Polona i Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa w opiniach użytkowników

master
dc.abstract.enThe aim of the dissertation was to describe the National Digital Library Polona and the Jagiellonian Digital Library as well as to learn about the opinions of users related to the functioning of these websites. First, the history, creation and functioning of digital libraries in the world and in Poland are described with particular emphasis on the title libraries. In the second stage, the results of the survey conducted by the author were analyzed. It was found, inter alia, that people below use the title libraries more often 35 years old. Books and magazines are the most frequently viewed. Among the opinions expressed, the respondents indicated, among other things, the need to improve the methods of navigating the website, the readability of files, the speed of loading pages and improving the version for mobile devices. The suggestions and conclusions indicated by the respondents may in the future contribute to the improvement of the functioning of both libraries.pl
dc.abstract.plCelem rozprawy była charakterystyka Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz poznanie opinii użytkowników związanych z funkcjonowaniem tych serwisów. W pierwszej kolejności opisano historię, powstanie i funkcjonowanie bibliotek cyfrowych na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tytułowych bibliotek. W drugim etapie analizie poddano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez autora. Stwierdzono między innymi, że częściej z tytułowych bibliotek korzystają osoby poniżej 35 roku życia. Najczęściej przeglądane są opracowania książkowe i czasopisma. Wśród wyrażonych opinii respondenci wskazywali między innymi na konieczność poprawy sposoby poruszania się po stronie, czytelności plików, szybkości ładowania stron oraz ulepszenia wersji dla urządzeń mobilnych. Wskazane przez ankietowanych sugestie i wnioski mogą w przyszłości przyczynić się do poprawy funkcjonowania obu bibliotek.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.authorPiotrowicz, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.reviewerGruchała, Irena - 128186 pl
dc.date.accessioned2021-05-27T21:31:39Z
dc.date.available2021-05-27T21:31:39Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-141050-215619pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271870
dc.languagepolpl
dc.subject.enDIGITAL LIBRARY, DIGITAL COLLECTIONS, DIGITAL RESOURCES, JAGIELLONIAN DIGITAL LIBRARY, THE NATIONAL DIGITAL LIBRARY POLONApl
dc.subject.plBIBLIOTEKA CYFROWA, CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA, JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA, KOLEKCJE CYFROWE, ZASOBY CYFROWEpl
dc.titlePolona i Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa w opiniach użytkownikówpl
dc.title.alternativeThe National Digital Library Polona and Jagiellonian Digital Library in the opinions of userpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the dissertation was to describe the National Digital Library Polona and the Jagiellonian Digital Library as well as to learn about the opinions of users related to the functioning of these websites. First, the history, creation and functioning of digital libraries in the world and in Poland are described with particular emphasis on the title libraries. In the second stage, the results of the survey conducted by the author were analyzed. It was found, inter alia, that people below use the title libraries more often 35 years old. Books and magazines are the most frequently viewed. Among the opinions expressed, the respondents indicated, among other things, the need to improve the methods of navigating the website, the readability of files, the speed of loading pages and improving the version for mobile devices. The suggestions and conclusions indicated by the respondents may in the future contribute to the improvement of the functioning of both libraries.
dc.abstract.plpl
Celem rozprawy była charakterystyka Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz poznanie opinii użytkowników związanych z funkcjonowaniem tych serwisów. W pierwszej kolejności opisano historię, powstanie i funkcjonowanie bibliotek cyfrowych na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tytułowych bibliotek. W drugim etapie analizie poddano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez autora. Stwierdzono między innymi, że częściej z tytułowych bibliotek korzystają osoby poniżej 35 roku życia. Najczęściej przeglądane są opracowania książkowe i czasopisma. Wśród wyrażonych opinii respondenci wskazywali między innymi na konieczność poprawy sposoby poruszania się po stronie, czytelności plików, szybkości ładowania stron oraz ulepszenia wersji dla urządzeń mobilnych. Wskazane przez ankietowanych sugestie i wnioski mogą w przyszłości przyczynić się do poprawy funkcjonowania obu bibliotek.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.authorpl
Piotrowicz, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.reviewerpl
Gruchała, Irena - 128186
dc.date.accessioned
2021-05-27T21:31:39Z
dc.date.available
2021-05-27T21:31:39Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-141050-215619
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271870
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DIGITAL LIBRARY, DIGITAL COLLECTIONS, DIGITAL RESOURCES, JAGIELLONIAN DIGITAL LIBRARY, THE NATIONAL DIGITAL LIBRARY POLONA
dc.subject.plpl
BIBLIOTEKA CYFROWA, CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA, JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA, KOLEKCJE CYFROWE, ZASOBY CYFROWE
dc.titlepl
Polona i Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa w opiniach użytkowników
dc.title.alternativepl
The National Digital Library Polona and Jagiellonian Digital Library in the opinions of user
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
4
Wroclaw
3
Bobrowniki Male
2
Dublin
2
Lodz
2
Bialystok
1
Wyszków
1

No access

No Thumbnail Available