Using visual aids and introducing different cultures in the EL classroom

licenciate
dc.abstract.enThe first part of my project argued for the importance of visual aids. Once teachers understand why visual aids are so important, they should be motivated to take steps to use these tools when teaching. There are two main reasons why it is important to actually show the children what we are being taught: visuals clarify the material; and they help to make learning more permanent. Because visuals enable the teacher to appeal to more than one sense at a same time, the students' levels of understanding and retention increase during the lessons and their interest in the topics also increases. Visual aids involve students and require a change from one activity to another, e.g. from hearing to seeing or talking. They definitely helped me to reach my objectives by adding emphasis to whatever was being said.The findings regarding the use of visual aids reveal that they can and should be used as a supplementary tool in the teaching-learning process. Teachers should take advantage of this opportunity to introduce quite difficult and complex material. When visual aids are appropriately chosen and designed, they enhance effective learning and can be the basis for a variety of exercises. Futhermore, my teaching experiences have taught me that visual aids are a perfect tool for organizing topics and details in class. Well-chosen visual aids give information an organized structure. Therefore, they provide teachers with a smooth transition while conducting the lesson. The findings of my project also show that clear pictures rise the students' level of understanding of the material presented and the pictures should be used to reinforce the teacher's message, clarify points, and generate interest. As far as I am concerned it is important for teachers to educate themselves to be able to make materials which do not take a long time to prepare, but are actually very effective in terms of their teaching impact. We can use colour, images, short movies, presentations, and movement in a way that we have not been able to use before. Abstract concepts can be presented in simpler terms to enable students to easily understand some information. The use of visual aids during the lesson likely sustains the interest of the students and keeps their attention focused.The second part dealt with introducing different cultures. If a school wants to educate wise and open-minded graduates capable of critical thinking, able to form their own opinions and analyze the world from different perspectives, students should be provided in the classroom with considerable opportunities to plunge deeply not only into language, but also into cultures. Since the differences between cultures are so huge, the skills of interpreting, relating, discovery, and interaction, complemented by intercultural mediation are greatly important in successful cross-cultural communication.This research indicates and verifies that the proper use of culture in the teaching and learning process is vital and important. It makes teaching easier and facilitates learning. My main aims concerning culture were to develop students' multicultural awareness, to familiarize students with some basic information about different countries, along with some important locations in each and to make students aware of the kind of 'otherness' that comes with all cross-cultural explorations. In my opinion, visual aids and cultural elements should be an integral elements of the curriculum. Culture provides the students with a wide range of topics and combined with visual aids dynamically illustrates particular processes and the observation of constant relationships. My project work shows that the current curriculum should be modified and the way teachers introduce topics can be done in different, not to mention better ways.pl
dc.abstract.plPrzedłożona praca licencjacka została oparta na teorii oraz obserwacjach podczas praktyki w Szkole Podstawowej nr 40 im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie. Głównym celem mojej pracy było opracowanie oraz przeprowadzenie innowacyjnych zajęć z użyciem pomocy wizualnych oraz kultury jako środków wspomagających motywację do uczenia się języków obcych. Ćwiczenia kładły szczególny nacisk na rozwijanie świadomości międzykulturowej oraz ciekawości uczniów.Przeprowadzone przeze mnie ćwiczenia nie były typowymi zadaniami z podręcznika. Starałam się zaprezentować nowy materiał językowy w audiowizualnym kontekście w celu rozwijania kluczowych umiejętności językowych takich jak słuchanie i mówienie. II etap edukacyjny to ważny i trudny okres w życiu uczniów, jest to bowiem czas intensywnego rozwoju obejmującego każdą sferę życia dziecka. U dzieci w wieku 10-13 lat pojawia się wtedy zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Autentyczne materiały językowe oraz ćwiczenia na nich oparte, pozwalają na uatrakcyjnienie sposobu nauczania, rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur. Otwarcie się na wielojęzyczną i wielokulturową rzeczywistość oraz docenienie bogactwa, jakie niesie ze sobą różnorodność ma prowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia oraz do przełamania barier wynikającyh z uprzedzeń i nietolerancji. Moim celem było rozbudzenie chęci eksplorowania, zafascynowanie uczących się nowością i różnorodnością.Ważnym elementem nauczania języków obcych jest motywacja. Użycie autentycznych materiałów zwiększa motywację uczniów do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w życiu codziennym. Celem nauczyciela powinno być przekonanie uczniów o konieczności uczenia się języka poprzez zaangażowanie w jak najbardziej realne sytuacje wymagające wykorzystania przyswojonej wiedzy. Istotnym elementem jest również rozwijanie umiejętności korzystania z informacji i wykorzystywania różnych źródeł w procesie zdobywania wiedzy. Pomoce wizualne nie tylko rozwijają w uczniach twórcze myślenie ale również kształtują umiejętność poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji oraz stanowią