Dziedzictwo kultury Indian Guarani od modelu prekolumbijskiego do reakcji z cywilizacją europejską

master
dc.abstract.enThis master thesis entitled "Cultural Heritage Guarani Indians from pre-Columbian model to the reaction of European civilization" is dedicated to the Guarani Indians tribe. They inhabit areas of Paraguay, southern Brazil, Bolivia and northern Argentina. The first part of master thesis describes the daily life and religion of Guarani. Particular attention is devoted to their mythology and shamanic practices. The second part describes the arrival of european colonialists to the areas inhabited by the Guarani. Unfortunately, the meeting of two very different cultures not proceeded peacefully. Indian culture was almost completely devastated by the conquistadors. They were more interested in the gaining of wealth than discovering a completely different world. Guarani have received a lot of help from the Jesuits, who came to the South America with the mission of Christianizing. They built a lot of reduction, where they taught Guarani Christian values and work in encomienda serfdom system. Unfortunately, the Jesuits did not respect indigenous traditions. Master Thesis entitled "Cultural Heritage Guarani Indians of pre-Columbian model for the reaction of European civilization" is dedicated to the Guarani Indian tribe, who inhabit the land of Paraguay, southern Brazil, Bolivia and northern Argentina. The first part describes the daily life and religious Guarani Indians. Particular attention is devoted to their mythology and shamanic practices.    The second part describes the arrival of european colonialists to the areas inhabited by the Guarani. Unfortunately, the meeting of two very different cultures not proceeded peacefully. Indian culture was almost completely devastated by the conquistadors. They were more interested in the gaining of wealth than discovering a completely different world. Guarani have received a lot of help from the Jesuits, who came to the South America with the mission of Christianizing. They built a lot of reduction, where they taught Guarani Christian values and work in encomienda serfdom system. Unfortunately, the Jesuits did not respect indigenous traditions.    Another part of the work is devoted to the contemporary situation of Guarani Indians, who are deprived of basic rights. They often have to work in very difficult conditions in sugar cane plantations. They earn very little. Many desperate Guarani Indians commits suicide. Fortunately, once spurned Guarani culture and spirituality currently is become increasingly popular among many anthropologists and tourists.   This work aims to show the meeting of two different cultures. Particular attention is devoted to the injustice, which very rich tradition of Guarani Indians was treated.pl
dc.abstract.plPraca magisterska pod tytułem "Dziedzictwo kultury Indian Guarani od modelu prekolumbijskiego do reakcji z cywilizacją europejską" jest poświęcona plemieniu Indian Guarani, którzy zamieszkują tereny Paragwaju, południowej Brazylii, Boliwii i północnej Argentyny. Pierwsza część pracy opisuje życie codziennie oraz religijne Indian Guarani. Szczególna uwaga jest poświęcona ich mitologii i praktykom szamańskim. Kolejna cześć opisuje przybycie europejskich kolonizatorów na tereny zamieszkałe przez Guaranów. Niestety spotkanie dwóch całkiem odmiennych kultur nie przebiegło w sposób pokojowy. Kultura indiańska została niemal całkowicie zdewastowana przez konkwistadorów, których bardziej interesowało zdobywanie bogactw niż poznanie zupełnie innego świata. Guaranie otrzymali wiele pomocy od jezuitów, którzy przybyli do Ameryki Południowej z misją chrystianizacyjną. Zbudowali wiele redukcji, w których nauczali Guaranów wartości chrześcijańskich, a także pracy w pańszczyźnianym systemie encomienda. Niestety Jezuici nie szanowali rdzennych tradycji. Kolejna część pracy jest poświęcona współczesnej sytuacji Indian Guarani, którzy są pozbawieni podstawowych praw obywatelskich. Często muszą pracować w bardzo ciężkich warunkach na plantacjach trzciny cukrowej za bardzo niewielkie pieniądze. Wielu zrozpaczonych Indian Guarani odbiera sobie życie. Na szczęście kiedyś całkowicie wzgardzona przez europejczyków kultura i duchowość Indian Guarani budzi obecnie coraz większe zainteresowanie wśród wielu antropologów i turystów. Praca ta ma na celu ukazanie przebiegu spotkania dwóch odmiennych kultur ze szczególnym zwróceniem uwagi na niesprawiedliwość, z jaką spotkała się bardzo bogata tradycja Indian Guarani.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKonarski, Wawrzyniec - 200395 pl
dc.contributor.authorWysocka, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKonarski, Wawrzyniec - 200395 pl
dc.contributor.reviewerWiącek, Elżbieta - 132604 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:27:06Z
dc.date.available2020-07-27T04:27:06Z
dc.date.submitted2017-05-10pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-111893-128772pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217577
dc.languagepolpl
dc.subject.enGuarani Indians, tribe, shamanism, animism, magic, cultural and religious syncretism, The Jesuits, conquistadors,The exploitation of the indigenous population.pl
dc.subject.plIndianie Guarani, plemię, szamanizm, animizm, magia, synkretyzm kulturowy i religijny, Jezuici, konkwistadorzy, eksploatacja rdzennej ludności.pl
dc.titleDziedzictwo kultury Indian Guarani od modelu prekolumbijskiego do reakcji z cywilizacją europejskąpl
