Nadzór państwa nad instytucjami finansowymi

master
dc.abstract.enAt the described work a state control is an object of the interest above the financial market. He consists admission, three allocations divided in subsections, end and bibliography.The first chapter is regarding comprehending the supervision, he consists of two subsections. First one is a genesis of the supervision notion relating to his historical evolution. An attempt to establish the supervision comprehend as it doesn't have a closely established plot and it is use in a few different terms of legal nature meanings. Second subsection is describing the supervision forms of financial markets as well as context of his development and chandes is showing the catalogue of his purposes. Chapter two is regarding the supervision comprehend of financial markets in Poland, he consists two subsections.The first subsection is describing models supervision model on the financial market and supervision evolution of the financial market in PolandSecond chapter is presenting Polish Financial Supervision Authority as the special body of public authority which is situated apart from the structure of the government administration, and thereby is characterized by a significant independence in performance tasks which the body was appointed to. Chapter three of this work is devoted to legal supervision forms, first subsection is a description of legal supervision forms of financial institutions, second subsection is a description of legal supervision forms of parabank. Polish Financial Supervision Authority in its supervision scope of individual sectors has an influence towards supervised entities which the act is defining. In this chapter subjective and object aspects of supervision measures will be expressed as tools in hands of the supervision organ.The work is aimed to comprehensive analysis the supervision notion, through the structural supervision analysis of financial market in Poland including the transformation process of the model from the sector supervision to the supervision integrated. Polish Financial Supervision Authority is subjected to extensive analysis under the anle of its legal status and specific independence subject as well as objectives of its activities and efficiency which it reaches through its applied tools i.e. legal supervision forms, what at the end allows to evaluate the effectiveness and efficiency of the financial supervision at polish market.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem zainteresowania w przedstawianej pracy jest nadzór państwa nad rynkiem finansowym. Niniejsza praca magisterska składa się ze wstępu, trzech rozdziałów podzielonych na podrozdziały, zakończenia i bibliografii.Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia nadzoru, składa się on z dwóch podrozdziałów. Pierwszy z nich to geneza pojęcia nadzór na tle jego historycznej ewolucji. Próba ustalenia pojęcia nadzoru, jako, że pojecie to nie ma ściśle ustalonej treści i jest używane w kilku różnych pod względem charakteru prawnego znaczeniach. Drugi podrozdział opisuje formy nadzoru nad rynkiem finansowym oraz w kontekście jego rozwoju i zmian przedstawia katalog jego celów. Katalog celów nadzoru nad rynkiem finansowym od dłuższego czasu pozostaje niezmieniony.Rozdział drugi dotyczy pojęcia nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, składa się on z dwóch podrozdziałów. Pierwszy podrozdział opisuje modele nadzoru na rynku finansowym oraz ewolucję nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Drugi podrozdział ma na celu przedstawienie Komisji Nadzoru Finansowego jako szczególnego organu administracji publicznej, który usytuowany jest poza strukturą administracji rządowej, a przez to charakteryzuje się znaczną niezależnością w wykonywaniu zadań do których organ został powołany.Rozdział trzeci tej pracy jest poświecony prawny formom nadzoru, jego pierwszy podrozdział to opis prawnych form nadzoru nad instytucjami finansowymi, zaś drugi podrozdział to opis prawnych form nadzoru nad instytucjami para bankowymi. Komisja Nadzoru Finansowego w zakresie sprawowanego nadzoru nad poszczególnymi sektorami dysponuje środkami oddziaływania wobec podmiotów nadzorowanych, które określa ustawa. W rozdziale tym zaprezentowane zostaną podmiotowe i przedmiotowe aspekty środków nadzoru jako narzędzia w rękach organu nadzoru.Praca ma na celu kompleksową analizę samego pojęcia nadzoru, poprzez analizę strukturalną nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce z uwzględnieniem procesu przekształceń modelu nadzoru sektorowego na nadzór zintegrowany. Szerokiej analizie pod kątem statusu prawnego oraz swoistej niezależności poddany zostaje sam organ nadzoru nad rynkiem finansowym tj. Komisja Nadzoru Finansowego, cele jej działalności oraz efekty, które osiąga poprzez stosowane narzędzia tj. prawne formy nadzoru, co finalnie pozwala dokonać oceny efektywności i skuteczności nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorPęckowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:31:08Z
dc.date.available2020-07-26T19:31:08Z
dc.date.submitted2015-11-19pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-102504-23900pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209355
dc.languagepolpl
dc.subject.ensupervision, state control, the Polish Financial Supervision Authority, financial institutions, financial market, legal forms of the supervision, sector supervision, integrated supervision,supervision of us with banks, parabankamipl
dc.subject.plnadzór, nadzór państwa, Komisja Nadzoru Finansowego, instytucje finansowe, rynek finansowy, prawne formy nadzoru, nadzór sektorowy, nadzór zintegrowany, nadzór nad bankami, nadzór nad parabankamipl
dc.titleNadzór państwa nad instytucjami finansowymipl
