Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym w wieku wczesnoprzedszkolnym z guzem mózgu - opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enChild’s life is the greatest good, but sometimes it may happen that this most valuable gift can be in some measure endangered. Every year hundreds of children find out that they have cancer. The most common group after leukaemia are CNS tumours which are equally the main reason of death among the youngest patients. The brain tumour is a huge challenge for modern medicine therefore the topic of this paper is the care of patient with this case.At the beginning of the paper there is children’s clinic aspect of brain tumour and the biological, emotional and social development of the child are presented. They are based on literature analysis. There is also the influence of disease, hospitalisation and the role of the family against cancer taken into account.The aim of the paper is nursing of 3,5 years old patient with brain tumour.Methodology contains the way of conducting the research and methods used during gaining data. The data were connected with the child in the early preschool age, who was inpatient in Oncology and Haematology Ward in University Hospital in Krakow. The Medulloblastoma wariant „desmoplastic/ nodular medulloblastoma” WHO IV was diagnosed. The essential part of this paper is the evaluation of biological, social and psychological condition of child, including diagnosed health problems and the aim of actions and interventions directed at their achievement. In this paper there is also the evaluation of the care effects described.pl
dc.abstract.plŻycie dziecka jest najwyższym dobrem, jednak nie rzadko zdarza się, że ten najcenniejszy dar jest w pewnym stopniu zagrożony. Corocznie jest stawianych kilkaset diagnoz choroby nowotworowej u dzieci. Najczęstszą po białaczkach grupę nowotworów stanowią guzy ośrodkowego układu nerwowego, będące jednocześnie główną przyczyną zgonu wśród najmłodszych pacjentów. Guzy mózgu stanowią ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny, dlatego też tematem niniejszej pracy jest opieka nad pacjentem z tą jednostką chorobową. We wstępie do pracy na podstawie analizy piśmiennictwa, został zaprezentowany kliniczny aspekt guzów mózgu u dzieci, rozwój dziecka przez pryzmat biologiczny, psychoemocjonalny i społeczny, a także wpływ choroby i hospitalizacji na pacjenta oraz postawy rodziny wobec choroby nowotworowej, którą zdiagnozowano u dziecka.Celem pracy było objęcie opieką pielęgniarską 3,5- letniego pacjenta z guzem mózgu. Metodologia badań obejmuje sposób ich przeprowadzenia oraz metody, którymi posłużono się w celu zgromadzenia danych na temat dziecka w wieku wczesnoprzedszkolnym, hospitalizowanego na Oddziale Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, u którego zdiagnozowano guza komory IV mózgu Medulloblastoma wariant „desmoplastic/ nodular medulloblastoma” WHO IV.Zasadniczą częścią pracy jest ocena stanu bio - psycho - społecznego dziecka wraz ze zdiagnozowanymi problemami zdrowotnymi oraz celem działania i interwencjami skierowanymi na ich osiągnięcie. Została także przedstawiona ocena uzyskanych efektów opieki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.authorKaczmarczyk, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:59:34Z
dc.date.available2020-07-26T11:59:34Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-95018-159256pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202550
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrain tumour, nursing, paediatric patient, case studypl
dc.subject.plguz mózgu, opieka pielęgniarska, pacjent pediatryczny, studium przypadkupl
dc.titleWybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym w wieku wczesnoprzedszkolnym z guzem mózgu - opis przypadkupl
dc.title.alternativeThe selected aspects of nursing for pediatric patient in the early preschool age with brain tumour - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Child’s life is the greatest good, but sometimes it may happen that this most valuable gift can be in some measure endangered. Every year hundreds of children find out that they have cancer. The most common group after leukaemia are CNS tumours which are equally the main reason of death among the youngest patients. The brain tumour is a huge challenge for modern medicine therefore the topic of this paper is the care of patient with this case.At the beginning of the paper there is children’s clinic aspect of brain tumour and the biological, emotional and social development of the child are presented. They are based on literature analysis. There is also the influence of disease, hospitalisation and the role of the family against cancer taken into account.The aim of the paper is nursing of 3,5 years old patient with brain tumour.Methodology contains the way of conducting the research and methods used during gaining data. The data were connected with the child in the early preschool age, who was inpatient in Oncology and Haematology Ward in University Hospital in Krakow. The Medulloblastoma wariant „desmoplastic/ nodular medulloblastoma” WHO IV was diagnosed. The essential part of this paper is the evaluation of biological, social and psychological condition of child, including diagnosed health problems and the aim of actions and interventions directed at their achievement. In this paper there is also the evaluation of the care effects described.
dc.abstract.plpl
Życie dziecka jest najwyższym dobrem, jednak nie rzadko zdarza się, że ten najcenniejszy dar jest w pewnym stopniu zagrożony. Corocznie jest stawianych kilkaset diagnoz choroby nowotworowej u dzieci. Najczęstszą po białaczkach grupę nowotworów stanowią guzy ośrodkowego układu nerwowego, będące jednocześnie główną przyczyną zgonu wśród najmłodszych pacjentów. Guzy mózgu stanowią ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny, dlatego też tematem niniejszej pracy jest opieka nad pacjentem z tą jednostką chorobową. We wstępie do pracy na podstawie analizy piśmiennictwa, został zaprezentowany kliniczny aspekt guzów mózgu u dzieci, rozwój dziecka przez pryzmat biologiczny, psychoemocjonalny i społeczny, a także wpływ choroby i hospitalizacji na pacjenta oraz postawy rodziny wobec choroby nowotworowej, którą zdiagnozowano u dziecka.Celem pracy było objęcie opieką pielęgniarską 3,5- letniego pacjenta z guzem mózgu. Metodologia badań obejmuje sposób ich przeprowadzenia oraz metody, którymi posłużono się w celu zgromadzenia danych na temat dziecka w wieku wczesnoprzedszkolnym, hospitalizowanego na Oddziale Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, u którego zdiagnozowano guza komory IV mózgu Medulloblastoma wariant „desmoplastic/ nodular medulloblastoma” WHO IV.Zasadniczą częścią pracy jest ocena stanu bio - psycho - społecznego dziecka wraz ze zdiagnozowanymi problemami zdrowotnymi oraz celem działania i interwencjami skierowanymi na ich osiągnięcie. Została także przedstawiona ocena uzyskanych efektów opieki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.authorpl
Kaczmarczyk, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:59:34Z
dc.date.available
2020-07-26T11:59:34Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-95018-159256
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202550
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brain tumour, nursing, paediatric patient, case study
dc.subject.plpl
guz mózgu, opieka pielęgniarska, pacjent pediatryczny, studium przypadku
dc.titlepl
Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym w wieku wczesnoprzedszkolnym z guzem mózgu - opis przypadku
dc.title.alternativepl
The selected aspects of nursing for pediatric patient in the early preschool age with brain tumour - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
240
Views per month
Views per city
Warsaw
40
Poznan
15
Krakow
12
Wroclaw
10
Żywiec
10
Lublin
7
Katowice
6
Kielce
5
Lodz
5
Bydgoszcz
4

No access

No Thumbnail Available