Zależność pomiędzy wykonawczym układem wzrokowo- ruchowym a inteligencją emocjonalną

master
dc.abstract.enThe purpose of the study was to answer the question of whether and to what extent the relationship between executive visual and motor systems and emotional intelligence and the ability of women and men to read emotional states in others depends on the sexes assessed.Before starting the research, i asked myself whether the level of emotional intelligence affects the speed and attention of our perception. I wondered whether people who respond faster to external stimuli, have better visual-motor coordination, thus better read emotional states of individuals and are more empathetic. During the study I used the SIE-T - Emotional Intelligence (Faces) test by Anna Matczak and the Cross Camera for visual coordination. The study involved 60 people, including 30 women and 30 men. Most of them were applicants for driving licenses and employees who were referred to occupational medicine.The results of the study confirmed the statistically significant relationship between the results from the cross and emotion intelligence (r = 0.3436). The hypotheses concerning the achievement of higher scores by women on both the general emotional intelligence scale (p = 0.0004) as well as on the emotional state of women (p = 0.0001) and men (p = 0.0084) were also confirmed.pl
dc.abstract.plCelem badania było odpowiedzenie na pytanie, czy i w jakim stopniu występuje zależność pomiędzy wykonawczym układem wzrokowo- ruchowym a inteligencją emocjonalną oraz czy umiejętności kobiet i mężczyzn w odczytywaniu stanów emocjonalnych u innych, zależą od płci ocenianych. Przed przystąpieniem do badań, zadałam sobie pytanie, czy na poziom inteligencji emocjonalnej ma wpływ szybkość oraz uwaga naszej percepcji. Zastanowiło mnie, czy osoby, które szybciej reagują na bodźce zewnętrzne, tzn. mają lepszą koordynację wzrokowo- ruchową, tym samym lepiej odczytują stany emocjonalne jednostek i są bardziej empatyczne. Podczas przeprowadzonych badań posługiwałam się testem SIĘ-T - Skalą Inteligencji Emocjonalnej (Twarze), autorstwa Matczak, Piekarczyk i Studniarek oraz Aparatem Krzyżowym służącym do badania koordynacji wzrokowo ruchowej. W badaniach wzięło udział 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn. W większości były to osoby ubiegające się o zezwolenie na kierowanie pojazdami oraz pracownicy skierowani na badania z zakresu medycyny pracy. Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotną statystycznie zależność pomiędzy wynikami z aparatu krzyżowego a inteligencją emocjonalną (r=0,3436). Potwierdzono również hipotezy dotyczące osiągania wyższych wyników przez kobiety zarówno na skali ogólnej inteligencji emocjonalnej (p=0,0004), jak również przy odczytywaniu stanów emocjonalnych kobiet (p=0,0001) jak i mężczyzn (p=0,0084).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.authorKalinowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:19:31Z
dc.date.available2020-07-27T07:19:31Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-114861-159473pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220241
dc.languagepolpl
dc.subject.enEmotional intelligence, mirror neurons, perception process, visual and motor systempl
dc.subject.plInteligencja emocjonalna, neurony lustrzane, proces spostrzegania, układ wzrokowo- ruchowy,pl
dc.titleZależność pomiędzy wykonawczym układem wzrokowo- ruchowym a inteligencją emocjonalnąpl
dc.title.alternativeDependence between executive visual and motor system and emotional intelligence.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the study was to answer the question of whether and to what extent the relationship between executive visual and motor systems and emotional intelligence and the ability of women and men to read emotional states in others depends on the sexes assessed.Before starting the research, i asked myself whether the level of emotional intelligence affects the speed and attention of our perception. I wondered whether people who respond faster to external stimuli, have better visual-motor coordination, thus better read emotional states of individuals and are more empathetic. During the study I used the SIE-T - Emotional Intelligence (Faces) test by Anna Matczak and the Cross Camera for visual coordination. The study involved 60 people, including 30 women and 30 men. Most of them were applicants for driving licenses and employees who were referred to occupational medicine.The results of the study confirmed the statistically significant relationship between the results from the cross and emotion intelligence (r = 0.3436). The hypotheses concerning the achievement of higher scores by women on both the general emotional intelligence scale (p = 0.0004) as well as on the emotional state of women (p = 0.0001) and men (p = 0.0084) were also confirmed.
dc.abstract.plpl
Celem badania było odpowiedzenie na pytanie, czy i w jakim stopniu występuje zależność pomiędzy wykonawczym układem wzrokowo- ruchowym a inteligencją emocjonalną oraz czy umiejętności kobiet i mężczyzn w odczytywaniu stanów emocjonalnych u innych, zależą od płci ocenianych. Przed przystąpieniem do badań, zadałam sobie pytanie, czy na poziom inteligencji emocjonalnej ma wpływ szybkość oraz uwaga naszej percepcji. Zastanowiło mnie, czy osoby, które szybciej reagują na bodźce zewnętrzne, tzn. mają lepszą koordynację wzrokowo- ruchową, tym samym lepiej odczytują stany emocjonalne jednostek i są bardziej empatyczne. Podczas przeprowadzonych badań posługiwałam się testem SIĘ-T - Skalą Inteligencji Emocjonalnej (Twarze), autorstwa Matczak, Piekarczyk i Studniarek oraz Aparatem Krzyżowym służącym do badania koordynacji wzrokowo ruchowej. W badaniach wzięło udział 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn. W większości były to osoby ubiegające się o zezwolenie na kierowanie pojazdami oraz pracownicy skierowani na badania z zakresu medycyny pracy. Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotną statystycznie zależność pomiędzy wynikami z aparatu krzyżowego a inteligencją emocjonalną (r=0,3436). Potwierdzono również hipotezy dotyczące osiągania wyższych wyników przez kobiety zarówno na skali ogólnej inteligencji emocjonalnej (p=0,0004), jak również przy odczytywaniu stanów emocjonalnych kobiet (p=0,0001) jak i mężczyzn (p=0,0084).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.authorpl
Kalinowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Agnieszka
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:19:31Z
dc.date.available
2020-07-27T07:19:31Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-114861-159473
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220241
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Emotional intelligence, mirror neurons, perception process, visual and motor system
dc.subject.plpl
Inteligencja emocjonalna, neurony lustrzane, proces spostrzegania, układ wzrokowo- ruchowy,
dc.titlepl
Zależność pomiędzy wykonawczym układem wzrokowo- ruchowym a inteligencją emocjonalną
dc.title.alternativepl
Dependence between executive visual and motor system and emotional intelligence.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Dublin
3
Krakow
2
Lodz
2
Poniatowa
2
Wroclaw
2
Konstancin-Jeziorna
1
Legnica
1
Ostrów Wielkopolski
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available