are in establishments of culture?; What influence facilitations have for disabled people on a reception culture through them?; How does adaptation of maintenance and building condition to the necessities of disabled people influence on the image of establishment? For research of the above-mentioned questions quality character of researches is applied. Methods used during researches then there is an interview, research of case and observation. The analysis of scientific sources was executed from industry of management, marketing, and more precisely marketing of relations.Subjects that rises are closely connected with a humanistic management, as establishments of culture pay attention to individual necessities of society, identically healthy people as well as disabled recipients of culture. Accept authentic measures in behalf on persons with disfunctions. By the example of that can be organized through establishments numerous workshops, meeting for persons with intellectual disability, using during an exhibition the sign language, creation of audiodescription or various architectural facilitations in building for persons with movement disabilities. The investigated establishments are interested on the construction of strong relations with recipients with disability also on listening attentively to their necessities. An action in behalf on this group requires to the strong collaboration of workers from many departments in museums. Initiatives touching availability, that rise, are a continuous process in that establishments inculcate new projects or perfect architectural facilitations.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie zarządzania instytucją kultury w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnością na przykładzie: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach. Obserwacji również zostało poddane cykliczne wydarzenie organizowane w Krakowie: Tydzień Osób z Niepełnosprawnością „Kocham Kraków z Wzajemnością”. Niniejsza praca zawiera następujące pytanie badawcze: Jak potrzeby osób z niepełnosprawnością wpływają na zarządzanie instytucją? Celem jest również zdobycie informacji na poniższe pytania: Kim dla instytucji jest osoba z niepełnosprawnością?; Czy pracownicy instytucji kultury mają wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością?; W jaki sposób instytucja kultury ułatwia dostęp do informacji na stronie internetowej dla osób z niepełnosprawnością?; Jakie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w instytucjach kultury?;Jaki wpływ mają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na odbiór przez nich kultury?; Jak dostosowanie treści i warunków budowlanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wpływą na wizerunek instytucji? Do zbadania powyższych zagadnień zastosowano jakościowy charakter badań. Metody wykorzystane podczas badań to wywiad, studium przypadku oraz obserwacja. Została dokonana analiza źródeł naukowych z dziedziny zarządzania, marketingu, a dokładniej marketingu relacji.Podejmowana tematyka jest ściśle związane z zarządzaniem humanistycznym, ponieważ instytucje kultury zwracają uwagę na indywidualne potrzeby społeczeństwa, zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych odbiorców kultury. Podejmują autentyczne działania na rzecz osób z rożnymi dysfunkcjami. Przykładem tego mogą być organizowane przez instytucje liczne warsztaty, spotkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oprowadzanie po wystawie w języku migowym, tworzenie audiodeskrypcji czy wszelkie udogodnienia architektoniczne w budynkach dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Badanym instytucjom zależy na budowaniu trwałej relacji z odbiorcami z niepełnosprawnością oraz na wsłuchiwaniu się w ich potrzeby. Działania na rzecz tej grupy wymaga silnej współpracy pracowników z wielu działów w muzeach. Podejmowane inicjatywy dotyczące dostępności są ciągłym procesem, w którym instytucje wprowadzają nowe projekty lub udoskonalają udogodnienia architektoniczne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.authorWacławek-Kusy, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:42:59Z
dc.date.available2020-07-28T00:42:59Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-133500-180759pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235791
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURE ESTABLISHMENT, HUMANISTIC MANAGEMENT, MARKETING OF RELATIONS, PEOPLE WITH DISABILITIESpl
dc.subject.plINSTYTUCJE KULTURY, MARKETING RELACJI, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ, ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNEpl
dc.titleZarządzanie instytucją z sektora kultury w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościąpl
