Strona WWW jako narzędzie komunikacji Kościoła metropolitarnego w Krakowie na przykładzie dekanatu Kraków-Centrum

licenciate
dc.abstract.enCatholic church as my personal interest leads me to the subject of my research: websites of Cracow metropolitan church with special focus on dekanate Center. Huge variety of church institutions and huge number of their websites forced me to limit research area to dekanat-Center as a guarantee of diversity of sources.pl
dc.abstract.otherInternet wraz ze wszystkimi oferowanymi przez niego usługami, jest dzisiaj jednym z najważniejszych mediów, o których, z uwagi na ich bardzo niedługą obecność na rynku, mówi się nowe media. Jedną z podstawowych i najważniejszych usług dostępnych w Internecie jest strona internetowa. Można powiedzieć, że Internet, w powszechnym tego słowa znaczeniu, jest zbiorem miliardów stron WWW, z których każda zawiera różnego rodzaju informacje. Jest to więc ogromna sieć różnorodnych baz danych, z których korzystają na co dzień miliony ludzi na całym świecie: w pracy, w domu, podczas podróży, w wolnym czasie, w ramach swoich kontaktów społecznych.Strona internetowa może być jednak czymś więcej niż gazeta codzienna: może pełnić nie tylko funkcje informacyjne (jakie do tej pory spełniała tradycyjna prasa), ale również funkcje komunikacyjne. Jest to możliwe dzięki najważniejszej właściwości nowych mediów jaką jest interaktywność, czyli możliwość uzyskania sprzężenia zwrotnego – reakcji zwrotnej odbiorców (a właściwie użytkowników). Otwiera to ogromne możliwości przed każdym człowiekiem, ale zwłaszcza przed różnego rodzaju instytucjami i organizacjami, które za pomocą stron WWW mogą budować swój wizerunek, zabiegać o zaufanie swoich członków i/lub interesantów, a przede wszystkim utrzymywać z nimi kontakty w celu poznania ich preferencji oraz dostosowania do nich swoich działań.Jedną z najstarszych organizacji na świecie jest Kościół rzymskokatolicki. Ta wielomilionowa wspólnota wiernych posiada swoje rozbudowane hierarchiczne struktury na całym globie, także w Polsce. W naszym kraju Kościół katolicki jest największą wspólnotą wyznaniową, a przynależność do niego deklaruje ok. 90% obywateli. Wymaga to dobrej organizacji poszczególnych komórek i struktur, a także sprawnej komunikacji przede wszystkim w obrębie organizacji, ale również poza jej granicami (które z socjologicznego punktu widzenia są bardzo płynne). W dobie nowych technologii, komunikacji tej może służyć strona WWW jako jedno z nowych mediów, zaaprobowanych przez papiestwo w oficjalnych dokumentach Kościoła.Powodowana przede wszystkimi własnymi zainteresowaniami, autorka niniejszej pracy postanowiła zbadać strony WWW krakowskiej metropolii kościelnej na przykładzie dekanatu Kraków-Centrum. Ze względu na niezwykłe zróżnicowanie instytucji kościelnych oraz bardzo dużą liczbę stron internetowych różnego typu organizacji i zgromadzeń Kościoła katolickiego, autorka postanowiła ograniczyć obszar badań właśnie do obszaru dekanatu Kraków-Centrum, jako gwarantującego utrzymanie znacznego stopnia zróżnicowania materiału badawczego przy istotnym i koniecznym ograniczeniu liczby analizowanych stron. Taki dobór próby pozwalał na zachowanie waloru jakościowego wyników badań, ponieważ badaniem objęto stronę WWW jako instrument komunikacji bardzo różnego typu zgromadzeń, tzn. kościołów, parafii, zgromadzeń zakonnych (męskich i żeńskich) oraz jednego duszpasterstwa akademickiego, leżących na tym terenie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.authorSłowik, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.contributor.reviewerSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:13:33Z
dc.date.available2020-07-14T21:13:33Z
dc.date.submitted2011-07-06pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-56825-99159pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171232
dc.subject.encommunication, feedback, Catholic Church, public relations, dekanate Cracow-Centrepl
dc.subject.othernowe media, komunikacja, sprzężenie zwrotne, Kościół rzymskokatolicki, dekanat Kraków-Centrumpl
dc.titleStrona WWW jako narzędzie komunikacji Kościoła metropolitarnego w Krakowie na przykładzie dekanatu Kraków-Centrumpl
dc.title.alternativeWebsite as instrument of communication in RomanCatholic Church in metropolis Cracow. Case of dekanate Cracow-Centre.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Catholic church as my personal interest leads me to the subject of my research: websites of Cracow metropolitan church with special focus on dekanate Center. Huge variety of church institutions and huge number of their websites forced me to limit research area to dekanat-Center as a guarantee of diversity of sources.
