1960’s Migration Fluxes in the UK and Discrimination in British Politics – a Study of UK Immigration Policy-Making Failure

master
dc.abstract.enImmigration policy-making is the Achilles heel of British Politics. Throughout the years, division has hit society when it came to the welcoming of otherness. In the 1960’s the population of Great Britain was welcoming migrants from its former colonies, who had the right to citizenship under British law. Commonwealth citizens were given access to naturalization, one of the biggest challenges when one immigrates – and in this case, debatably, these were not immigrants at all, they were all subjects to the British crown.Interestingly enough, EEA immigrants, or immigrants from the European Economic Area, and the dynamics of the relationship between the UK and the European Union have some noticeable similarities to those not so distant years – not quite the same, but similar – as also EEA immigrants could benefit from the free movement rights EU citizens were sheltered by, which were induced by the EU’s fundamental agreements. Arguably, the UK would benefit from the economic partnership, and the free movement could facilitate trade, investment, and mobility of people and goods intra-EU, in a time when the dominant logic in European affairs was one of strengthening the European Union. This thesis aims to establish a parallel between the 1960’s and the last decade by looking at the factors that lead to the changes in immigration policy making regarding commonwealth citizens, especially the public opinion and how it influenced the way politicians acted. It does so by observing carefully how Brexit might have been the result of a growth of anti-immigration sentiment, exploring how states have failed to integrate different cultures through multiculturalism – trying henceforth to answer the question – has multiculturalism failed? Should the UK consider being assimilationist? I look at the pros and cons of these two sides, and the similarities of these two meaningful times in terms of immigration policy-making for the UK, trying to reach a hypothesis that is more favorable for both fractions – host society and immigrants, how can their lives together be more harmonious?pl
dc.abstract.plTworzenie polityki imigracyjnej jest piętą achillesową brytyjskiej polityki. Przez lata dywizja uderzyła w społeczeństwo, gdy przychodziło do powitania inności. W latach sześćdziesiątych XX w. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii witali migrantów z dawnych kolonii, którzy zgodnie z brytyjskim prawem mieli prawo do obywatelstwa. Obywatele Rzeczypospolitej mieli dostęp do naturalizacji, jednego z największych wyzwań, kiedy się wyemigrowali - i w tym przypadku, jak się spierało, nie byli to wcale imigranci, wszyscy podlegali brytyjskiej koronie.Co ciekawe, imigranci z EOG lub imigranci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dynamika stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską mają pewne zauważalne podobieństwa do tych nie tak odległych lat - nie do końca takich samych, ale podobnych - jak również imigrantów z EOG mogłyby skorzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, którym objęci byli obywatele UE, a które zostały spowodowane przez podstawowe umowy UE. Prawdopodobnie Zjednoczone Królestwo skorzystałoby na partnerstwie gospodarczym, a swobodny przepływ mógłby ułatwić handel, inwestycje i mobilność osób i towarów wewnątrz UE, w czasach, gdy dominującą logiką w sprawach europejskich było wzmocnienie Unii Europejskiej. Ta teza ma na celu ustalenie paraleli między latami sześćdziesiątymi i ostatnią dekadą, przyglądając się czynnikom prowadzącym do zmian w polityce imigracyjnej w odniesieniu do obywateli wspólnoty, w szczególności opinii publicznej i jej wpływu na sposób działania polityków. Czyni to, obserwując uważnie, w jaki sposób Brexit mógł być rezultatem wzrostu nastrojów antyimigracyjnych, badając, w jaki sposób państwa nie potrafiły zintegrować różnych kultur poprzez wielokulturowość - próbując odtąd odpowiedzieć na pytanie - czy wielokulturowość zawiodła? Czy Wielka Brytania powinna uważać się za asymilatora? Patrzę na plusy i minusy tych dwóch stron oraz na podobieństwa tych dwóch znaczących czasów w zakresie kształtowania polityki imigracyjnej dla Wielkiej Brytanii, starając się osiągnąć hipotezę, która jest korzystniejsza dla obu frakcji - społeczeństwa przyjmującego i imigrantów, jak czy ich życie może być bardziej harmonijne?pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMach, Zdzisław - 130132 pl
dc.contributor.authorKouprianoff Damas Cavaco, Marianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStyczyńska, Nataszapl
dc.contributor.reviewerMach, Zdzisław - 130132 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:20:21Z
dc.date.available2020-07-27T21:20:21Z
dc.date.submitted2018-12-05pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-128973-237233pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232670
dc.languageengpl
dc.subject.enimmigration, multiculturalism, assimilation, integration, inequality, UKpl
dc.subject.plimigracja, wielokulturowość, asymilacja, integracja, nierówność, Wielka Brytaniapl
dc.title1960’s Migration Fluxes in the UK and Discrimination in British Politics – a Study of UK Immigration Policy-Making Failurepl
