Media społecznościowe i ich wpływ na ustrój demokracji

master
dc.abstract.enThe purpose of this master's thesis is to demonstrate the influence of social media in the context of the democratic system. The case study method was applied in order to prove the assumed research questions and hypotheses. Case studies on the use of social media during events such as the Arab Spring, Donald Trump's campaign and the Brexit referendum were analyzed in particular. The considerations have proven a relationship between social media and democracy. This correlation can result in positive impacts on shaping democracy as well as negative ones by undermining the foundations of the system in question. The literature on the subject and popular science articles were used to conduct the research.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ukazanie, jak media społecznościowe wpływają na ustrój demokracji. Do udowodnienia założonych pytań badawczych i hipotez została wykorzystana metoda opisów przypadku. Szczególnej analizie zostały poddane studia przypadków dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych podczas Arabskiej Wiosny, kampanii Donalda Trumpa oraz referendum Brexit. Przeprowadzone rozważania udowodniły zależność występującą między social mediami a demokracją. Zależność ta może mieć zarówno pozytywny wpływ na kształtowanie demokracji, jak i negatywny w podważaniu podstaw omawianego ustroju. Do przeprowadzenia badań została wykorzystana literatura przedmiotu oraz artykuły popularno-naukowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.authorNowak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2020-10-27T08:16:54Z
dc.date.available2020-10-27T08:16:54Z
dc.date.submitted2020-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-140184-265378pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251453
dc.languagepolpl
dc.subject.enARAB SPRING BREXIT DEMOCRACY DONALD TRUMP SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plARABSKA WIOSNA BREXIT DEMOKRACJA DONALD TRUMP MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEpl
dc.titleMedia społecznościowe i ich wpływ na ustrój demokracjipl
dc.title.alternativeSocial media and its influence on the democratic systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this master's thesis is to demonstrate the influence of social media in the context of the democratic system. The case study method was applied in order to prove the assumed research questions and hypotheses. Case studies on the use of social media during events such as the Arab Spring, Donald Trump's campaign and the Brexit referendum were analyzed in particular. The considerations have proven a relationship between social media and democracy. This correlation can result in positive impacts on shaping democracy as well as negative ones by undermining the foundations of the system in question. The literature on the subject and popular science articles were used to conduct the research.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ukazanie, jak media społecznościowe wpływają na ustrój demokracji. Do udowodnienia założonych pytań badawczych i hipotez została wykorzystana metoda opisów przypadku. Szczególnej analizie zostały poddane studia przypadków dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych podczas Arabskiej Wiosny, kampanii Donalda Trumpa oraz referendum Brexit. Przeprowadzone rozważania udowodniły zależność występującą między social mediami a demokracją. Zależność ta może mieć zarówno pozytywny wpływ na kształtowanie demokracji, jak i negatywny w podważaniu podstaw omawianego ustroju. Do przeprowadzenia badań została wykorzystana literatura przedmiotu oraz artykuły popularno-naukowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.authorpl
Nowak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2020-10-27T08:16:54Z
dc.date.available
2020-10-27T08:16:54Z
dc.date.submittedpl
2020-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-140184-265378
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251453
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ARAB SPRING BREXIT DEMOCRACY DONALD TRUMP SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
ARABSKA WIOSNA BREXIT DEMOKRACJA DONALD TRUMP MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
dc.titlepl
Media społecznościowe i ich wpływ na ustrój demokracji
dc.title.alternativepl
Social media and its influence on the democratic system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
84
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Wroclaw
15
Krakow
6
Lublin
5
Chorzów
3
Council Bluffs
3
Szczecin
3
Asperg
2
Pasikonie
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available