Profilaktyka w zakresie zachowań ryzykownych społecznie u młodzieży ze szkół średnich

master
dc.abstract.enThe main aim of my work was to examine course of preventive action in the field of risky behaviour socially within high shook youth. In order to do this I have conducted a questionnaire among 100 students of class technikum Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych . Nr.2 in Brzesko, two interviews with Mrs.educator and Mrs. teacher as well as analysed documents . I believe that presented examination analysis of the results was sufficient to draw a conclusion and generalisation.This paper consist of four chapters . In the first chapter literature analysis of the subject can be found terminology explanation of the examined problem , characteristic kinds and aspect of risky behaviours as well as program preventive it's function and structure. Chapter second is showing description of own research methodology. The third chapter consist of analysis of the research results , state preventive action in the field of risky behaviour, course of preventive process in the range of risky behaviour, effectiveness of preventive action and it's condition as well as change which can be applied in conducted preventive action . In the chapter four I include generalisation as well as conclusion .pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy było zbadanie przebiegu działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych społecznie u młodzieży licealnej. W tym calu przeprowadziłam ankietę wśród 100 uczniów klas technikum z Zespołu Szkół Ponadgimznazjalnych nr 2 w Brzesku, dwa wywiady z Panią pedagog i z Panią nauczycielką oraz analizę dokumentów. Uważam, iż przedstawiona analiza wyników badań była wystarczająca do wysunięcia prze ze mnie przedstawionych uogólnień i wniosków.Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym analizie literatury przedmioty znajduje się wyjaśnienie terminologiczne badanego problemu, charakterystyka rodzajów i przejawów zachowań ryzykownych oraz programy profilaktyczne ich zadania i budowa. Rozdział drugi przedstawia opis metodologii badań własnych. Rozdział trzeci zawiera analizę wyników badań, stan działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych, przebieg procesu profilaktyki w zakresie zachowań ryzykownych, efektywność działań profilaktycznych i jej uwarunkowania, a także zmiany jakie można zastosować w prowadzeniu działań profilaktycznych. W rozdziale czwartym zawarłam uogólnienia oraz wnioski z badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.contributor.authorCieśla, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMyszkowska-Litwa, Marta - 130848 pl
dc.contributor.reviewerPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:39:10Z
dc.date.available2020-07-24T23:39:10Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-85939-167099pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194626
dc.languagepolpl
dc.subject.enPreventive maintenance, Risky behavior, Prophylactic operationspl
dc.subject.plProfilaktyka, zachowania ryzykowne, działania profilaktycznepl
dc.titleProfilaktyka w zakresie zachowań ryzykownych społecznie u młodzieży ze szkół średnichpl
dc.title.alternativePreventive maintenance in range of risky behavior at young people from average schools sociallypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of my work was to examine course of preventive action in the field of risky behaviour socially within high shook youth. In order to do this I have conducted a questionnaire among 100 students of class technikum Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych . Nr.2 in Brzesko, two interviews with Mrs.educator and Mrs. teacher as well as analysed documents . I believe that presented examination analysis of the results was sufficient to draw a conclusion and generalisation.This paper consist of four chapters . In the first chapter literature analysis of the subject can be found terminology explanation of the examined problem , characteristic kinds and aspect of risky behaviours as well as program preventive it's function and structure. Chapter second is showing description of own research methodology. The third chapter consist of analysis of the research results , state preventive action in the field of risky behaviour, course of preventive process in the range of risky behaviour, effectiveness of preventive action and it's condition as well as change which can be applied in conducted preventive action . In the chapter four I include generalisation as well as conclusion .
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy było zbadanie przebiegu działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych społecznie u młodzieży licealnej. W tym calu przeprowadziłam ankietę wśród 100 uczniów klas technikum z Zespołu Szkół Ponadgimznazjalnych nr 2 w Brzesku, dwa wywiady z Panią pedagog i z Panią nauczycielką oraz analizę dokumentów. Uważam, iż przedstawiona analiza wyników badań była wystarczająca do wysunięcia prze ze mnie przedstawionych uogólnień i wniosków.Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym analizie literatury przedmioty znajduje się wyjaśnienie terminologiczne badanego problemu, charakterystyka rodzajów i przejawów zachowań ryzykownych oraz programy profilaktyczne ich zadania i budowa. Rozdział drugi przedstawia opis metodologii badań własnych. Rozdział trzeci zawiera analizę wyników badań, stan działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych, przebieg procesu profilaktyki w zakresie zachowań ryzykownych, efektywność działań profilaktycznych i jej uwarunkowania, a także zmiany jakie można zastosować w prowadzeniu działań profilaktycznych. W rozdziale czwartym zawarłam uogólnienia oraz wnioski z badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.contributor.authorpl
Cieśla, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Myszkowska-Litwa, Marta - 130848
dc.contributor.reviewerpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:39:10Z
dc.date.available
2020-07-24T23:39:10Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-85939-167099
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194626
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Preventive maintenance, Risky behavior, Prophylactic operations
dc.subject.plpl
Profilaktyka, zachowania ryzykowne, działania profilaktyczne
dc.titlepl
Profilaktyka w zakresie zachowań ryzykownych społecznie u młodzieży ze szkół średnich
dc.title.alternativepl
Preventive maintenance in range of risky behavior at young people from average schools socially
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Bialystok
7
Radomsko
3
Lublin
2
Rzeszów
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Kalisz
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available