dc.title.alternativeMigracje migracyjne z 1960 r. W Wielkiej Brytanii i dyskryminacja w polityce brytyjskiej - studium na temat niepowodzeń w polityce imigracyjnej w Wielkiej Brytaniipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Immigration policy-making is the Achilles heel of British Politics. Throughout the years, division has hit society when it came to the welcoming of otherness. In the 1960’s the population of Great Britain was welcoming migrants from its former colonies, who had the right to citizenship under British law. Commonwealth citizens were given access to naturalization, one of the biggest challenges when one immigrates – and in this case, debatably, these were not immigrants at all, they were all subjects to the British crown.Interestingly enough, EEA immigrants, or immigrants from the European Economic Area, and the dynamics of the relationship between the UK and the European Union have some noticeable similarities to those not so distant years – not quite the same, but similar – as also EEA immigrants could benefit from the free movement rights EU citizens were sheltered by, which were induced by the EU’s fundamental agreements. Arguably, the UK would benefit from the economic partnership, and the free movement could facilitate trade, investment, and mobility of people and goods intra-EU, in a time when the dominant logic in European affairs was one of strengthening the European Union. This thesis aims to establish a parallel between the 1960’s and the last decade by looking at the factors that lead to the changes in immigration policy making regarding commonwealth citizens, especially the public opinion and how it influenced the way politicians acted. It does so by observing carefully how Brexit might have been the result of a growth of anti-immigration sentiment, exploring how states have failed to integrate different cultures through multiculturalism – trying henceforth to answer the question – has multiculturalism failed? Should the UK consider being assimilationist? I look at the pros and cons of these two sides, and the similarities of these two meaningful times in terms of immigration policy-making for the UK, trying to reach a hypothesis that is more favorable for both fractions – host society and immigrants, how can their lives together be more harmonious?
dc.abstract.plpl
Tworzenie polityki imigracyjnej jest piętą achillesową brytyjskiej polityki. Przez lata dywizja uderzyła w społeczeństwo, gdy przychodziło do powitania inności. W latach sześćdziesiątych XX w. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii witali migrantów z dawnych kolonii, którzy zgodnie z brytyjskim prawem mieli prawo do obywatelstwa. Obywatele Rzeczypospolitej mieli dostęp do naturalizacji, jednego z największych wyzwań, kiedy się wyemigrowali - i w tym przypadku, jak się spierało, nie byli to wcale imigranci, wszyscy podlegali brytyjskiej koronie.Co ciekawe, imigranci z EOG lub imigranci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dynamika stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską mają pewne zauważalne podobieństwa do tych nie tak odległych lat - nie do końca takich samych, ale podobnych - jak również imigrantów z EOG mogłyby skorzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, którym objęci byli obywatele UE, a które zostały spowodowane przez podstawowe umowy UE. Prawdopodobnie Zjednoczone Królestwo skorzystałoby na partnerstwie gospodarczym, a swobodny przepływ mógłby ułatwić handel, inwestycje i mobilność osób i towarów wewnątrz UE, w czasach, gdy dominującą logiką w sprawach europejskich było wzmocnienie Unii Europejskiej. Ta teza ma na celu ustalenie paraleli między latami sześćdziesiątymi i ostatnią dekadą, przyglądając się czynnikom prowadzącym do zmian w polityce imigracyjnej w odniesieniu do obywateli wspólnoty, w szczególności opinii publicznej i jej wpływu na sposób działania polityków. Czyni to, obserwując uważnie, w jaki sposób Brexit mógł być rezultatem wzrostu nastrojów antyimigracyjnych, badając, w jaki sposób państwa nie potrafiły zintegrować różnych kultur poprzez wielokulturowość - próbując odtąd odpowiedzieć na pytanie - czy wielokulturowość zawiodła? Czy Wielka Brytania powinna uważać się za asymilatora? Patrzę na plusy i minusy tych dwóch stron oraz na podobieństwa tych dwóch znaczących czasów w zakresie kształtowania polityki imigracyjnej dla Wielkiej Brytanii, starając się osiągnąć hipotezę, która jest korzystniejsza dla obu frakcji - społeczeństwa przyjmującego i imigrantów, jak czy ich życie może być bardziej harmonijne?
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mach, Zdzisław - 130132
dc.contributor.authorpl
Kouprianoff Damas Cavaco, Mariana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Styczyńska, Natasza
dc.contributor.reviewerpl
Mach, Zdzisław - 130132
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:20:21Z
dc.date.available
2020-07-27T21:20:21Z
dc.date.submittedpl
2018-12-05
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-128973-237233
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232670
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
immigration, multiculturalism, assimilation, integration, inequality, UK
dc.subject.plpl
imigracja, wielokulturowość, asymilacja, integracja, nierówność, Wielka Brytania
dc.titlepl
1960’s Migration Fluxes in the UK and Discrimination in British Politics – a Study of UK Immigration Policy-Making Failure
dc.title.alternativepl
Migracje migracyjne z 1960 r. W Wielkiej Brytanii i dyskryminacja w polityce brytyjskiej - studium na temat niepowodzeń w polityce imigracyjnej w Wielkiej Brytanii
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Lincoln
7
Exeter
5
Lyon
3
Decatur
2
Dublin
2
Kolbuszowa
2
Sale
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Acapulco de Juárez
1

No access

No Thumbnail Available