Trening kompetencji kulturowych w amerykańskiej służbie dyplomatycznej

licenciate
dc.abstract.enVery often changes place of residence are immanent part of work in american diplomacy, that is why for employees of U.S diplomacy are prepared special trainings of cultural competency, which helps to freely be a part of a new culture and environment. To understand what the training is, it is necessary to describe cultural competence, cultural competency training and to delve into diplomacy. In my thesis I tried to zoom into all those concepts based on literature and then compare it with the answers from interviews.The thesis consists of 3 chapters, dedicated to cultural competence, cultural competency training, diplomacy with the subsection about american diplomacy and analysis of interviews, conducted with employees of United States diplomacy.pl
dc.abstract.plCzęste zmiany miejsca zamieszkania są immanentną częścią pracy w dyplomacji, dlatego dla pracowników amerykańskiej służby dyplomatycznej przygotowywane są specjalne treningi kompetencji kulturowych, które pomagają swobodnie uczestniczyć w nowej kulturze i środowisku. Aby w pełni zrozumieć czym jest trening akulturacyjny w dyplomacji amerykańskiej, niezbędne jest opanowanie takich pojęć jak kompetencje kulturowe, trening kompetencji kulturowych, a także zagłębienie się w tematykę dyplomacji jako takiej. W swojej pracy starałam się przybliżyć wszystkie te pojęcia w oparciu o dostępną literaturę przedmiotową, aby następnie porównać uzyskaną wiedzę z odpowiedziami informatorów.Praca składa się z 3 rozdziałów, poświęconych kolejno zagadnieniu kompetencji kulturowych i ich treningowi, dyplomacji wraz z omówieniem dyplomacji amerykańskiej oraz analizie wywiadów, przeprowadzonych z pracownikami służby dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzech, Franciszek - 159684 pl
dc.contributor.authorLanger, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKołaczek, Małgorzatapl
dc.contributor.reviewerCzech, Franciszek - 159684 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:50:15Z
dc.date.available2020-07-26T15:50:15Z
dc.date.submitted2015-07-16pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-98854-160471pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206144
dc.languagepolpl
dc.subject.encultural competence, cultural competency training, diplomacy, american diplomacypl
dc.subject.plkompetencje kulturowe, trening kompetencji kulturowych, dyplomacja, dyplomacja amerykańskapl
dc.titleTrening kompetencji kulturowych w amerykańskiej służbie dyplomatycznejpl
dc.title.alternativeCultural competency training in american diplomacypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Very often changes place of residence are immanent part of work in american diplomacy, that is why for employees of U.S diplomacy are prepared special trainings of cultural competency, which helps to freely be a part of a new culture and environment. To understand what the training is, it is necessary to describe cultural competence, cultural competency training and to delve into diplomacy. In my thesis I tried to zoom into all those concepts based on literature and then compare it with the answers from interviews.The thesis consists of 3 chapters, dedicated to cultural competence, cultural competency training, diplomacy with the subsection about american diplomacy and analysis of interviews, conducted with employees of United States diplomacy.
dc.abstract.plpl
Częste zmiany miejsca zamieszkania są immanentną częścią pracy w dyplomacji, dlatego dla pracowników amerykańskiej służby dyplomatycznej przygotowywane są specjalne treningi kompetencji kulturowych, które pomagają swobodnie uczestniczyć w nowej kulturze i środowisku. Aby w pełni zrozumieć czym jest trening akulturacyjny w dyplomacji amerykańskiej, niezbędne jest opanowanie takich pojęć jak kompetencje kulturowe, trening kompetencji kulturowych, a także zagłębienie się w tematykę dyplomacji jako takiej. W swojej pracy starałam się przybliżyć wszystkie te pojęcia w oparciu o dostępną literaturę przedmiotową, aby następnie porównać uzyskaną wiedzę z odpowiedziami informatorów.Praca składa się z 3 rozdziałów, poświęconych kolejno zagadnieniu kompetencji kulturowych i ich treningowi, dyplomacji wraz z omówieniem dyplomacji amerykańskiej oraz analizie wywiadów, przeprowadzonych z pracownikami służby dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czech, Franciszek - 159684
dc.contributor.authorpl
Langer, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kołaczek, Małgorzata
dc.contributor.reviewerpl
Czech, Franciszek - 159684
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:50:15Z
dc.date.available
2020-07-26T15:50:15Z
dc.date.submittedpl
2015-07-16
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-98854-160471
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206144
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cultural competence, cultural competency training, diplomacy, american diplomacy
dc.subject.plpl
kompetencje kulturowe, trening kompetencji kulturowych, dyplomacja, dyplomacja amerykańska
dc.titlepl
Trening kompetencji kulturowych w amerykańskiej służbie dyplomatycznej
dc.title.alternativepl
Cultural competency training in american diplomacy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available