Europejski system ochrony praw człowieka: zmiany w obliczu akcesji UE do EKPC

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this dissertation is to analyse changes of the European system of human rights protection, which the EU accession to the ECHR will bring about. The negotiations were finished in April 2013, so the subject is highly topical. In the first chapter the historical background of accession is introduced. The starting point will be evolution of the EU approach towards human rights – from lack of interest to a creation of comprehensive legal regime. Thus, nowadays there are two distinct systems for the protection of human rights coexisting in Europe. This situation triggers the danger of conflict, which would adversely affect the protection of rights of individuals. Depiction of the mutual relations forms the basis for an argumentation in favour of the accession. Second chapter starts with an analysis of legal regulations concerning accession. It is then followed by a description of the negotiation process. The main part of the paper is an analysis of the most important legal and institutional dimensions of accession, conducted on the basis of the project of the accession agreement. The discussed issues are, inter alia: co-respondent mechanism, prior involvement of the Court of Justice of the EU in proceedings before EctHR and representation of the EU in institutions of the Convention. In the summary, the question concerning real outcomes resulting from accession for individuals is addressed. The answer turns out to be complex, because the negotiators aimed to fulfil contradictory endeavours at the same time – to respect the autonomous legal order of the EU on the one hand, and to guarantee efficient protection of human rights on the other. The result, not free from shortcomings, cannot be fully satisfactory for any of the involved parties. Nevertheless, the accession would be a move in the right direction. However, before the accession may become a reality lots of procedures will have to be fulfilled.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu analizę zmian europejskiego systemu ochrony praw człowieka w kontekście przystąpienia Unii Europejskiej do EKPC. Negocjacje akcesyjne zakończyły się zaledwie w kwietniu 2013, zatem temat jest bardzo aktualny. Pierwszy rozdział pracy to próba zarysowania historycznego tła akcesji. Punktem wyjścia jest ukazanie ewolucji, która na przestrzeni lat dokonała się w podejściu UE do zagadnień praw człowieka – od braku zainteresowania, do wykształcenia własnego, autonomicznego reżimu. Obecnie na kontynencie europejskim współistnieją dwa odrębne systemy ochrony, które wchodzą ze sobą w interakcje – rodzi to niebezpieczeństwo konfliktu i w efekcie obniżenia poziomu ochrony praw jednostki. Przedstawienie dotychczasowych wzajemnych relacji jest podstawą do argumentacji na rzecz akcesji UE do EKPC, co zamyka pierwszą część rozważań. Rozdział drugi rozpoczyna analiza regulacji prawnych odnoszących się do przystąpienia. Następnie opisany został proces negocjacji akcesyjnych. Główną część pracy stanowi analiza, na podstawie projektu umowy akcesyjnej, zasadniczych zagadnień prawnych i instytucjonalnych związanych z przystąpieniem. Należą do nich m.in. mechanizm dopozwania, wstępne zaangażowanie Trybunału Sprawiedliwości UE w postępowaniach przed ETPC czy reprezentacja UE w instytucjach konwencyjnych. Podsumowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki będzie realny wpływ przystąpienia na pozycję jednostki. Odpowiedź okazuje się złożona – w negocjacjach próbowano bowiem równocześnie spełnić postulaty unijne (dotyczące np. gwarancji autonomii prawa UE) oraz zapewnić efektywność ochrony praw człowieka – okazało się to zadaniem wymagającym i ostatecznie konieczne było zawarcie kompromisu, który niesie ze sobą sporo niedociągnięć zarówno dla UE, jak i dla jednostek. Nie zmienia to jednak faktu, że akcesja jest niewątpliwie krokiem we właściwym kierunku. Należy przy tym pamiętać, iż samo przystąpienie – wobec wymogu realizacji wielu procedur – nadal pozostaje kwestią niepewną i otwartą.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBurek, Wojciech - 171965 pl
dc.contributor.authorInglot, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzubik, Paweł - 127674 pl
dc.contributor.reviewerBurek, Wojciech - 171965 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:41:49Z
dc.date.available2020-07-24T15:41:49Z
dc.date.submitted2013-06-20pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-74358-129355pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187195
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Union, EU, ECHR, human rights, accessionpl
dc.subject.plUnia Europejska, UE, EKPC, prawa człowieka, akcesjapl
dc.titleEuropejski system ochrony praw człowieka: zmiany w obliczu akcesji UE do EKPCpl