dc.title.alternativeManagement establishment from culture sektor in the context of necessities of people with disabilitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of work is a discussion of management establishment of culture in the context of necessities of people with disabilities on an example: National Museum in Krakow, Museum of Modern Art in Kraków also Śląskie Museum in Katowice. Observation the cyclic event organized in Kraków: Week of People with disabilities "I Love Krakow with Reciprocity". This work concludes a next experience question: How the necessities of people with disabilities influence on a management establishment? An aim is also a receipt of information on mentioned below questions: Who for establishment is a person with disabilities?; Do the workers of establishment of culture have knowledge on the theme of functioning of people with disabilities?; What method does establishment of culture facilitate access in to information on a website for people with disabilities?; What facilitations for people with disabilities are in establishments of culture?; What influence facilitations have for disabled people on a reception culture through them?; How does adaptation of maintenance and building condition to the necessities of disabled people influence on the image of establishment? For research of the above-mentioned questions quality character of researches is applied. Methods used during researches then there is an interview, research of case and observation. The analysis of scientific sources was executed from industry of management, marketing, and more precisely marketing of relations.Subjects that rises are closely connected with a humanistic management, as establishments of culture pay attention to individual necessities of society, identically healthy people as well as disabled recipients of culture. Accept authentic measures in behalf on persons with disfunctions. By the example of that can be organized through establishments numerous workshops, meeting for persons with intellectual disability, using during an exhibition the sign language, creation of audiodescription or various architectural facilitations in building for persons with movement disabilities. The investigated establishments are interested on the construction of strong relations with recipients with disability also on listening attentively to their necessities. An action in behalf on this group requires to the strong collaboration of workers from many departments in museums. Initiatives touching availability, that rise, are a continuous process in that establishments inculcate new projects or perfect architectural facilitations.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie zarządzania instytucją kultury w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnością na przykładzie: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach. Obserwacji również zostało poddane cykliczne wydarzenie organizowane w Krakowie: Tydzień Osób z Niepełnosprawnością „Kocham Kraków z Wzajemnością”. Niniejsza praca zawiera następujące pytanie badawcze: Jak potrzeby osób z niepełnosprawnością wpływają na zarządzanie instytucją? Celem jest również zdobycie informacji na poniższe pytania: Kim dla instytucji jest osoba z niepełnosprawnością?; Czy pracownicy instytucji kultury mają wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością?; W jaki sposób instytucja kultury ułatwia dostęp do informacji na stronie internetowej dla osób z niepełnosprawnością?; Jakie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w instytucjach kultury?;Jaki wpływ mają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na odbiór przez nich kultury?; Jak dostosowanie treści i warunków budowlanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wpływą na wizerunek instytucji? Do zbadania powyższych zagadnień zastosowano jakościowy charakter badań. Metody wykorzystane podczas badań to wywiad, studium przypadku oraz obserwacja. Została dokonana analiza źródeł naukowych z dziedziny zarządzania, marketingu, a dokładniej marketingu relacji.Podejmowana tematyka jest ściśle związane z zarządzaniem humanistycznym, ponieważ instytucje kultury zwracają uwagę na indywidualne potrzeby społeczeństwa, zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych odbiorców kultury. Podejmują autentyczne działania na rzecz osób z rożnymi dysfunkcjami. Przykładem tego mogą być organizowane przez instytucje liczne warsztaty, spotkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oprowadzanie po wystawie w języku migowym, tworzenie audiodeskrypcji czy wszelkie udogodnienia architektoniczne w budynkach dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Badanym instytucjom zależy na budowaniu trwałej relacji z odbiorcami z niepełnosprawnością oraz na wsłuchiwaniu się w ich potrzeby. Działania na rzecz tej grupy wymaga silnej współpracy pracowników z wielu działów w muzeach. Podejmowane inicjatywy dotyczące dostępności są ciągłym procesem, w którym instytucje wprowadzają nowe projekty lub udoskonalają udogodnienia architektoniczne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.authorpl
Wacławek-Kusy, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:42:59Z
dc.date.available
2020-07-28T00:42:59Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-133500-180759
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235791
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURE ESTABLISHMENT, HUMANISTIC MANAGEMENT, MARKETING OF RELATIONS, PEOPLE WITH DISABILITIES
dc.subject.plpl
INSTYTUCJE KULTURY, MARKETING RELACJI, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ, ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE
dc.titlepl
Zarządzanie instytucją z sektora kultury w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnością
dc.title.alternativepl
Management establishment from culture sektor in the context of necessities of people with disabilities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
4
Gmina Strzelin
3
Gryfino
3
Torun
3
Gdynia
2
Odense
2
Opoczno
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available