New insights into the pathogenesis of gastrointestinal injuries, based on experimental implementation of unique hydrogen sulfide-releasing derivatives of non-steroidal anti-inflammatory drugs

thesis
dc.affiliationRada Dyscypliny Nauki medycznepl
dc.areanauki medycznepl
dc.contributor.advisorMagierowski, Marcin - 123975 pl
dc.contributor.authorGłowacka, Urszula - 142173 pl
dc.contributor.reviewerMagierowski, Marcin - 123975 pl
dc.contributor.reviewerFoksiński, Marek - USOS341413 pl
dc.contributor.reviewerBełtowski, Jerzy - USOS328155 pl
dc.contributor.reviewerSkrzypski, Marek - USOS271343 pl
dc.date.accessioned2024-02-08T22:15:10Z
dc.date.openaccess0*
dc.date.submitted2024-04-04pl
dc.description.accesstimew momencie opublikowania*
dc.description.versionostateczna wersja autorska (postprint)*
dc.identifier.apd22001pl
dc.identifier.projectAPD / OP
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/326944
dc.languageengpl
dc.rightsCopyright*
dc.rights.simpleviewWolny dostęp
dc.rights.urihttps://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeOtwarte repozytorium*
dc.subject.otherhydrogen sulfide signalingpl
dc.subject.othergastrointestinal barrierpl
dc.subject.otherischemia and reperfusionpl
dc.subject.othernon-steroidal anti-inflammatory drugspl
dc.subject.otherATB-352pl
dc.subject.otherATB-344pl
dc.subject.plsiarkowodórpl
dc.subject.plbariera ochronna przewodu pokarmowegopl
dc.subject.plischemia z reperfuzjąpl
dc.subject.plniesteroidowe leki przeciwzapalnepl
dc.subject.plATB-352pl
dc.subject.plATB-344pl
dc.titleNew insights into the pathogenesis of gastrointestinal injuries, based on experimental implementation of unique hydrogen sulfide-releasing derivatives of non-steroidal anti-inflammatory drugspl
dc.title.alternativeNowe aspekty patogenezy uszkodzeń przewodu pokarmowego, w oparciu o eksperymentalną implementację unikatowych pochodnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniających siarkowodór.pl
dc.typeThesispl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Rada Dyscypliny Nauki medyczne
dc.areapl
nauki medyczne
dc.contributor.advisorpl
Magierowski, Marcin - 123975
dc.contributor.authorpl
Głowacka, Urszula - 142173
dc.contributor.reviewerpl
Magierowski, Marcin - 123975
dc.contributor.reviewerpl
Foksiński, Marek - USOS341413
dc.contributor.reviewerpl
Bełtowski, Jerzy - USOS328155
dc.contributor.reviewerpl
Skrzypski, Marek - USOS271343
dc.date.accessioned
2024-02-08T22:15:10Z
dc.date.openaccess*
0
dc.date.submittedpl
2024-04-04
dc.description.accesstime*
w momencie opublikowania
dc.description.version*
ostateczna wersja autorska (postprint)
dc.identifier.apdpl
22001
dc.identifier.project
APD / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/326944
dc.languagepl
eng
dc.rights*
Copyright
dc.rights.simpleview
Wolny dostęp
dc.rights.uri*
https://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type*
Otwarte repozytorium
dc.subject.otherpl
hydrogen sulfide signaling
dc.subject.otherpl
gastrointestinal barrier
dc.subject.otherpl
ischemia and reperfusion
dc.subject.otherpl
non-steroidal anti-inflammatory drugs
dc.subject.otherpl
ATB-352
dc.subject.otherpl
ATB-344
dc.subject.plpl
siarkowodór
dc.subject.plpl
bariera ochronna przewodu pokarmowego
dc.subject.plpl
ischemia z reperfuzją
dc.subject.plpl
niesteroidowe leki przeciwzapalne
dc.subject.plpl
ATB-352
dc.subject.plpl
ATB-344
dc.titlepl
New insights into the pathogenesis of gastrointestinal injuries, based on experimental implementation of unique hydrogen sulfide-releasing derivatives of non-steroidal anti-inflammatory drugs
dc.title.alternativepl
Nowe aspekty patogenezy uszkodzeń przewodu pokarmowego, w oparciu o eksperymentalną implementację unikatowych pochodnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniających siarkowodór.
dc.typepl
Thesis
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Boydton
2
Ashburn
1
Krakow
1
Poznan
1
Warsaw
1
Downloads
glowacka_streszczenie_2023.pdf
61
glowacka_new_insights_into_the_pathogenesis_of_gastrointestinal_injuries_2023.pdf
28
foksinski_recenzja_rozprawy_doktorskiej_mgr_urszuli_glowackiej_2024.pdf
22
beltowski_recenzja_pracy_doktorskiej_pani_urszuli_glowackiej_2024.pdf
21
skrzypski_recenzja_pracy_doktorskiej_pani_mgr_urszuli_glowackiej_2023.pdf
19
glowacka_streszczenie_w_jezyku_angielskim_2023.pdf
9
magierowski_opinia_promotora_2023.pdf
5
glowacka_new_insights_into_the_pathogenesis_of_gastrointestinal_injuries_2023.pdf
2
glowacka_streszczenie_w_języku_angielskim_2023.pdf
1