dc.title.alternativeCultural heritage of Guarani Indians from pre-columbian model to the reaction of european civilizationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis entitled "Cultural Heritage Guarani Indians from pre-Columbian model to the reaction of European civilization" is dedicated to the Guarani Indians tribe. They inhabit areas of Paraguay, southern Brazil, Bolivia and northern Argentina. The first part of master thesis describes the daily life and religion of Guarani. Particular attention is devoted to their mythology and shamanic practices. The second part describes the arrival of european colonialists to the areas inhabited by the Guarani. Unfortunately, the meeting of two very different cultures not proceeded peacefully. Indian culture was almost completely devastated by the conquistadors. They were more interested in the gaining of wealth than discovering a completely different world. Guarani have received a lot of help from the Jesuits, who came to the South America with the mission of Christianizing. They built a lot of reduction, where they taught Guarani Christian values and work in encomienda serfdom system. Unfortunately, the Jesuits did not respect indigenous traditions. Master Thesis entitled "Cultural Heritage Guarani Indians of pre-Columbian model for the reaction of European civilization" is dedicated to the Guarani Indian tribe, who inhabit the land of Paraguay, southern Brazil, Bolivia and northern Argentina. The first part describes the daily life and religious Guarani Indians. Particular attention is devoted to their mythology and shamanic practices.    The second part describes the arrival of european colonialists to the areas inhabited by the Guarani. Unfortunately, the meeting of two very different cultures not proceeded peacefully. Indian culture was almost completely devastated by the conquistadors. They were more interested in the gaining of wealth than discovering a completely different world. Guarani have received a lot of help from the Jesuits, who came to the South America with the mission of Christianizing. They built a lot of reduction, where they taught Guarani Christian values and work in encomienda serfdom system. Unfortunately, the Jesuits did not respect indigenous traditions.    Another part of the work is devoted to the contemporary situation of Guarani Indians, who are deprived of basic rights. They often have to work in very difficult conditions in sugar cane plantations. They earn very little. Many desperate Guarani Indians commits suicide. Fortunately, once spurned Guarani culture and spirituality currently is become increasingly popular among many anthropologists and tourists.   This work aims to show the meeting of two different cultures. Particular attention is devoted to the injustice, which very rich tradition of Guarani Indians was treated.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska pod tytułem "Dziedzictwo kultury Indian Guarani od modelu prekolumbijskiego do reakcji z cywilizacją europejską" jest poświęcona plemieniu Indian Guarani, którzy zamieszkują tereny Paragwaju, południowej Brazylii, Boliwii i północnej Argentyny. Pierwsza część pracy opisuje życie codziennie oraz religijne Indian Guarani. Szczególna uwaga jest poświęcona ich mitologii i praktykom szamańskim. Kolejna cześć opisuje przybycie europejskich kolonizatorów na tereny zamieszkałe przez Guaranów. Niestety spotkanie dwóch całkiem odmiennych kultur nie przebiegło w sposób pokojowy. Kultura indiańska została niemal całkowicie zdewastowana przez konkwistadorów, których bardziej interesowało zdobywanie bogactw niż poznanie zupełnie innego świata. Guaranie otrzymali wiele pomocy od jezuitów, którzy przybyli do Ameryki Południowej z misją chrystianizacyjną. Zbudowali wiele redukcji, w których nauczali Guaranów wartości chrześcijańskich, a także pracy w pańszczyźnianym systemie encomienda. Niestety Jezuici nie szanowali rdzennych tradycji. Kolejna część pracy jest poświęcona współczesnej sytuacji Indian Guarani, którzy są pozbawieni podstawowych praw obywatelskich. Często muszą pracować w bardzo ciężkich warunkach na plantacjach trzciny cukrowej za bardzo niewielkie pieniądze. Wielu zrozpaczonych Indian Guarani odbiera sobie życie. Na szczęście kiedyś całkowicie wzgardzona przez europejczyków kultura i duchowość Indian Guarani budzi obecnie coraz większe zainteresowanie wśród wielu antropologów i turystów. Praca ta ma na celu ukazanie przebiegu spotkania dwóch odmiennych kultur ze szczególnym zwróceniem uwagi na niesprawiedliwość, z jaką spotkała się bardzo bogata tradycja Indian Guarani.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Konarski, Wawrzyniec - 200395
dc.contributor.authorpl
Wysocka, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Konarski, Wawrzyniec - 200395
dc.contributor.reviewerpl
Wiącek, Elżbieta - 132604
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:27:06Z
dc.date.available
2020-07-27T04:27:06Z
dc.date.submittedpl
2017-05-10
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-111893-128772
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217577
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Guarani Indians, tribe, shamanism, animism, magic, cultural and religious syncretism, The Jesuits, conquistadors,The exploitation of the indigenous population.
dc.subject.plpl
Indianie Guarani, plemię, szamanizm, animizm, magia, synkretyzm kulturowy i religijny, Jezuici, konkwistadorzy, eksploatacja rdzennej ludności.
dc.titlepl
Dziedzictwo kultury Indian Guarani od modelu prekolumbijskiego do reakcji z cywilizacją europejską
dc.title.alternativepl
Cultural heritage of Guarani Indians from pre-columbian model to the reaction of european civilization
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
5
Lodz
3
Poznan
3
Siedlce
3
Dublin
2
Otwock
2
Ozorkow
2
Wroclaw
2
Bystrzyca Klodzka
1

No access

No Thumbnail Available