Mikoryza w uprawie pomidora.

licenciate
dc.abstract.enArbuscular mycorrhiza is the result of an interaction between fungi of phylum Glomeromycota and root cortex cells. Some beneficial effects on the growth and development of an tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) was proved. A mycorrhiza used in its cultivation allows for example to increase yields, increase the concentration of valuable compounds in fruits and also for better protection against soil pathogens. Tomato berriescontain many important substances such as lycopene. The consumption of this antioxidant reduces the cancer morbidity.This report presents the results of the experiment which checks an effect of using the arbuscular mycorrhiza in tomato culture. An unsterile, inoculated by mycorrhizal fungi from organic culture, vegetable subsoil was used. The subsoil was used to sowing seeds and preparation of tomato seedlings. The control samples were seeds growing in a vegetable,inoculated base. Further part of the experiment was conducted in a plastic tunnel on a natural undersoil. During the plant development the number of clusters and flowers was being observed. For both the control and inoculated plants a similar number of those parameters was reported, suggesting that mycorrhiza was not developed. Too fertile subsoil used to prepare the seedlings or too large number of pathogens in the base due to lack of sterilization may be responsible for the state of affairs. The method used in the experiment requires some necessary modifications.pl
dc.abstract.otherMikoryza arbuskularna jest wynikiem interakcji pomiędzy grzybami z gromadyGlomeromycota i komórkami kory korzenia. Wykazano jej korzystny wpływ na wzrost i rozwój pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Stosowana w jego uprawie pozwala m. in. na zwiększenie plonów, lepszą ochronę przed patogenami glebowymi oraz podwyższenie stężenia cennych dla zdrowia człowieka związków zawartych w owocach. Jagody pomidorazawierają wiele ważnych substancji np. likopen – antyoksydant, którego spożywanie ogranicza zachorowalność na nowotwory.Praca ta zawiera wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie efektu wykorzystania mikoryzy arbuskularnej w produkcji pomidorów różnych odmian. W tym celu wykorzystano niewysterylizowane podłoże warzywne inokulowane grzybami mikoryzowymi, pochodzącymi z przydomowej uprawy warzyw. Podłoże to posłużyło do wysiewu nasion iprzygotowania sadzonek pomidora. Próbę kontrolną stanowiły nasiona rosnące na nieinokulowanym podłożu warzywnym. Dalszą część eksperymentu przeprowadzono w tunelu foliowym na naturalnym podłożu. W czasie rozwoju roślin obserwowano liczbę gron i kwiatów. Zarówno w przypadku próby kontrolnej jak i roślin inokulowanych odnotowanozbliżoną liczbę obu parametrów, co może świadczyć o niewystępowaniu mikoryzy. Za ten stan rzeczy może odpowiadać m. in. zbyt żyzne podłoże warzywne użyte do przygotowania sadzonki bądź zbyt duża liczba patogenów w nim obecna z powodu braku sterylizacji. Metoda, którą wykorzystano w eksperymencie wymaga koniecznych modyfikacji.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRyszka, Przemysław - 100978 pl
dc.contributor.authorDurbas, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerTurnau, Katarzyna - 132450 pl
dc.contributor.reviewerRyszka, Przemysław - 100978 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:08:44Z
dc.date.available2020-07-14T18:08:44Z
dc.date.submitted2011-07-15pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-54699-100028pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169675
dc.subject.enarbuscular mycorrhiza, tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), plastic tunnel,\nthe number of clusters and flowerspl
dc.subject.othermikoryza arbuskularna, pomidor (Lycopersicon esculentum Mill.), tunelfoliowy, liczba gron i kwiatówpl
dc.titleMikoryza w uprawie pomidora.pl
dc.title.alternativeMycorrhiza in tomato crop.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Arbuscular mycorrhiza is the result of an interaction between fungi of phylum Glomeromycota and root cortex cells. Some beneficial effects on the growth and development of an tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) was proved. A mycorrhiza used in its cultivation allows for example to increase yields, increase the concentration of valuable compounds in fruits and also for better protection against soil pathogens. Tomato berriescontain many important substances such as lycopene. The consumption of this antioxidant reduces the cancer morbidity.This report presents the results of the experiment which checks an effect of using the arbuscular mycorrhiza in tomato culture. An unsterile, inoculated by mycorrhizal fungi from organic culture, vegetable subsoil was used. The subsoil was used to sowing seeds and preparation of tomato seedlings. The control samples were seeds growing in a vegetable,inoculated base. Further part of the experiment was conducted in a plastic tunnel on a natural undersoil. During the plant development the number of clusters and flowers was being observed. For both the control and inoculated plants a similar number of those parameters was reported, suggesting that mycorrhiza was not developed. Too fertile subsoil used to prepare the seedlings or too large number of pathogens in the base due to lack of sterilization may be responsible for the state of affairs. The method used in the experiment requires some necessary modifications.
dc.abstract.otherpl
Mikoryza arbuskularna jest wynikiem interakcji pomiędzy grzybami z gromadyGlomeromycota i komórkami kory korzenia. Wykazano jej korzystny wpływ na wzrost i rozwój pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Stosowana w jego uprawie pozwala m. in. na zwiększenie plonów, lepszą ochronę przed patogenami glebowymi oraz podwyższenie stężenia cennych dla zdrowia człowieka związków zawartych w owocach. Jagody pomidorazawierają wiele ważnych substancji np. likopen – antyoksydant, którego spożywanie ogranicza zachorowalność na nowotwory.Praca ta zawiera wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie efektu wykorzystania mikoryzy arbuskularnej w produkcji pomidorów różnych odmian. W tym celu wykorzystano niewysterylizowane podłoże warzywne inokulowane grzybami mikoryzowymi, pochodzącymi z przydomowej uprawy warzyw. Podłoże to posłużyło do wysiewu nasion iprzygotowania sadzonek pomidora. Próbę kontrolną stanowiły nasiona rosnące na nieinokulowanym podłożu warzywnym. Dalszą część eksperymentu przeprowadzono w tunelu foliowym na naturalnym podłożu. W czasie rozwoju roślin obserwowano liczbę gron i kwiatów. Zarówno w przypadku próby kontrolnej jak i roślin inokulowanych odnotowanozbliżoną liczbę obu parametrów, co może świadczyć o niewystępowaniu mikoryzy. Za ten stan rzeczy może odpowiadać m. in. zbyt żyzne podłoże warzywne użyte do przygotowania sadzonki bądź zbyt duża liczba patogenów w nim obecna z powodu braku sterylizacji. Metoda, którą wykorzystano w eksperymencie wymaga koniecznych modyfikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Ryszka, Przemysław - 100978
dc.contributor.authorpl
Durbas, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Turnau, Katarzyna - 132450
dc.contributor.reviewerpl
Ryszka, Przemysław - 100978
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:08:44Z
dc.date.available
2020-07-14T18:08:44Z
dc.date.submittedpl
2011-07-15
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-54699-100028
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169675
dc.subject.enpl
arbuscular mycorrhiza, tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), plastic tunnel,\nthe number of clusters and flowers
dc.subject.otherpl
mikoryza arbuskularna, pomidor (Lycopersicon esculentum Mill.), tunelfoliowy, liczba gron i kwiatów
dc.titlepl
Mikoryza w uprawie pomidora.
dc.title.alternativepl
Mycorrhiza in tomato crop.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
2
Andrychów
1
Dublin
1
Krakow
1
Olkusz
1

No access

No Thumbnail Available