doskonałą bazę dla ćwiczeń.W części teoretycznej definiowane są pojęcia, które następnie wykorzystane zostały przeze mnie w praktyce w odniesieniu nie tylko do typów pomocy wizualnych, charakterystyce dzieci na II etapie edukacyjnym, wpływie motywującym uczniów ale też korzyściach płynących z zastosowania pomocy wizualnych oraz kultury na lekcjach języka angielskiego.Część praktyczna, która zawiera opis i ewaluację pięciu lekcji, oparta została na założeniach teoretycznych. Nauka języka obcego jest skuteczna, jeśli uczniowie sami interesują się nauką języka obcego i korzystają z okazji doskonalenia umiejętności językowych. Takie okazje są obecne w życiu codziennym, szczególnie w kontakcie z mediami i kulturą masową, z którą uczniowie stykają się bardzo często. Edukacja w klasie jest bardzo istotna dla rozwoju umiejętności i wiedzy językowej z uwagi na to, że dostarcza bardzo ważnego impulsu do nauki w postaci interakcji z językiem, materiałami, informacją zwrtoną od nauczyciela i innych uczniów. Jednak skuteczne kształcenie językowe oznacza również naukę w sytuacjach pozaformalnych czyli naturalnych kontekstach komunikacyjnych. Wykorzystanie autentycznych pomocy wizualnych oraz użycie elementów kulturowych na zajęciach stanowią esencję efektywnego, komunikatywnego i interesującego nauczania.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKowalewska, Dagmara - 129266 pl
dc.contributor.authorKowalczyk, Jessicapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKrzyszpień, Jerzy - 129564 pl
dc.contributor.reviewerKowalewska, Dagmara - 129266 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:44:52Z
dc.date.available2020-07-26T16:44:52Z
dc.date.submitted2015-09-09pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-99835-165306pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206983
dc.languageengpl
dc.subject.enstudents, input, language, culture, visual aids, visuals, multicultural awareness, cross-cultural communicationpl
dc.subject.pluczniowie, kulura, pomoce wizualne, świadomość międzykulturowa, komunikacjapl
dc.titleUsing visual aids and introducing different cultures in the EL classroompl
dc.title.alternativeUżycie pomocy wizualnych oraz kultury w nauczaniu języka angielskiegopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first part of my project argued for the importance of visual aids. Once teachers understand why visual aids are so important, they should be motivated to take steps to use these tools when teaching. There are two main reasons why it is important to actually show the children what we are being taught: visuals clarify the material; and they help to make learning more permanent. Because visuals enable the teacher to appeal to more than one sense at a same time, the students' levels of understanding and retention increase during the lessons and their interest in the topics also increases. Visual aids involve students and require a change from one activity to another, e.g. from hearing to seeing or talking. They definitely helped me to reach my objectives by adding emphasis to whatever was being said.The findings regarding the use of visual aids reveal that they can and should be used as a supplementary tool in the teaching-learning process. Teachers should take advantage of this opportunity to introduce quite difficult and complex material. When visual aids are appropriately chosen and designed, they enhance effective learning and can be the basis for a variety of exercises. Futhermore, my teaching experiences have taught me that visual aids are a perfect tool for organizing topics and details in class. Well-chosen visual aids give information an organized structure. Therefore, they provide teachers with a smooth transition while conducting the lesson. The findings of my project also show that clear pictures rise the students' level of understanding of the material presented and the pictures should be used to reinforce the teacher's message, clarify points, and generate interest. As far as I am concerned it is important for teachers to educate themselves to be able to make materials which do not take a long time to prepare, but are actually very effective in terms of their teaching impact. We can use colour, images, short movies, presentations, and movement in a way that we have not been able to use before. Abstract concepts can be presented in simpler terms to enable students to easily understand some information. The use of visual aids during the lesson likely sustains the interest of the students and keeps their attention focused.The second part dealt with introducing different cultures. If a school wants to educate wise and open-minded graduates capable of critical thinking, able to form their own opinions and analyze the world from different perspectives, students should be provided in the classroom with considerable opportunities to plunge deeply not only into language, but also into cultures. Since the differences between cultures are so huge, the skills of interpreting, relating, discovery, and interaction, complemented by intercultural mediation are greatly important in successful cross-cultural communication.This research indicates and verifies that the proper use of culture in the teaching and learning process is vital and important. It makes teaching easier and facilitates learning. My main aims concerning culture were to develop students' multicultural awareness, to familiarize students with some basic information about different countries, along with some important locations in each and to make students aware of the kind of 'otherness' that comes with all cross-cultural explorations. In my opinion, visual aids and cultural elements should be an integral elements of the curriculum. Culture provides the students with a wide range of topics and combined with visual aids dynamically illustrates particular processes and the observation of constant relationships. My project work shows that the current curriculum should be modified and the way teachers introduce topics can be done in different, not to mention better ways.
