Opieka nad ciężarną z nowotworem piersi.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Dealing with pregnant woman with breast cancer is especially a hard task among the experts. Despite the dilemmas connecting with treatment of a cancer disease, the interdisciplinary teams must do tackle with effects of this treatment for the foetus. Therapeutic operations should have possibility the best effects of a treatment for mother and correct development of the foetus covered, it should also lead to a fortunate end of the pregnancy with keeping mother’s and child’s health. Breast cancer is the most dominating oncology disease among all the most frequent cancer diseases. The annual morbidity for this cancer embraces above 1,5 million women all over the world. In effect, we have a different methods of treatment of a cancer disease among the pregnant women. These, which are individually picked for mother’s and child’s state of health, allow to gain a full recovery or obtain a desirable quality of life. Aim of the study: Conceptualization of current and potential nursing – obstetric diagnosis as well as execution of puerpera’s with recognized breast cancer conditioning process.Methods and design: In the work was used the method of individual case. The subject of the study was a 36-year-old patient with recognised breast cancer, who stayed at Pathology of the Pregnancy ward in University Hospital in Cracow. There were used the analysis of medical documents, observation a basic biomechanical parameters as well as general, environmental, obstetric and gynaecological interview . Results: There were found a lot of health problems, mother’s as well as child’s and worded an obstetric and nursing diagnoses. The biggest ones were patient’s anxiety and fear, connecting with advanced cancer process and also the health of the newborn; child’s irritability caused of limited skin to skin contact, patient’s immobilization after the caesarean section and also maintaining mother’s hypertension. The patient needed a mental support from the medics and educational operations with respect of postoperative wound’s self care. Conclusions: Thanks to recognition a health problems and implementation the nursing procedures, the patient’s health state improved. Puerpera was discharged from hospital in admittable general health state, with the purpose of further treatment.pl
dc.abstract.plWstęp: Postępowanie z ciężarną chorującą na nowotwór jest dla specjalistów szczególnie trudnym zadaniem. Oprócz dylematów związanych z leczeniem choroby nowotworowej, zespoły interdyscyplinarne muszą zmierzyć się ze skutkami leczenia onkologicznego dla płodu. Działania terapeutyczne powinny zapewnić możliwie najlepsze efekty leczenia dla matki, a także prawidłowy rozwój płodu oraz doprowadzić do pomyślnego ukończenia ciąży z zachowaniem zdrowia matki i dziecka. Wśród najczęstszych chorób onkologicznych u kobiet dominuje rak piersi. Roczna zachorowalność na ten nowotwór obejmuje ponad 1,5 miliona kobiet na całym świecie. W praktyce dostępne są różne metody leczenia choroby nowotworowej u kobiet ciężarnych. Dobrane indywidualnie do stanu zdrowia matki i dziecka, pozwalają na pełen powrót do zdrowia, bądź uzyskanie pożądanej jakości życia.Cel pracy: Sformułowanie aktualnych i potencjalnych diagnoz pielęgniarsko – położniczych oraz przeprowadzenie procesu pielęgnowania u położnicy z rozpoznanym nowotworem piersi.Materiały i metody badawcze: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Badaniem została objęta trzydziestosześcioletnia ciężarna z rozpoznanym rakiem piersi, przebywająca na Oddziale Patologii Ciąży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dokonano analizy dokumentacji medycznej, obserwacji pomiarów podstawowych parametrów życiowych, a także zebrano wywiad ogólny, środowiskowy oraz ginekologiczno – położniczy.Wyniki: Rozpoznano wiele problemów zdrowotnych u matki i dziecka oraz sformułowano diagnozy położniczo - pielęgniarskie. Najistotniejsze z nich to niepokój i lęk u pacjentki, związany z zaawansowanym procesem nowotworowym, a także zdrowiem noworodka; drażliwość dziecka z powodu trudności w uchwyceniu smoczka podczas karmienia z butelki; unieruchomienie pacjentki po operacji cięcia cesarskiego, a także utrzymujące się nadciśnienie tętnicze u położnicy. Pacjentka wymagała wsparcia psychologicznego ze strony personelu i działań edukacyjnych w zakresie samopielęgnacji rany pooperacyjnej. Wnioski: Dzięki rozpoznaniu problemów zdrowotnych oraz wdrożeniu czynności pielęgnacyjnych, stan pacjentki polepszył się. Położnica została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym, celem dalszego leczenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorKurdziel, Wandapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:40:46Z
dc.date.available2023-07-05T21:40:46Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-166483-291494pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314313
dc.languagepolpl
dc.subject.enBreast cancer, pregnant woman, influence of the therapy on foetus.pl
dc.subject.plNowotwór piersi, pacjentka ciężarna, wpływ leczenia na płód.pl
dc.titleOpieka nad ciężarną z nowotworem piersi.pl
