Immisje jako oddziaływanie na grunt sąsiedni

licenciate
dc.abstract.enThis assignment shows nuisances as an influence which is an indispensable element of living in a neighborhood. The beginning part of this dissertation explains the definition of a nuisance, in later part the different types of nuisances was described, namely direct and indirect positive and negative and also substantial and non-substantial. The attention was also drawn to the difference between a nuisance and a trespassing. Next was the subject description about the normalization about the topic, presenting such issues as socio-economical predestination of properties and the local relations. There also was attached a description of common scale of interruption and permissible influences. The final part of this assignment also contains a presentation of pretensions which are entitled in case of defense against exaggerated or too burdensome nuisances. In this part also the issue about the subject of a loss was raised. This dissertation was based on the civil code, case-law of the court, and a specialist literature of the nuisance branch.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia immisje, jako oddziaływanie będące nieodzownym elementem życia sąsiedzkiego. W początkowej części pracy zostaje wyjaśniona definicja immisji, a następnie poruszone zagadnienie prawa sąsiedzkiego oraz sąsiedztwa nieruchomości. W dalszej części omówiono i opisano podział zagadnienia na poszczególne typy tj. bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, a także materialne i niematerialne. Zwrócono uwagę także na odróżnienie immisji od wtargnięcia. Następnie opisano tematykę związaną z unormowaniami dotyczącymi tematu, przedstawiając także takie zagadnienia jak społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości oraz stosunki miejscowe. Zamieszczono także opis przeciętej miary zakłóceń oraz dopuszczalnych oddziaływań. W końcowej części pracy znalazła się prezentacja roszczeń przysługujących w ramach obrony przeciw nadmiernymi lub zbyt uciążliwymi immisjami. W tej części poruszono także temat szkody. Praca została napisana w oparciu o Kodeks cywilny, orzecznictwo sądowe oraz literaturę fachową z dziedziny immisji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyrwiński, Michał - 132809 pl
dc.contributor.authorJachymowski, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWyrwiński, Michał - 132809 pl
dc.contributor.reviewerTargosz, Tomasz - 132370 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:21:33Z
dc.date.available2020-07-27T09:21:33Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-116811-193166pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222064
dc.languagepolpl
dc.subject.enNuisances, influence, influences, neighborhood, neighboring, property, properties, land, lands, interruprions, loss, pretension, defense, protectionpl
dc.subject.plimmisje, oddziaływanie, oddziaływania, sąsiedztwo, sąsiedni, nieruchomość, nieruchomości, grunt, grunty, zakłócenia, szkoda, roszczenie, ochrona, obronapl
dc.titleImmisje jako oddziaływanie na grunt sąsiednipl
dc.title.alternativeNuisances as an influence on a neighbouring landpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This assignment shows nuisances as an influence which is an indispensable element of living in a neighborhood. The beginning part of this dissertation explains the definition of a nuisance, in later part the different types of nuisances was described, namely direct and indirect positive and negative and also substantial and non-substantial. The attention was also drawn to the difference between a nuisance and a trespassing. Next was the subject description about the normalization about the topic, presenting such issues as socio-economical predestination of properties and the local relations. There also was attached a description of common scale of interruption and permissible influences. The final part of this assignment also contains a presentation of pretensions which are entitled in case of defense against exaggerated or too burdensome nuisances. In this part also the issue about the subject of a loss was raised. This dissertation was based on the civil code, case-law of the court, and a specialist literature of the nuisance branch.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia immisje, jako oddziaływanie będące nieodzownym elementem życia sąsiedzkiego. W początkowej części pracy zostaje wyjaśniona definicja immisji, a następnie poruszone zagadnienie prawa sąsiedzkiego oraz sąsiedztwa nieruchomości. W dalszej części omówiono i opisano podział zagadnienia na poszczególne typy tj. bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, a także materialne i niematerialne. Zwrócono uwagę także na odróżnienie immisji od wtargnięcia. Następnie opisano tematykę związaną z unormowaniami dotyczącymi tematu, przedstawiając także takie zagadnienia jak społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości oraz stosunki miejscowe. Zamieszczono także opis przeciętej miary zakłóceń oraz dopuszczalnych oddziaływań. W końcowej części pracy znalazła się prezentacja roszczeń przysługujących w ramach obrony przeciw nadmiernymi lub zbyt uciążliwymi immisjami. W tej części poruszono także temat szkody. Praca została napisana w oparciu o Kodeks cywilny, orzecznictwo sądowe oraz literaturę fachową z dziedziny immisji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyrwiński, Michał - 132809
dc.contributor.authorpl
Jachymowski, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wyrwiński, Michał - 132809
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Tomasz - 132370
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:21:33Z
dc.date.available
2020-07-27T09:21:33Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-116811-193166
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222064
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Nuisances, influence, influences, neighborhood, neighboring, property, properties, land, lands, interruprions, loss, pretension, defense, protection
dc.subject.plpl
immisje, oddziaływanie, oddziaływania, sąsiedztwo, sąsiedni, nieruchomość, nieruchomości, grunt, grunty, zakłócenia, szkoda, roszczenie, ochrona, obrona
dc.titlepl
Immisje jako oddziaływanie na grunt sąsiedni
dc.title.alternativepl
Nuisances as an influence on a neighbouring land
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Lublin
10
Warsaw
9
Krakow
5
Poznan
5
Wroclaw
3
Bialystok
1
Dublin
1
Kielce
1
Strzelce Opolskie
1

No access

No Thumbnail Available