Model opieki nad pacjentem z rozpoznaną dną moczanową w oparciu o teorię Dorothy Orem

licenciate
dc.abstract.enGout has been known for centuries as the "disease of the rich." In developed countries is the most common cause of arthritis. The number of patients with a diagnosis of gout is constantly growing. The development of gout is affected by genetic and acquired. In its course distinguish four states. Acute gout reveals the presence of inflammation, because uric acid crystals deposited in the body causing an immune reaction. Attacks of gout most often manifested severe pain and persistent characteristics of inflammation around the MTP joint. They are frequently recurrent and can occur at different intervals. This leads This chronic form to request that carries the risk of many dangerous complications of organs. In order to recognize gout articular puncture is performed to determine the presence of sodium urate crystals synovial fluid. The treatment of gout depends on its stage. In addition to pharmacological treatment applied nutrition therapy and physical therapy. It is also emphasized the essence of lifestyle changes to prevent complications.The aim of the work is to isolate nursing diagnoses a patient diagnosed with gout, as well as objective and nursing intervention constituting the whole model of care.The work method was used based on an analysis of documentation literature review indicated in the bibliography.pl
dc.abstract.plDna moczanowa jest znana od stuleci jako „choroba bogaczy". W rozwiniętych krajach jest najczęstszym powodem zapalenia stawów. Liczba pacjentów z rozpoznaniem dny stale rośnie. Na rozwój skazy moczanowej mają wpływ czynniki genetyczne i nabyte. W jej przebiegu wyróżniamy cztery stany. Ostra dna moczanowa objawia się występowaniem stanu zapalnego, ponieważ odkładane kryształy kwasu moczowego w organizmie powodują reakcję immunologiczną. Napady dny najczęściej objawiają się silnym bólem i utrzymującymi się cechami zapalenia wokół stawu śródstopno-paliczkowego. Mają one często charakter nawracający i mogą pojawiać się w różnych odstępach czasu. Prowadzi to do wystąpienia przewlekłej postaci, która niesie ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych powikłań ogólnonarządowych. W celu rozpoznania dny wykonywana jest punkcja stawowa, aby stwierdzić obecność sfagocytowanych kryształów moczanu sodu w płynie stawowym. Leczenie dny uzależnione jest od jej stadium. Oprócz leczenia farmakologicznego stosuje się leczenie dietetyczne i fizykoterapię. Podkreśla się również istotę zmiany stylu życia w celu zapobiegania powikłaniom.Celem pracy jest wyodrębnienie diagnoz pielęgniarskich u pacjenta z rozpoznaniem dny moczanowej, a także określenie celu i interwencji pielęgniarskich stanowiących w całości model opieki. W pracy posłużono się metodą analizy dokumentacji na podstawie przeglądu piśmiennictwa podanego w bibliografii.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOgórek-Tęcza, Beata - 133025 pl
dc.contributor.authorChełstowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOgórek-Tęcza, Beata - 133025 pl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:08:25Z
dc.date.available2020-07-26T14:08:25Z
dc.date.submitted2015-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-97138-168053pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204557
dc.languagepolpl
dc.subject.engout, hyperuricemia, nursing problemspl
dc.subject.pldna moczanowa, hiperurykemia, problemy pielęgnacyjnepl
dc.titleModel opieki nad pacjentem z rozpoznaną dną moczanową w oparciu o teorię Dorothy Orempl
dc.title.alternativeModel of patient care with a diagnosis of gout based on the theory of Dorothy Orempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Gout has been known for centuries as the "disease of the rich." In developed countries is the most common cause of arthritis. The number of patients with a diagnosis of gout is constantly growing. The development of gout is affected by genetic and acquired. In its course distinguish four states. Acute gout reveals the presence of inflammation, because uric acid crystals deposited in the body causing an immune reaction. Attacks of gout most often manifested severe pain and persistent characteristics of inflammation around the MTP joint. They are frequently recurrent and can occur at different intervals. This leads This chronic form to request that carries the risk of many dangerous complications of organs. In order to recognize gout articular puncture is performed to determine the presence of sodium urate crystals synovial fluid. The treatment of gout depends on its stage. In addition to pharmacological treatment applied nutrition therapy and physical therapy. It is also emphasized the essence of lifestyle changes to prevent complications.The aim of the work is to isolate nursing diagnoses a patient diagnosed with gout, as well as objective and nursing intervention constituting the whole model of care.The work method was used based on an analysis of documentation literature review indicated in the bibliography.
dc.abstract.plpl
Dna moczanowa jest znana od stuleci jako „choroba bogaczy". W rozwiniętych krajach jest najczęstszym powodem zapalenia stawów. Liczba pacjentów z rozpoznaniem dny stale rośnie. Na rozwój skazy moczanowej mają wpływ czynniki genetyczne i nabyte. W jej przebiegu wyróżniamy cztery stany. Ostra dna moczanowa objawia się występowaniem stanu zapalnego, ponieważ odkładane kryształy kwasu moczowego w organizmie powodują reakcję immunologiczną. Napady dny najczęściej objawiają się silnym bólem i utrzymującymi się cechami zapalenia wokół stawu śródstopno-paliczkowego. Mają one często charakter nawracający i mogą pojawiać się w różnych odstępach czasu. Prowadzi to do wystąpienia przewlekłej postaci, która niesie ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych powikłań ogólnonarządowych. W celu rozpoznania dny wykonywana jest punkcja stawowa, aby stwierdzić obecność sfagocytowanych kryształów moczanu sodu w płynie stawowym. Leczenie dny uzależnione jest od jej stadium. Oprócz leczenia farmakologicznego stosuje się leczenie dietetyczne i fizykoterapię. Podkreśla się również istotę zmiany stylu życia w celu zapobiegania powikłaniom.Celem pracy jest wyodrębnienie diagnoz pielęgniarskich u pacjenta z rozpoznaniem dny moczanowej, a także określenie celu i interwencji pielęgniarskich stanowiących w całości model opieki. W pracy posłużono się metodą analizy dokumentacji na podstawie przeglądu piśmiennictwa podanego w bibliografii.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ogórek-Tęcza, Beata - 133025
dc.contributor.authorpl
Chełstowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ogórek-Tęcza, Beata - 133025
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:08:25Z
dc.date.available
2020-07-26T14:08:25Z
dc.date.submittedpl
2015-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-97138-168053
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204557
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gout, hyperuricemia, nursing problems
dc.subject.plpl
dna moczanowa, hiperurykemia, problemy pielęgnacyjne
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem z rozpoznaną dną moczanową w oparciu o teorię Dorothy Orem
dc.title.alternativepl
Model of patient care with a diagnosis of gout based on the theory of Dorothy Orem
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
101
Views per month
Views per city
Poznan
17
Warsaw
15
Wroclaw
7
Bydgoszcz
4
Krakow
3
Nowa Sol
3
Rzeszów
3
Sosnowiec
3
Bialystok
2
Chandler
2

No access

No Thumbnail Available