dc.title.alternativeCaring for a pregnant woman with breast cancer.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Dealing with pregnant woman with breast cancer is especially a hard task among the experts. Despite the dilemmas connecting with treatment of a cancer disease, the interdisciplinary teams must do tackle with effects of this treatment for the foetus. Therapeutic operations should have possibility the best effects of a treatment for mother and correct development of the foetus covered, it should also lead to a fortunate end of the pregnancy with keeping mother’s and child’s health. Breast cancer is the most dominating oncology disease among all the most frequent cancer diseases. The annual morbidity for this cancer embraces above 1,5 million women all over the world. In effect, we have a different methods of treatment of a cancer disease among the pregnant women. These, which are individually picked for mother’s and child’s state of health, allow to gain a full recovery or obtain a desirable quality of life. Aim of the study: Conceptualization of current and potential nursing – obstetric diagnosis as well as execution of puerpera’s with recognized breast cancer conditioning process.Methods and design: In the work was used the method of individual case. The subject of the study was a 36-year-old patient with recognised breast cancer, who stayed at Pathology of the Pregnancy ward in University Hospital in Cracow. There were used the analysis of medical documents, observation a basic biomechanical parameters as well as general, environmental, obstetric and gynaecological interview . Results: There were found a lot of health problems, mother’s as well as child’s and worded an obstetric and nursing diagnoses. The biggest ones were patient’s anxiety and fear, connecting with advanced cancer process and also the health of the newborn; child’s irritability caused of limited skin to skin contact, patient’s immobilization after the caesarean section and also maintaining mother’s hypertension. The patient needed a mental support from the medics and educational operations with respect of postoperative wound’s self care. Conclusions: Thanks to recognition a health problems and implementation the nursing procedures, the patient’s health state improved. Puerpera was discharged from hospital in admittable general health state, with the purpose of further treatment.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Postępowanie z ciężarną chorującą na nowotwór jest dla specjalistów szczególnie trudnym zadaniem. Oprócz dylematów związanych z leczeniem choroby nowotworowej, zespoły interdyscyplinarne muszą zmierzyć się ze skutkami leczenia onkologicznego dla płodu. Działania terapeutyczne powinny zapewnić możliwie najlepsze efekty leczenia dla matki, a także prawidłowy rozwój płodu oraz doprowadzić do pomyślnego ukończenia ciąży z zachowaniem zdrowia matki i dziecka. Wśród najczęstszych chorób onkologicznych u kobiet dominuje rak piersi. Roczna zachorowalność na ten nowotwór obejmuje ponad 1,5 miliona kobiet na całym świecie. W praktyce dostępne są różne metody leczenia choroby nowotworowej u kobiet ciężarnych. Dobrane indywidualnie do stanu zdrowia matki i dziecka, pozwalają na pełen powrót do zdrowia, bądź uzyskanie pożądanej jakości życia.Cel pracy: Sformułowanie aktualnych i potencjalnych diagnoz pielęgniarsko – położniczych oraz przeprowadzenie procesu pielęgnowania u położnicy z rozpoznanym nowotworem piersi.Materiały i metody badawcze: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Badaniem została objęta trzydziestosześcioletnia ciężarna z rozpoznanym rakiem piersi, przebywająca na Oddziale Patologii Ciąży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dokonano analizy dokumentacji medycznej, obserwacji pomiarów podstawowych parametrów życiowych, a także zebrano wywiad ogólny, środowiskowy oraz ginekologiczno – położniczy.Wyniki: Rozpoznano wiele problemów zdrowotnych u matki i dziecka oraz sformułowano diagnozy położniczo - pielęgniarskie. Najistotniejsze z nich to niepokój i lęk u pacjentki, związany z zaawansowanym procesem nowotworowym, a także zdrowiem noworodka; drażliwość dziecka z powodu trudności w uchwyceniu smoczka podczas karmienia z butelki; unieruchomienie pacjentki po operacji cięcia cesarskiego, a także utrzymujące się nadciśnienie tętnicze u położnicy. Pacjentka wymagała wsparcia psychologicznego ze strony personelu i działań edukacyjnych w zakresie samopielęgnacji rany pooperacyjnej. Wnioski: Dzięki rozpoznaniu problemów zdrowotnych oraz wdrożeniu czynności pielęgnacyjnych, stan pacjentki polepszył się. Położnica została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym, celem dalszego leczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Kurdziel, Wanda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:40:46Z
dc.date.available
2023-07-05T21:40:46Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166483-291494
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314313
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Breast cancer, pregnant woman, influence of the therapy on foetus.
dc.subject.plpl
Nowotwór piersi, pacjentka ciężarna, wpływ leczenia na płód.
dc.titlepl
Opieka nad ciężarną z nowotworem piersi.
dc.title.alternativepl
Caring for a pregnant woman with breast cancer.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
4
Lublin
4
Bialystok
3
Andrychów
1
Częstochowa
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Krosno
1
Krosno Odrzanskie
1

No access

No Thumbnail Available