Obraz marzeń dziennych u osób we wczesnej i późnej dorosłości i ich związek z cechami osobowości.

master
dc.abstract.enSelf made interview was used in order to establish whether certain differnces between people in early (N=30) and late adulthood (N=30) exist. It was hypothesized that frequency of daydreaming will decrease with age. Also, comparisons between men (N=30) and women (N=30) were made. Interview was used to determine if excessive daydreamers were present among participants. Data ffrom interview and NEO-Five Factor Inventory (Zawadzki i in., 2010) were compared to ascertain possibile relationships between various types of daydreams and personality factors. Differences between daydreams’ characteristics between young and old adults and between men and women were fund. As predicted, frequency of daydreaming showed decrease with age. There wasn’t enough evidence to suport presumption about existence of excessive daydreamers in the reasearched population. Hypotheses concearning personality were only partially confirmed. Relationships between Openess to experience, Conscientousness, low Neuroticism, and daydreams were established. Results proved that further development of materials used to collect data on diverse aspects of daydreaming is required.pl
dc.abstract.plW celu ustalenia o czym marzą osoby we wczesnej i w późnej dorosłości oraz czy grupy te różnią się pod względem obecności różnych charakterystyk marzenia przy pomocy autorskiego wywiadu przebadano 60 osób (N=30 osób we wczesnej dorosłości, N=30 w późnej dorosłości). Dokonano również porównań pomiędzy grupami mężczyzn (N=30) oraz kobiet (N=30). Postawiono hipotezę na temat zależności częstotliwości marzenia od wieku badanych. Wśród badanych poszukiwano osób, które można określić mianem nadmiernych marzycieli. Porównując dane z wywiadów oraz wyniki otrzymane w Inwentarzu Osobowości NEO-FFI (Zawadzki i in., 2010) szukano zależności pomiędzy cechami osobowości oraz poszczególnymi charakterystykami marzeń. Zgodnie z przewidywaniami pomiędzy osobami we wczesnej i w późnej dorosłości oraz pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiły różnice w zakresie niektórych charakterystyk marzenia. Ponadto, okazało się, iż częstość marzenia spada wraz z wiekiem badanych. Nie udało się odnaleźć osób określanych mianem nadmiernych marzycieli. Potwierdziły się przewidywania dotyczące związków marzenia z otwartością na doświadczenie, sumiennością oraz z niską neurotycznością. Wyniki sugerują, iż konieczne jest dalsze doskonalenie narzędzi do badania różnych aspektów marzenia, w tym także marzenia nadmiernego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSiuta, Jerzy - 131884 pl
dc.contributor.authorDrabek, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGurba, Ewa - 128242 pl
dc.contributor.reviewerSiuta, Jerzy - 131884 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:33:17Z
dc.date.available2020-07-25T05:33:17Z
dc.date.submitted2014-10-16pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-91873-113369pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200055
dc.languagepolpl
dc.subject.enDaydreaming, personality traits, NEO-FFI.pl
dc.subject.plMarzenia dzienne, cechy osobowości, NEO-FFI.pl
dc.titleObraz marzeń dziennych u osób we wczesnej i późnej dorosłości i ich związek z cechami osobowości.pl
dc.title.alternativeDaydreaming among persons in early and late adulthood and its' relationship with personality traits.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Self made interview was used in order to establish whether certain differnces between people in early (N=30) and late adulthood (N=30) exist. It was hypothesized that frequency of daydreaming will decrease with age. Also, comparisons between men (N=30) and women (N=30) were made. Interview was used to determine if excessive daydreamers were present among participants. Data ffrom interview and NEO-Five Factor Inventory (Zawadzki i in., 2010) were compared to ascertain possibile relationships between various types of daydreams and personality factors. Differences between daydreams’ characteristics between young and old adults and between men and women were fund. As predicted, frequency of daydreaming showed decrease with age. There wasn’t enough evidence to suport presumption about existence of excessive daydreamers in the reasearched population. Hypotheses concearning personality were only partially confirmed. Relationships between Openess to experience, Conscientousness, low Neuroticism, and daydreams were established. Results proved that further development of materials used to collect data on diverse aspects of daydreaming is required.
dc.abstract.plpl
W celu ustalenia o czym marzą osoby we wczesnej i w późnej dorosłości oraz czy grupy te różnią się pod względem obecności różnych charakterystyk marzenia przy pomocy autorskiego wywiadu przebadano 60 osób (N=30 osób we wczesnej dorosłości, N=30 w późnej dorosłości). Dokonano również porównań pomiędzy grupami mężczyzn (N=30) oraz kobiet (N=30). Postawiono hipotezę na temat zależności częstotliwości marzenia od wieku badanych. Wśród badanych poszukiwano osób, które można określić mianem nadmiernych marzycieli. Porównując dane z wywiadów oraz wyniki otrzymane w Inwentarzu Osobowości NEO-FFI (Zawadzki i in., 2010) szukano zależności pomiędzy cechami osobowości oraz poszczególnymi charakterystykami marzeń. Zgodnie z przewidywaniami pomiędzy osobami we wczesnej i w późnej dorosłości oraz pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiły różnice w zakresie niektórych charakterystyk marzenia. Ponadto, okazało się, iż częstość marzenia spada wraz z wiekiem badanych. Nie udało się odnaleźć osób określanych mianem nadmiernych marzycieli. Potwierdziły się przewidywania dotyczące związków marzenia z otwartością na doświadczenie, sumiennością oraz z niską neurotycznością. Wyniki sugerują, iż konieczne jest dalsze doskonalenie narzędzi do badania różnych aspektów marzenia, w tym także marzenia nadmiernego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Siuta, Jerzy - 131884
dc.contributor.authorpl
Drabek, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gurba, Ewa - 128242
dc.contributor.reviewerpl
Siuta, Jerzy - 131884
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:33:17Z
dc.date.available
2020-07-25T05:33:17Z
dc.date.submittedpl
2014-10-16
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-91873-113369
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200055
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Daydreaming, personality traits, NEO-FFI.
dc.subject.plpl
Marzenia dzienne, cechy osobowości, NEO-FFI.
dc.titlepl
Obraz marzeń dziennych u osób we wczesnej i późnej dorosłości i ich związek z cechami osobowości.
dc.title.alternativepl
Daydreaming among persons in early and late adulthood and its' relationship with personality traits.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
10
Gdansk
5
Lublin
4
Poznan
4
Bydgoszcz
2
Des Moines
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available