The analysis of the language used on the Internet: A case study of the message board

licenciate
dc.abstract.enThe language we use while communicating via the Internet is an interesting phenomenon and has been explored by numerous researchers from different scientific disciplines. This thesis discusses the language of the Internet on the basis of conversations found on message boards. In the first chapter, the technological aspect of Internet communication was presented. This section presents what computer-mediated communication is, it also briefly describes the history of the first computer networks. The next section defines the Internet, presents its functions and its properties as a medium. The final part of this chapter deals with various platforms which allow online communication. The second chapter discusses the specificity of the Internet language. The language which is a blend of writing, speech and technology. The following section presents the elements which are characteristic to the language used in the Internet. In the final chapter of this thesis, the data collected during the research are presented and closely analyzed. The thesis ends with the conclusions resulting from the research.pl
dc.abstract.plJęzyk, którym posługujemy się w sieci jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, z którym stykamy się każdego dnia. Stanowi on także przedmiot badań naukowców z wielu dziedzin. Niniejsza praca omawia zjawisko języka Internetu na podstawie wypowiedzi użytkowników wybranych forów internetowych. Celem owej pracy jest przedstawienie języka używanego w sieci a także ukazanie podobieństw między językiem internautów a mową. Pierwszy rozdział omawia komunikację internetową pod względem technologicznym. Objaśnia czym jest komunikacja zapośredniczona komputerowo, i krótko opisuje historię pierwszych sieci komputerowych. Wyjaśnia również, czym jest Internet, jaka jest jego funkcja i charakterystyka jako medium. W ostatniej części zostały przedstawione wybrane kanały służące do komunikacji w Internecie. Drugi rozdział poświęcony jest charakterystyce języka Internetu. Jest to język bardzo specyficzny, łączący cechy mowy i pisma. Choć występuje głównie w formie pisanej, wykazuje wiele podobieństw do języka mówionego. W tym rozdziale omówione zostały także elementy charakterystyczne dla języka Internetu, takie jak: emotikony, skróty oraz zmiany w pisowni. Kluczową część tej pracy stanowi rozdział trzeci, w którym przedstawione zostały dane, zebrane podczas badania.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorChłopicki, Władysław - 127526 pl
dc.contributor.authorAntyga, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerTereszkiewicz, Anna - 142858 pl
dc.contributor.reviewerChłopicki, Władysław - 127526 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:16:41Z
dc.date.available2020-07-26T15:16:41Z
dc.date.submitted2015-07-09pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-98299-165368pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205621
dc.languageengpl
dc.subject.enlanguage, the Internet, computer-mediated communication, emoticons, acronyms, modifications in spellingpl
dc.subject.pljęzyk, Internet, komunikacja zapośredniczona komputerowo, emotikony, akronimy, modyfikacje w pisownipl
dc.titleThe analysis of the language used on the Internet: A case study of the message boardpl
dc.title.alternativeAnaliza języka używanego w sieci na przykładzie forum internetowegopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The language we use while communicating via the Internet is an interesting phenomenon and has been explored by numerous researchers from different scientific disciplines. This thesis discusses the language of the Internet on the basis of conversations found on message boards. In the first chapter, the technological aspect of Internet communication was presented. This section presents what computer-mediated communication is, it also briefly describes the history of the first computer networks. The next section defines the Internet, presents its functions and its properties as a medium. The final part of this chapter deals with various platforms which allow online communication. The second chapter discusses the specificity of the Internet language. The language which is a blend of writing, speech and technology. The following section presents the elements which are characteristic to the language used in the Internet. In the final chapter of this thesis, the data collected during the research are presented and closely analyzed. The thesis ends with the conclusions resulting from the research.
dc.abstract.plpl
Język, którym posługujemy się w sieci jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, z którym stykamy się każdego dnia. Stanowi on także przedmiot badań naukowców z wielu dziedzin. Niniejsza praca omawia zjawisko języka Internetu na podstawie wypowiedzi użytkowników wybranych forów internetowych. Celem owej pracy jest przedstawienie języka używanego w sieci a także ukazanie podobieństw między językiem internautów a mową. Pierwszy rozdział omawia komunikację internetową pod względem technologicznym. Objaśnia czym jest komunikacja zapośredniczona komputerowo, i krótko opisuje historię pierwszych sieci komputerowych. Wyjaśnia również, czym jest Internet, jaka jest jego funkcja i charakterystyka jako medium. W ostatniej części zostały przedstawione wybrane kanały służące do komunikacji w Internecie. Drugi rozdział poświęcony jest charakterystyce języka Internetu. Jest to język bardzo specyficzny, łączący cechy mowy i pisma. Choć występuje głównie w formie pisanej, wykazuje wiele podobieństw do języka mówionego. W tym rozdziale omówione zostały także elementy charakterystyczne dla języka Internetu, takie jak: emotikony, skróty oraz zmiany w pisowni. Kluczową część tej pracy stanowi rozdział trzeci, w którym przedstawione zostały dane, zebrane podczas badania.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Chłopicki, Władysław - 127526
dc.contributor.authorpl
Antyga, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Tereszkiewicz, Anna - 142858
dc.contributor.reviewerpl
Chłopicki, Władysław - 127526
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:16:41Z
dc.date.available
2020-07-26T15:16:41Z
dc.date.submittedpl
2015-07-09
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-98299-165368
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205621
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
language, the Internet, computer-mediated communication, emoticons, acronyms, modifications in spelling
dc.subject.plpl
język, Internet, komunikacja zapośredniczona komputerowo, emotikony, akronimy, modyfikacje w pisowni
dc.titlepl
The analysis of the language used on the Internet: A case study of the message board
dc.title.alternativepl
Analiza języka używanego w sieci na przykładzie forum internetowego
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Dublin
4
Grodzisk Mazowiecki
2
Katowice
2
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bogatynia
1
Libiaz
1
Pruszcz Gdanski
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available