dc.abstract.otherpl
Internet wraz ze wszystkimi oferowanymi przez niego usługami, jest dzisiaj jednym z najważniejszych mediów, o których, z uwagi na ich bardzo niedługą obecność na rynku, mówi się nowe media. Jedną z podstawowych i najważniejszych usług dostępnych w Internecie jest strona internetowa. Można powiedzieć, że Internet, w powszechnym tego słowa znaczeniu, jest zbiorem miliardów stron WWW, z których każda zawiera różnego rodzaju informacje. Jest to więc ogromna sieć różnorodnych baz danych, z których korzystają na co dzień miliony ludzi na całym świecie: w pracy, w domu, podczas podróży, w wolnym czasie, w ramach swoich kontaktów społecznych.Strona internetowa może być jednak czymś więcej niż gazeta codzienna: może pełnić nie tylko funkcje informacyjne (jakie do tej pory spełniała tradycyjna prasa), ale również funkcje komunikacyjne. Jest to możliwe dzięki najważniejszej właściwości nowych mediów jaką jest interaktywność, czyli możliwość uzyskania sprzężenia zwrotnego – reakcji zwrotnej odbiorców (a właściwie użytkowników). Otwiera to ogromne możliwości przed każdym człowiekiem, ale zwłaszcza przed różnego rodzaju instytucjami i organizacjami, które za pomocą stron WWW mogą budować swój wizerunek, zabiegać o zaufanie swoich członków i/lub interesantów, a przede wszystkim utrzymywać z nimi kontakty w celu poznania ich preferencji oraz dostosowania do nich swoich działań.Jedną z najstarszych organizacji na świecie jest Kościół rzymskokatolicki. Ta wielomilionowa wspólnota wiernych posiada swoje rozbudowane hierarchiczne struktury na całym globie, także w Polsce. W naszym kraju Kościół katolicki jest największą wspólnotą wyznaniową, a przynależność do niego deklaruje ok. 90% obywateli. Wymaga to dobrej organizacji poszczególnych komórek i struktur, a także sprawnej komunikacji przede wszystkim w obrębie organizacji, ale również poza jej granicami (które z socjologicznego punktu widzenia są bardzo płynne). W dobie nowych technologii, komunikacji tej może służyć strona WWW jako jedno z nowych mediów, zaaprobowanych przez papiestwo w oficjalnych dokumentach Kościoła.Powodowana przede wszystkimi własnymi zainteresowaniami, autorka niniejszej pracy postanowiła zbadać strony WWW krakowskiej metropolii kościelnej na przykładzie dekanatu Kraków-Centrum. Ze względu na niezwykłe zróżnicowanie instytucji kościelnych oraz bardzo dużą liczbę stron internetowych różnego typu organizacji i zgromadzeń Kościoła katolickiego, autorka postanowiła ograniczyć obszar badań właśnie do obszaru dekanatu Kraków-Centrum, jako gwarantującego utrzymanie znacznego stopnia zróżnicowania materiału badawczego przy istotnym i koniecznym ograniczeniu liczby analizowanych stron. Taki dobór próby pozwalał na zachowanie waloru jakościowego wyników badań, ponieważ badaniem objęto stronę WWW jako instrument komunikacji bardzo różnego typu zgromadzeń, tzn. kościołów, parafii, zgromadzeń zakonnych (męskich i żeńskich) oraz jednego duszpasterstwa akademickiego, leżących na tym terenie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.authorpl
Słowik, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.contributor.reviewerpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:13:33Z
dc.date.available
2020-07-14T21:13:33Z
dc.date.submittedpl
2011-07-06
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-56825-99159
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171232
dc.subject.enpl
communication, feedback, Catholic Church, public relations, dekanate Cracow-Centre
dc.subject.otherpl
nowe media, komunikacja, sprzężenie zwrotne, Kościół rzymskokatolicki, dekanat Kraków-Centrum
dc.titlepl
Strona WWW jako narzędzie komunikacji Kościoła metropolitarnego w Krakowie na przykładzie dekanatu Kraków-Centrum
dc.title.alternativepl
Website as instrument of communication in RomanCatholic Church in metropolis Cracow. Case of dekanate Cracow-Centre.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available