Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2023 r., III CZP 122/22

2023
journal article
article
dc.abstract.enIn its resolution of 20 April 2023, the Polish Supreme Court for the first time unequivocally ruled on the scope of the State Treasury’s succession in the case of entities struck off the National Court Register (NCR). The Supreme Court correctly determined that the State Treasury is the general legal successor of entities struck off the NCR and that this succession includes not only its assumption of the rights but also of the obligations of those entities, with the State Treasury’s liability for the liabilities acquired after the legal predecessor being limited to the property acquired after that predecessor. This, in turn, led the Supreme Court to the final (equally well-founded) conclusion that a creditor of an entity struck off the NCR who asserts his claim against the new debtor, i.e. the State Treasury, is not required to prove the acquisition by the State Treasury of the property of the entity struck off the NCR resulting in the State Treasury’s liability for the acquired liabilities because the determination of the property from which the creditor may obtain satisfaction occurs at the stage of enforcement proceedings.
dc.abstract.plW uchwale z 20 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy po raz pierwszy jednoznacznie wypowiedział się na temat zakresu sukcesji Skarbu Państwa po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Sąd Najwyższy prawidłowo ustalił, że Skarb Państwa jest ogólnym następcą prawnym podmiotów wykreślonych z KRS, a sukcesja ta obejmuje nie tylko wstąpienie w prawa, ale i obowiązki tych podmiotów, przy czym odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania nabyte po poprzedniku prawnym ogranicza się do mienia nabytego po tym poprzedniku. To z kolei doprowadziło Sąd Najwyższy do ostatecznego (równie zasadnego) wniosku, że wierzyciel podmiotu wykreślonego z KRS, który dochodzi swojej wierzytelności wobec nowego dłużnika, tj. Skarbu Państwa, nie ma obowiązku wykazywania nabycia przez Skarb Państwa mienia podmiotu wykreślonego z KRS skutkującego odpowiedzialnością Skarbu Państwa za nabyte zobowiązania, gdyż ustalenie mienia, z którego wierzyciel może uzyskać zaspokojenie, następuje na etapie postępowania egzekucyjnego.
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego
dc.contributor.authorZawadzka, Julita - 134431
dc.date.accession2024-05-20
dc.date.accessioned2024-05-20T11:58:38Z
dc.date.available2024-05-20T11:58:38Z
dc.date.issued2023
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalStreszcz. ang. s. 87. Bibliogr. s. 98. DOI artykułu: 10.32082/fp.4(78).2023.1206 (nie jest aktywne)
dc.description.number4 (78)
dc.description.physical87-98
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn2081-688X
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/340887
dc.identifier.weblinkhttps://forumprawnicze.eu/attachments/article/523/5_J.Zawadzka_FP78.pdf
dc.languagepol
dc.language.containerpol
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enNational Court Register
dc.subject.enremoval from the National Court Register
dc.subject.enlimitation of liability
dc.subject.endebt
dc.subject.enliability
dc.subject.enlegal succession
dc.subject.plKrajowy Rejestr Sądowy
dc.subject.plwykreślenie podmiotu z KRS
dc.subject.plograniczenie odpowiedzialności
dc.subject.pldług
dc.subject.plodpowiedzialność
dc.subject.plnastępstwo prawne
dc.subtypeArticle
dc.titleGlosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2023 r., III CZP 122/22
dc.title.alternativeCommentary on the resolution of the Polish Supreme Court dated 20 April 2023 (III CZP 122/22)
dc.title.journalFORUM PRAWNICZE
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublicationen
dc.abstract.en
In its resolution of 20 April 2023, the Polish Supreme Court for the first time unequivocally ruled on the scope of the State Treasury’s succession in the case of entities struck off the National Court Register (NCR). The Supreme Court correctly determined that the State Treasury is the general legal successor of entities struck off the NCR and that this succession includes not only its assumption of the rights but also of the obligations of those entities, with the State Treasury’s liability for the liabilities acquired after the legal predecessor being limited to the property acquired after that predecessor. This, in turn, led the Supreme Court to the final (equally well-founded) conclusion that a creditor of an entity struck off the NCR who asserts his claim against the new debtor, i.e. the State Treasury, is not required to prove the acquisition by the State Treasury of the property of the entity struck off the NCR resulting in the State Treasury’s liability for the acquired liabilities because the determination of the property from which the creditor may obtain satisfaction occurs at the stage of enforcement proceedings.
dc.abstract.pl
W uchwale z 20 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy po raz pierwszy jednoznacznie wypowiedział się na temat zakresu sukcesji Skarbu Państwa po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Sąd Najwyższy prawidłowo ustalił, że Skarb Państwa jest ogólnym następcą prawnym podmiotów wykreślonych z KRS, a sukcesja ta obejmuje nie tylko wstąpienie w prawa, ale i obowiązki tych podmiotów, przy czym odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania nabyte po poprzedniku prawnym ogranicza się do mienia nabytego po tym poprzedniku. To z kolei doprowadziło Sąd Najwyższy do ostatecznego (równie zasadnego) wniosku, że wierzyciel podmiotu wykreślonego z KRS, który dochodzi swojej wierzytelności wobec nowego dłużnika, tj. Skarbu Państwa, nie ma obowiązku wykazywania nabycia przez Skarb Państwa mienia podmiotu wykreślonego z KRS skutkującego odpowiedzialnością Skarbu Państwa za nabyte zobowiązania, gdyż ustalenie mienia, z którego wierzyciel może uzyskać zaspokojenie, następuje na etapie postępowania egzekucyjnego.
dc.affiliation
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego
dc.contributor.author
Zawadzka, Julita - 134431
dc.date.accession
2024-05-20
dc.date.accessioned
2024-05-20T11:58:38Z
dc.date.available
2024-05-20T11:58:38Z
dc.date.issued
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additional
Streszcz. ang. s. 87. Bibliogr. s. 98. DOI artykułu: 10.32082/fp.4(78).2023.1206 (nie jest aktywne)
dc.description.number
4 (78)
dc.description.physical
87-98
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn
2081-688X
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/340887
dc.identifier.weblink
https://forumprawnicze.eu/attachments/article/523/5_J.Zawadzka_FP78.pdf
dc.language
pol
dc.language.container
pol
dc.rights
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.en
National Court Register
dc.subject.en
removal from the National Court Register
dc.subject.en
limitation of liability
dc.subject.en
debt
dc.subject.en
liability
dc.subject.en
legal succession
dc.subject.pl
Krajowy Rejestr Sądowy
dc.subject.pl
wykreślenie podmiotu z KRS
dc.subject.pl
ograniczenie odpowiedzialności
dc.subject.pl
dług
dc.subject.pl
odpowiedzialność
dc.subject.pl
następstwo prawne
dc.subtype
Article
dc.title
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2023 r., III CZP 122/22
dc.title.alternative
Commentary on the resolution of the Polish Supreme Court dated 20 April 2023 (III CZP 122/22)
dc.title.journal
FORUM PRAWNICZE
dc.type
JournalArticle
dspace.entity.typeen
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
2
Lublin
1
Downloads
zawadzka_glosa_do_uchwaly_sadu_najwyzszego_2023.pdf
5