Społeczny kontekst pozyskiwania środków materialnych na potrzeby działalności organizacji pozarządowej na przykładzie Stowarzyszenia Tęcza

master
dc.abstract.enThe goal of this master thesis is to identify problems arising from the social context that may affect the financial situation of the Stowarzyszenie „Tęcza” in Krakow. Effective funding is the foundation of any organization. The issue of financial instability of non-governmental organizations is specifically important because these organizations act in the name of higher values or in the public interest, their activity is non-commercial. Methods of communication with donors and sponsors in the context of acquiring material resources have been analyzed. The research concept was based on action research.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest zidentyfikowanie problemów wynikających z kontekstu społecznego, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Stowarzyszenia „Tęcza” w Krakowie. Skuteczne finansowanie stanowi podstawę działania każdej organizacji. Kwestia braku stabilności finansowej organizacji pozarządowych jest szczególnie ważna z tego względu, iż organizacje te działają w imię wartości lub w interesie publicznym, ich działalność jest niekomercyjna. Analizie poddane zostały sposoby komunikacji z darczyńcami oraz sponsorami w kontekście pozyskiwania środków materialnych. Koncepcja badawcza została oparta na badaniach w działaniu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZawadzki, Michałpl
dc.contributor.authorJarząbek, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZawadzki, Michałpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:22:56Z
dc.date.available2020-07-27T23:22:56Z
dc.date.submitted2019-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-131987-249279pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234551
dc.languagepolpl
dc.subject.enorganization, funding, donors, managementpl
dc.subject.plorganizacja, finansowanie, darczyńcy, zarządzaniepl
dc.titleSpołeczny kontekst pozyskiwania środków materialnych na potrzeby działalności organizacji pozarządowej na przykładzie Stowarzyszenia Tęczapl
dc.title.alternativeThe social context of raising material resources for the purposes of the activities of a non-governmental organization on the example of the Stowarzyszenie Tęczapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of this master thesis is to identify problems arising from the social context that may affect the financial situation of the Stowarzyszenie „Tęcza” in Krakow. Effective funding is the foundation of any organization. The issue of financial instability of non-governmental organizations is specifically important because these organizations act in the name of higher values or in the public interest, their activity is non-commercial. Methods of communication with donors and sponsors in the context of acquiring material resources have been analyzed. The research concept was based on action research.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zidentyfikowanie problemów wynikających z kontekstu społecznego, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Stowarzyszenia „Tęcza” w Krakowie. Skuteczne finansowanie stanowi podstawę działania każdej organizacji. Kwestia braku stabilności finansowej organizacji pozarządowych jest szczególnie ważna z tego względu, iż organizacje te działają w imię wartości lub w interesie publicznym, ich działalność jest niekomercyjna. Analizie poddane zostały sposoby komunikacji z darczyńcami oraz sponsorami w kontekście pozyskiwania środków materialnych. Koncepcja badawcza została oparta na badaniach w działaniu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zawadzki, Michał
dc.contributor.authorpl
Jarząbek, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zawadzki, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:22:56Z
dc.date.available
2020-07-27T23:22:56Z
dc.date.submittedpl
2019-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-131987-249279
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234551
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organization, funding, donors, management
dc.subject.plpl
organizacja, finansowanie, darczyńcy, zarządzanie
dc.titlepl
Społeczny kontekst pozyskiwania środków materialnych na potrzeby działalności organizacji pozarządowej na przykładzie Stowarzyszenia Tęcza
dc.title.alternativepl
The social context of raising material resources for the purposes of the activities of a non-governmental organization on the example of the Stowarzyszenie Tęcza
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available