Concepts of work and authorship in copyright law of selected common law and civil law systems in relation to Artificial Intelligence

master
dc.abstract.enThis thesis, entitled “Concepts of work and authorship in the copyright law of selected common law and civil law systems in relation to artificial intelligence”, examines the current copyright law in selected common law and civil law systems in order to assess how the relevant legislation and jurisprudence relates to Artificial Intelligence and its creations in respect to the concepts of work and authorship. The first part of the thesis explores the with meaning of he term "Artificial Intelligence" and briefly outlines the history of Artificial Intelligence. The second part of the thesis examines the theoretical justifications for copyright in common law and civil law jurisdictions. The third part of the thesis analyses the current understanding of the concepts or work and authorship in selected common law and civil law systems in order to determine if the current law provides for establishing an artificial intelligence as an author or a content created by a non-human actor as a work. The final part assesses the characteristics of modern day Artificial Intelligence against the backdrop of the current understanding of the concepts of work and authorship in the copyright law of the examined common law and civil law systems in order to establish, whether under current law artificial intelligence can be recognized as an author and A.I. generated content as a work.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca, zatytułowana "Pojęcie utworu i autorstwa w prawie autorskim wybranych systemów prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w odniesieniu do sztucznej inteligencji", analizuje obowiązujące prawo autorskie w wybranych systemach prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w celu ustalenia, jak odnośne przepisy i orzecznictwo oceniają sztuczną inteligencję i jej wytwory w odniesieniu do pojęcia utworu i autorstwa. Pierwsza część pracy bada znaczenie pojęcia „sztuczna inteligencja" i przedstawia pokrótce historię sztucznej inteligencji. Druga część pracy poświęcona jest przedstawieniu teorii uzasadniających prawo autorskie w jurysdykcjach prawa precedensowego i prawa kontynentalnego. W trzeciej części pracy została przeprowadzona analiza obecnego rozumienia pojęć utworu oraz autorstwa w wybranych jurysdykcjach prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w celu ustalenia, czy obecne prawo dopuszcza uznanie sztucznej inteligencji jako autora lub treści stworzonej przez podmiot niebędący człowiekiem jako utworu. W ostatniej części dokonano oceny cech współczesnej sztucznej inteligencji na tle aktualnego rozumienia pojęć utworu i autorstwa w prawie autorskim badanych systemów prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w celu ustalenia, czy w świetle obowiązującego prawa sztuczna inteligencja może być uznana za autora, a treści wygenerowane przez A.I. za utwór.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTargosz, Tomasz - 132370 pl
dc.contributor.authorMusiał, Arkadiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTargosz, Tomasz - 132370 pl
dc.contributor.reviewerChwalba, Jakub - 162098 pl
dc.date.accessioned2023-03-24T22:31:34Z
dc.date.available2023-03-24T22:31:34Z
dc.date.submitted2023-03-22pl
dc.fieldofstudyIntellectual Property and New Technologiespl
dc.identifier.apddiploma-163458-79080pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/309432
dc.languageengpl
dc.subject.enCopyright; Artificial Intelligence; Common law: Civil law; Concept of work; Concept of authorshippl
dc.subject.plPrawo autorskie; Sztuczna inteligencja; Prawo precedensowe; Prawo kontynentalne; Pojęcie utworu; Pojęcie autorstwapl
dc.titleConcepts of work and authorship in copyright law of selected common law and civil law systems in relation to Artificial Intelligencepl
dc.title.alternativePojęcie utworu i autorstwa w prawie autorskim wybranych systemów prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w odniesieniu do sztucznej inteligencjipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis, entitled “Concepts of work and authorship in the copyright law of selected common law and civil law systems in relation to artificial intelligence”, examines the current copyright law in selected common law and civil law systems in order to assess how the relevant legislation and jurisprudence relates to Artificial Intelligence and its creations in respect to the concepts of work and authorship. The first part of the thesis explores the with meaning of he term "Artificial Intelligence" and briefly outlines the history of Artificial Intelligence. The second part of the thesis examines the theoretical justifications for copyright in common law and civil law jurisdictions. The third part of the thesis analyses the current understanding of the concepts or work and authorship in selected common law and civil law systems in order to determine if the current law provides for establishing an artificial intelligence as an author or a content created by a non-human actor as a work. The final part assesses the characteristics of modern day Artificial Intelligence against the backdrop of the current understanding of the concepts of work and authorship in the copyright law of the examined common law and civil law systems in order to establish, whether under current law artificial intelligence can be recognized as an author and A.I. generated content as a work.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca, zatytułowana "Pojęcie utworu i autorstwa w prawie autorskim wybranych systemów prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w odniesieniu do sztucznej inteligencji", analizuje obowiązujące prawo autorskie w wybranych systemach prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w celu ustalenia, jak odnośne przepisy i orzecznictwo oceniają sztuczną inteligencję i jej wytwory w odniesieniu do pojęcia utworu i autorstwa. Pierwsza część pracy bada znaczenie pojęcia „sztuczna inteligencja" i przedstawia pokrótce historię sztucznej inteligencji. Druga część pracy poświęcona jest przedstawieniu teorii uzasadniających prawo autorskie w jurysdykcjach prawa precedensowego i prawa kontynentalnego. W trzeciej części pracy została przeprowadzona analiza obecnego rozumienia pojęć utworu oraz autorstwa w wybranych jurysdykcjach prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w celu ustalenia, czy obecne prawo dopuszcza uznanie sztucznej inteligencji jako autora lub treści stworzonej przez podmiot niebędący człowiekiem jako utworu. W ostatniej części dokonano oceny cech współczesnej sztucznej inteligencji na tle aktualnego rozumienia pojęć utworu i autorstwa w prawie autorskim badanych systemów prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w celu ustalenia, czy w świetle obowiązującego prawa sztuczna inteligencja może być uznana za autora, a treści wygenerowane przez A.I. za utwór.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Targosz, Tomasz - 132370
dc.contributor.authorpl
Musiał, Arkadiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Tomasz - 132370
dc.contributor.reviewerpl
Chwalba, Jakub - 162098
dc.date.accessioned
2023-03-24T22:31:34Z
dc.date.available
2023-03-24T22:31:34Z
dc.date.submittedpl
2023-03-22
dc.fieldofstudypl
Intellectual Property and New Technologies
dc.identifier.apdpl
diploma-163458-79080
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/309432
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Copyright; Artificial Intelligence; Common law: Civil law; Concept of work; Concept of authorship
dc.subject.plpl
Prawo autorskie; Sztuczna inteligencja; Prawo precedensowe; Prawo kontynentalne; Pojęcie utworu; Pojęcie autorstwa
dc.titlepl
Concepts of work and authorship in copyright law of selected common law and civil law systems in relation to Artificial Intelligence
dc.title.alternativepl
Pojęcie utworu i autorstwa w prawie autorskim wybranych systemów prawa precedensowego i prawa kontynentalnego w odniesieniu do sztucznej inteligencji
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
New York
1

No access

No Thumbnail Available
Collections