dc.abstract.plpl
Przedłożona praca licencjacka została oparta na teorii oraz obserwacjach podczas praktyki w Szkole Podstawowej nr 40 im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie. Głównym celem mojej pracy było opracowanie oraz przeprowadzenie innowacyjnych zajęć z użyciem pomocy wizualnych oraz kultury jako środków wspomagających motywację do uczenia się języków obcych. Ćwiczenia kładły szczególny nacisk na rozwijanie świadomości międzykulturowej oraz ciekawości uczniów.Przeprowadzone przeze mnie ćwiczenia nie były typowymi zadaniami z podręcznika. Starałam się zaprezentować nowy materiał językowy w audiowizualnym kontekście w celu rozwijania kluczowych umiejętności językowych takich jak słuchanie i mówienie. II etap edukacyjny to ważny i trudny okres w życiu uczniów, jest to bowiem czas intensywnego rozwoju obejmującego każdą sferę życia dziecka. U dzieci w wieku 10-13 lat pojawia się wtedy zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Autentyczne materiały językowe oraz ćwiczenia na nich oparte, pozwalają na uatrakcyjnienie sposobu nauczania, rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur. Otwarcie się na wielojęzyczną i wielokulturową rzeczywistość oraz docenienie bogactwa, jakie niesie ze sobą różnorodność ma prowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia oraz do przełamania barier wynikającyh z uprzedzeń i nietolerancji. Moim celem było rozbudzenie chęci eksplorowania, zafascynowanie uczących się nowością i różnorodnością.Ważnym elementem nauczania języków obcych jest motywacja. Użycie autentycznych materiałów zwiększa motywację uczniów do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w życiu codziennym. Celem nauczyciela powinno być przekonanie uczniów o konieczności uczenia się języka poprzez zaangażowanie w jak najbardziej realne sytuacje wymagające wykorzystania przyswojonej wiedzy. Istotnym elementem jest również rozwijanie umiejętności korzystania z informacji i wykorzystywania różnych źródeł w procesie zdobywania wiedzy. Pomoce wizualne nie tylko rozwijają w uczniach twórcze myślenie ale również kształtują umiejętność poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji oraz stanowią doskonałą bazę dla ćwiczeń.W części teoretycznej definiowane są pojęcia, które następnie wykorzystane zostały przeze mnie w praktyce w odniesieniu nie tylko do typów pomocy wizualnych, charakterystyce dzieci na II etapie edukacyjnym, wpływie motywującym uczniów ale też korzyściach płynących z zastosowania pomocy wizualnych oraz kultury na lekcjach języka angielskiego.Część praktyczna, która zawiera opis i ewaluację pięciu lekcji, oparta została na założeniach teoretycznych. Nauka języka obcego jest skuteczna, jeśli uczniowie sami interesują się nauką języka obcego i korzystają z okazji doskonalenia umiejętności językowych. Takie okazje są obecne w życiu codziennym, szczególnie w kontakcie z mediami i kulturą masową, z którą uczniowie stykają się bardzo często. Edukacja w klasie jest bardzo istotna dla rozwoju umiejętności i wiedzy językowej z uwagi na to, że dostarcza bardzo ważnego impulsu do nauki w postaci interakcji z językiem, materiałami, informacją zwrtoną od nauczyciela i innych uczniów. Jednak skuteczne kształcenie językowe oznacza również naukę w sytuacjach pozaformalnych czyli naturalnych kontekstach komunikacyjnych. Wykorzystanie autentycznych pomocy wizualnych oraz użycie elementów kulturowych na zajęciach stanowią esencję efektywnego, komunikatywnego i interesującego nauczania.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalewska, Dagmara - 129266
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Jessica
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Krzyszpień, Jerzy - 129564
dc.contributor.reviewerpl
Kowalewska, Dagmara - 129266
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:44:52Z
dc.date.available
2020-07-26T16:44:52Z
dc.date.submittedpl
2015-09-09
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-99835-165306
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206983
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
students, input, language, culture, visual aids, visuals, multicultural awareness, cross-cultural communication
dc.subject.plpl
uczniowie, kulura, pomoce wizualne, świadomość międzykulturowa, komunikacja
dc.titlepl
Using visual aids and introducing different cultures in the EL classroom
dc.title.alternativepl
Użycie pomocy wizualnych oraz kultury w nauczaniu języka angielskiego
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Sydney
3
Tehran
3
Wroclaw
2
Canberra
1
Chalfont
1
Chandler
1
Dublin
1
Gainesville
1
Krakow
1
Melbourne
1

No access

No Thumbnail Available