Istota umowy agencyjnej w świetle polskich rozwiązań prawnych - na przykładzie Getin Bank S.A.

licenciate
dc.abstract.enThis paper is a discussion of agency agreement in the Polish legal solutions on the example of the bank Getin Bank SA The individual chapters have discussed the functioning of banks - their history and the way the current functioning and principles of banking activities and conduct cooperation with external entities. Moreover, discusses the institution of an agency agreement, its specificity and use in the banking business, the creation of the bank of outlets. Indicated elements objectively important agreements and set out its special features compared to other civil law contracts. The paper also presents the current situation in the banking market of agents, the setting changes, as well as the practical application of an agency agreement for the bank Getin Bank SA.The study was based on literature, statistics, legislation and case law of the Supreme Court.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi omówienie istotny umowy agencyjnej w świetle polskich rozwiązań prawnych, na przykładzie banku Getin Bank S.A. W poszczególnych rozdziałach omówione zostało funkcjonowanie banków w Polsce – ich historia i sposób bieżącego funkcjonowania, a także zasady wykonywania czynności bankowych i prowadzenia współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nadto, omówiona została instytucja umowy agencyjnej, jej specyfika oraz wykorzystanie w działalności bankowej, przy tworzeniu bankowych placówek agencyjnych. Wskazano elementy przedmiotowo istotne umowy i określono jej cechy szczególne na tle innych umów cywilnoprawnych. W pracy przedstawiona została także obecna sytuacja na rynku bankowych placówek agencyjnych, zachodzące przemiany, a także praktyczne zastosowanie umowy agencyjnej w przypadku banku Getin Bank S.A.W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, dane statystyczne, akty prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.authorGorczyca-Barszczewska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:46:04Z
dc.date.available2020-07-25T03:46:04Z
dc.date.submitted2014-09-15pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-90085-78302pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198372
dc.languagepolpl
dc.subject.enagency agreement, agent, bankingpl
dc.subject.plagent, bankowość, umowa agencyjnapl
dc.titleIstota umowy agencyjnej w świetle polskich rozwiązań prawnych - na przykładzie Getin Bank S.A.pl
dc.title.alternativeThe essence of the agency contract in the light of the Polish legal solutions - for example: Getin Bank SApl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is a discussion of agency agreement in the Polish legal solutions on the example of the bank Getin Bank SA The individual chapters have discussed the functioning of banks - their history and the way the current functioning and principles of banking activities and conduct cooperation with external entities. Moreover, discusses the institution of an agency agreement, its specificity and use in the banking business, the creation of the bank of outlets. Indicated elements objectively important agreements and set out its special features compared to other civil law contracts. The paper also presents the current situation in the banking market of agents, the setting changes, as well as the practical application of an agency agreement for the bank Getin Bank SA.The study was based on literature, statistics, legislation and case law of the Supreme Court.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi omówienie istotny umowy agencyjnej w świetle polskich rozwiązań prawnych, na przykładzie banku Getin Bank S.A. W poszczególnych rozdziałach omówione zostało funkcjonowanie banków w Polsce – ich historia i sposób bieżącego funkcjonowania, a także zasady wykonywania czynności bankowych i prowadzenia współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nadto, omówiona została instytucja umowy agencyjnej, jej specyfika oraz wykorzystanie w działalności bankowej, przy tworzeniu bankowych placówek agencyjnych. Wskazano elementy przedmiotowo istotne umowy i określono jej cechy szczególne na tle innych umów cywilnoprawnych. W pracy przedstawiona została także obecna sytuacja na rynku bankowych placówek agencyjnych, zachodzące przemiany, a także praktyczne zastosowanie umowy agencyjnej w przypadku banku Getin Bank S.A.W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, dane statystyczne, akty prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.authorpl
Gorczyca-Barszczewska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:46:04Z
dc.date.available
2020-07-25T03:46:04Z
dc.date.submittedpl
2014-09-15
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-90085-78302
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198372
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
agency agreement, agent, banking
dc.subject.plpl
agent, bankowość, umowa agencyjna
dc.titlepl
Istota umowy agencyjnej w świetle polskich rozwiązań prawnych - na przykładzie Getin Bank S.A.
dc.title.alternativepl
The essence of the agency contract in the light of the Polish legal solutions - for example: Getin Bank SA
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Chandler
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Dublin
1
Mogielnica
1
Ostrołęka
1
Rzeszów
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available