Rodzice jako organizatorzy czasu wolnego dziecka 6-letniego

master
dc.abstract.enWork focuses on the organization of free time 6 - year old children by their parents. The study involved a group of 120 parents of primary six students. The results show that almost half of children involved in extracurricular activities, fewer parents save their children to school activities. The most common form of extra-curricular activities are circles of interest, and after school - sporty. Parents organize their free time 6 - year old children usually give them a chance to play with their peers and have fun at home. The most common interest in children 6 - year old are of interest in arts and sports. The vast majority of parents take these interests into account in organizing the time their child. Most parents of children falling within the range 31 - 50 years of age and parents with higher education and professionals involved in extracurricular activities. The after-school activities attended by most children of parents aged 26 - 30 years and those with higher education and working professionals. Most parents do not have definite plans as to the level of education of your child, and dreams about his future occupation / type of work.pl
dc.abstract.plPraca koncentruje się wokół organizowania czasu wolnego 6 – letnich dzieci przez ich rodziców. Badaniom poddano grupę 120 rodziców uczniów sześciu szkół podstawowych. Wyniki badań wskazują, że prawie połowa dzieci uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, mniej rodziców zapisuje swoje dzieci na zajęcia pozaszkolne. Najpopularniejszą formą zajęć pozalekcyjnych są koła zainteresowań, a pozaszkolnych - zajęcia sportowe. Rodzice organizując czas wolny swoim 6 – letnim dzieciom najczęściej dają im możliwość zabawy z rówieśnikami oraz zabawy w domu. Najczęstsze zainteresowania dzieci 6 – letnich to zainteresowania artystyczne i sportowe. Zdecydowana większość rodziców bierze te zainteresowania pod uwagę organizując czas swojemu dziecku. Najwięcej dzieci rodziców mieszczących się w przedziale 31 – 50 lat oraz rodziców posiadających wyższe wykształcenie i pracujących zawodowo bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. Na zajęcia pozaszkolne uczęszczają najczęściej dzieci rodziców w przedziale wiekowym 26 – 30 lat oraz z wykształceniem wyższym i pracujących zawodowo. Większość rodziców nie ma sprecyzowanego zamierzenia co do poziomu wykształcenia swojego dziecka oraz marzeń na temat jego przyszłego zawodu/ rodzaju wykonywanej pracy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.authorMadziar, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:21:08Z
dc.date.available2020-07-23T23:21:08Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-65075-135978pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178600
dc.languagepolpl
dc.subject.enFree time, children 6 - year, parents, aspirations, interestspl
dc.subject.plCzas wolny, dzieci 6 – letnie, rodzice, aspiracje, zainteresowaniapl
dc.titleRodzice jako organizatorzy czasu wolnego dziecka 6-letniegopl
dc.title.alternativeParents, as the organizers of free time six - year - old childpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work focuses on the organization of free time 6 - year old children by their parents. The study involved a group of 120 parents of primary six students. The results show that almost half of children involved in extracurricular activities, fewer parents save their children to school activities. The most common form of extra-curricular activities are circles of interest, and after school - sporty. Parents organize their free time 6 - year old children usually give them a chance to play with their peers and have fun at home. The most common interest in children 6 - year old are of interest in arts and sports. The vast majority of parents take these interests into account in organizing the time their child. Most parents of children falling within the range 31 - 50 years of age and parents with higher education and professionals involved in extracurricular activities. The after-school activities attended by most children of parents aged 26 - 30 years and those with higher education and working professionals. Most parents do not have definite plans as to the level of education of your child, and dreams about his future occupation / type of work.
dc.abstract.plpl
Praca koncentruje się wokół organizowania czasu wolnego 6 – letnich dzieci przez ich rodziców. Badaniom poddano grupę 120 rodziców uczniów sześciu szkół podstawowych. Wyniki badań wskazują, że prawie połowa dzieci uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, mniej rodziców zapisuje swoje dzieci na zajęcia pozaszkolne. Najpopularniejszą formą zajęć pozalekcyjnych są koła zainteresowań, a pozaszkolnych - zajęcia sportowe. Rodzice organizując czas wolny swoim 6 – letnim dzieciom najczęściej dają im możliwość zabawy z rówieśnikami oraz zabawy w domu. Najczęstsze zainteresowania dzieci 6 – letnich to zainteresowania artystyczne i sportowe. Zdecydowana większość rodziców bierze te zainteresowania pod uwagę organizując czas swojemu dziecku. Najwięcej dzieci rodziców mieszczących się w przedziale 31 – 50 lat oraz rodziców posiadających wyższe wykształcenie i pracujących zawodowo bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. Na zajęcia pozaszkolne uczęszczają najczęściej dzieci rodziców w przedziale wiekowym 26 – 30 lat oraz z wykształceniem wyższym i pracujących zawodowo. Większość rodziców nie ma sprecyzowanego zamierzenia co do poziomu wykształcenia swojego dziecka oraz marzeń na temat jego przyszłego zawodu/ rodzaju wykonywanej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.authorpl
Madziar, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:21:08Z
dc.date.available
2020-07-23T23:21:08Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-65075-135978
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178600
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Free time, children 6 - year, parents, aspirations, interests
dc.subject.plpl
Czas wolny, dzieci 6 – letnie, rodzice, aspiracje, zainteresowania
dc.titlepl
Rodzice jako organizatorzy czasu wolnego dziecka 6-letniego
dc.title.alternativepl
Parents, as the organizers of free time six - year - old child
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Torun
3
Katowice
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Brzeziny
1
Chicago
1
Dublin
1
Konin
1

No access

No Thumbnail Available