dc.title.alternativeHuman rights protection in Europe: changes in view of the EU accession to the ECHRpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this dissertation is to analyse changes of the European system of human rights protection, which the EU accession to the ECHR will bring about. The negotiations were finished in April 2013, so the subject is highly topical. In the first chapter the historical background of accession is introduced. The starting point will be evolution of the EU approach towards human rights – from lack of interest to a creation of comprehensive legal regime. Thus, nowadays there are two distinct systems for the protection of human rights coexisting in Europe. This situation triggers the danger of conflict, which would adversely affect the protection of rights of individuals. Depiction of the mutual relations forms the basis for an argumentation in favour of the accession. Second chapter starts with an analysis of legal regulations concerning accession. It is then followed by a description of the negotiation process. The main part of the paper is an analysis of the most important legal and institutional dimensions of accession, conducted on the basis of the project of the accession agreement. The discussed issues are, inter alia: co-respondent mechanism, prior involvement of the Court of Justice of the EU in proceedings before EctHR and representation of the EU in institutions of the Convention. In the summary, the question concerning real outcomes resulting from accession for individuals is addressed. The answer turns out to be complex, because the negotiators aimed to fulfil contradictory endeavours at the same time – to respect the autonomous legal order of the EU on the one hand, and to guarantee efficient protection of human rights on the other. The result, not free from shortcomings, cannot be fully satisfactory for any of the involved parties. Nevertheless, the accession would be a move in the right direction. However, before the accession may become a reality lots of procedures will have to be fulfilled.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu analizę zmian europejskiego systemu ochrony praw człowieka w kontekście przystąpienia Unii Europejskiej do EKPC. Negocjacje akcesyjne zakończyły się zaledwie w kwietniu 2013, zatem temat jest bardzo aktualny. Pierwszy rozdział pracy to próba zarysowania historycznego tła akcesji. Punktem wyjścia jest ukazanie ewolucji, która na przestrzeni lat dokonała się w podejściu UE do zagadnień praw człowieka – od braku zainteresowania, do wykształcenia własnego, autonomicznego reżimu. Obecnie na kontynencie europejskim współistnieją dwa odrębne systemy ochrony, które wchodzą ze sobą w interakcje – rodzi to niebezpieczeństwo konfliktu i w efekcie obniżenia poziomu ochrony praw jednostki. Przedstawienie dotychczasowych wzajemnych relacji jest podstawą do argumentacji na rzecz akcesji UE do EKPC, co zamyka pierwszą część rozważań. Rozdział drugi rozpoczyna analiza regulacji prawnych odnoszących się do przystąpienia. Następnie opisany został proces negocjacji akcesyjnych. Główną część pracy stanowi analiza, na podstawie projektu umowy akcesyjnej, zasadniczych zagadnień prawnych i instytucjonalnych związanych z przystąpieniem. Należą do nich m.in. mechanizm dopozwania, wstępne zaangażowanie Trybunału Sprawiedliwości UE w postępowaniach przed ETPC czy reprezentacja UE w instytucjach konwencyjnych. Podsumowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki będzie realny wpływ przystąpienia na pozycję jednostki. Odpowiedź okazuje się złożona – w negocjacjach próbowano bowiem równocześnie spełnić postulaty unijne (dotyczące np. gwarancji autonomii prawa UE) oraz zapewnić efektywność ochrony praw człowieka – okazało się to zadaniem wymagającym i ostatecznie konieczne było zawarcie kompromisu, który niesie ze sobą sporo niedociągnięć zarówno dla UE, jak i dla jednostek. Nie zmienia to jednak faktu, że akcesja jest niewątpliwie krokiem we właściwym kierunku. Należy przy tym pamiętać, iż samo przystąpienie – wobec wymogu realizacji wielu procedur – nadal pozostaje kwestią niepewną i otwartą.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Burek, Wojciech - 171965
dc.contributor.authorpl
Inglot, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czubik, Paweł - 127674
dc.contributor.reviewerpl
Burek, Wojciech - 171965
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:41:49Z
dc.date.available
2020-07-24T15:41:49Z
dc.date.submittedpl
2013-06-20
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-74358-129355
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187195
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Union, EU, ECHR, human rights, accession
dc.subject.plpl
Unia Europejska, UE, EKPC, prawa człowieka, akcesja
dc.titlepl
Europejski system ochrony praw człowieka: zmiany w obliczu akcesji UE do EKPC
dc.title.alternativepl
Human rights protection in Europe: changes in view of the EU accession to the ECHR
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Knurow
1
Lublin
1
Szczecin
1
Zamość
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available