dc.title.alternativeState control above financial institutions.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At the described work a state control is an object of the interest above the financial market. He consists admission, three allocations divided in subsections, end and bibliography.The first chapter is regarding comprehending the supervision, he consists of two subsections. First one is a genesis of the supervision notion relating to his historical evolution. An attempt to establish the supervision comprehend as it doesn't have a closely established plot and it is use in a few different terms of legal nature meanings. Second subsection is describing the supervision forms of financial markets as well as context of his development and chandes is showing the catalogue of his purposes. Chapter two is regarding the supervision comprehend of financial markets in Poland, he consists two subsections.The first subsection is describing models supervision model on the financial market and supervision evolution of the financial market in PolandSecond chapter is presenting Polish Financial Supervision Authority as the special body of public authority which is situated apart from the structure of the government administration, and thereby is characterized by a significant independence in performance tasks which the body was appointed to. Chapter three of this work is devoted to legal supervision forms, first subsection is a description of legal supervision forms of financial institutions, second subsection is a description of legal supervision forms of parabank. Polish Financial Supervision Authority in its supervision scope of individual sectors has an influence towards supervised entities which the act is defining. In this chapter subjective and object aspects of supervision measures will be expressed as tools in hands of the supervision organ.The work is aimed to comprehensive analysis the supervision notion, through the structural supervision analysis of financial market in Poland including the transformation process of the model from the sector supervision to the supervision integrated. Polish Financial Supervision Authority is subjected to extensive analysis under the anle of its legal status and specific independence subject as well as objectives of its activities and efficiency which it reaches through its applied tools i.e. legal supervision forms, what at the end allows to evaluate the effectiveness and efficiency of the financial supervision at polish market.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem zainteresowania w przedstawianej pracy jest nadzór państwa nad rynkiem finansowym. Niniejsza praca magisterska składa się ze wstępu, trzech rozdziałów podzielonych na podrozdziały, zakończenia i bibliografii.Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia nadzoru, składa się on z dwóch podrozdziałów. Pierwszy z nich to geneza pojęcia nadzór na tle jego historycznej ewolucji. Próba ustalenia pojęcia nadzoru, jako, że pojecie to nie ma ściśle ustalonej treści i jest używane w kilku różnych pod względem charakteru prawnego znaczeniach. Drugi podrozdział opisuje formy nadzoru nad rynkiem finansowym oraz w kontekście jego rozwoju i zmian przedstawia katalog jego celów. Katalog celów nadzoru nad rynkiem finansowym od dłuższego czasu pozostaje niezmieniony.Rozdział drugi dotyczy pojęcia nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, składa się on z dwóch podrozdziałów. Pierwszy podrozdział opisuje modele nadzoru na rynku finansowym oraz ewolucję nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Drugi podrozdział ma na celu przedstawienie Komisji Nadzoru Finansowego jako szczególnego organu administracji publicznej, który usytuowany jest poza strukturą administracji rządowej, a przez to charakteryzuje się znaczną niezależnością w wykonywaniu zadań do których organ został powołany.Rozdział trzeci tej pracy jest poświecony prawny formom nadzoru, jego pierwszy podrozdział to opis prawnych form nadzoru nad instytucjami finansowymi, zaś drugi podrozdział to opis prawnych form nadzoru nad instytucjami para bankowymi. Komisja Nadzoru Finansowego w zakresie sprawowanego nadzoru nad poszczególnymi sektorami dysponuje środkami oddziaływania wobec podmiotów nadzorowanych, które określa ustawa. W rozdziale tym zaprezentowane zostaną podmiotowe i przedmiotowe aspekty środków nadzoru jako narzędzia w rękach organu nadzoru.Praca ma na celu kompleksową analizę samego pojęcia nadzoru, poprzez analizę strukturalną nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce z uwzględnieniem procesu przekształceń modelu nadzoru sektorowego na nadzór zintegrowany. Szerokiej analizie pod kątem statusu prawnego oraz swoistej niezależności poddany zostaje sam organ nadzoru nad rynkiem finansowym tj. Komisja Nadzoru Finansowego, cele jej działalności oraz efekty, które osiąga poprzez stosowane narzędzia tj. prawne formy nadzoru, co finalnie pozwala dokonać oceny efektywności i skuteczności nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Pęckowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:31:08Z
dc.date.available
2020-07-26T19:31:08Z
dc.date.submittedpl
2015-11-19
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-102504-23900
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209355
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
supervision, state control, the Polish Financial Supervision Authority, financial institutions, financial market, legal forms of the supervision, sector supervision, integrated supervision,supervision of us with banks, parabankami
dc.subject.plpl
nadzór, nadzór państwa, Komisja Nadzoru Finansowego, instytucje finansowe, rynek finansowy, prawne formy nadzoru, nadzór sektorowy, nadzór zintegrowany, nadzór nad bankami, nadzór nad parabankami
dc.titlepl
Nadzór państwa nad instytucjami finansowymi
dc.title.alternativepl
State control above financial institutions.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
7
Wroclaw
5
Brussels
3
Grodzisk Mazowiecki
3
Lonate Pozzolo
3
Dublin
2
Lublin
2
Bydgoszcz
1
Jelenia Góra
1

No access

No Thumbnail Available