Crowdfunding jako szansa dla projektów opartych na zaangażowaniu konsumenta

master
dc.abstract.enCrowdfunding is a relatively new way to raise funds, used as an additional source of financing or an alternative to traditional sources of financial support. This paper is designed to answer the question of what are the key success factors of a crowdfunding campaign, and under what circumstances crowdfunding is the opportunity to raise the funds needed to implement projects which involves consumers in their emergence. The first chapter gives an overview of the issues of crowdfunding, its definitions and models. The second chapter touches on the topic of involving the consumer in value creation and the resulting new role of the consumer. The third chapter presents the results and analysis of own research in the form of interviews with the people who used crowdfunding to raise money and the survey for university students.pl
dc.abstract.plCrowdfunding to stosunkowo nowy sposób na pozyskiwanie funduszy, stanowiący dodatkowe źródło finansowania, bądź alternatywę dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania wsparcia finansowego. Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie jakie są kluczowe czynniki sukcesu kampanii crowdfundingowych oraz w jakich okolicznościach finansowanie społecznościowe jest szansą na pozyskanie funduszy potrzebnych do realizacji projektów angażujących konsumentów w ich powstanie. W pierwszym rozdziale przybliżony został zarys problematyki crowdfundingu, jego definicje oraz modele. W drugim rozdziale poruszony został temat angażowania konsumenta w tworzenie wartości oraz wynikająca z tego nowa rola konsumenta. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki oraz analizę własnych badań w postaci wywiadów z osobami, które przeprowadzały kampanię crowdfundingową oraz badania ankietowego skierowanego do studentów uczelni wyższych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorWilk, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:56:31Z
dc.date.available2020-07-27T11:56:31Z
dc.date.submitted2017-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-119395-162827pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224394
dc.languagepolpl
dc.subject.encrowdfunding, consumer’s involvementpl
dc.subject.plcrowdfunding, finansowanie społecznościowe, angażowanie konsumentapl
dc.titleCrowdfunding jako szansa dla projektów opartych na zaangażowaniu konsumentapl
dc.title.alternativeCrowdfunding as an opportunity for projects based on consumer’s involvementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Crowdfunding is a relatively new way to raise funds, used as an additional source of financing or an alternative to traditional sources of financial support. This paper is designed to answer the question of what are the key success factors of a crowdfunding campaign, and under what circumstances crowdfunding is the opportunity to raise the funds needed to implement projects which involves consumers in their emergence. The first chapter gives an overview of the issues of crowdfunding, its definitions and models. The second chapter touches on the topic of involving the consumer in value creation and the resulting new role of the consumer. The third chapter presents the results and analysis of own research in the form of interviews with the people who used crowdfunding to raise money and the survey for university students.
dc.abstract.plpl
Crowdfunding to stosunkowo nowy sposób na pozyskiwanie funduszy, stanowiący dodatkowe źródło finansowania, bądź alternatywę dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania wsparcia finansowego. Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie jakie są kluczowe czynniki sukcesu kampanii crowdfundingowych oraz w jakich okolicznościach finansowanie społecznościowe jest szansą na pozyskanie funduszy potrzebnych do realizacji projektów angażujących konsumentów w ich powstanie. W pierwszym rozdziale przybliżony został zarys problematyki crowdfundingu, jego definicje oraz modele. W drugim rozdziale poruszony został temat angażowania konsumenta w tworzenie wartości oraz wynikająca z tego nowa rola konsumenta. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki oraz analizę własnych badań w postaci wywiadów z osobami, które przeprowadzały kampanię crowdfundingową oraz badania ankietowego skierowanego do studentów uczelni wyższych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Wilk, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:56:31Z
dc.date.available
2020-07-27T11:56:31Z
dc.date.submittedpl
2017-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-119395-162827
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224394
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
crowdfunding, consumer’s involvement
dc.subject.plpl
crowdfunding, finansowanie społecznościowe, angażowanie konsumenta
dc.titlepl
Crowdfunding jako szansa dla projektów opartych na zaangażowaniu konsumenta
dc.title.alternativepl
Crowdfunding as an opportunity for projects based on consumer’s involvement
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Kościan
3
Warsaw
3
Klimontow
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available