Analiza dependencyjna zdań w podręczniku języka polskiego jako obcego

master
dc.abstract.enIn my paper I focus on the dependency analysis of sentences in glottodidactic textbooks, referring them to the register of models proposed by R. Grzegorczykowa in her work Wykłady z polskiej składni. The research material on which I conducted my research was sentences selected from the Polski krok po kroku 1.2 (levels A1, A2 and B1) textbook by Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta Szymkiewicz and Małgorzata Grudzień published by the Krakow-based Polish-courses.com publishing house in 2013 (first edition 2010). I was primarily interested in whether in the education of Polish as a foreign language, the sentences appearing at particular levels of education are arranged increasingly in terms of their structural complexity: from simple to more complicated. This observation would therefore take into account the choice of sentences used in the text parts of the textbook due to the complexity of the structure, i.e. from undeveloped sentences (verb + subject) to more developed sentences in which more syntactic elements appear (object, adverbials). During the research on the pool of sentences chosen by me it turned out that some of them escape the scheme proposed by Grzegorczykowa, and the model itself requires changes, which I proposed in the development of my paper.The theoretical basis for the applied dependence syntax description is the theory of verb valence, understood as its immanent relational property consisting in opening empty spaces in the syntax scheme it creates, which must be obligatorily filled in for a sentence to be perceived as correct and complete in a given language, regardless of the context in which it occurs.In summary of this paper I conclude that the constructions used in the Polski krok po kroku 1 and Polski krok po kroku 2 textbooks appear at the appropriate level, which is indicated by the rare use of models that I have previously described as complex, except for model number 6 (Vmod – Inf) in the Polski krok po kroku 1 textbook. Polski krok po kroku 2 in the textbook differs not only in the presence of more developed structural models, but also in the presence of inseparable expression clusters, examples of which I include in the end of the paper.pl
dc.abstract.plW swojej pracy skupiam się na analizie dependencyjnej zdań w tekstach podręcznika glottodydaktycznego, odnosząc je do rejestru modeli zaproponowanego przez R. Grzegorczykową w pracy Wykłady z polskiej składni. Materiałem badawczym, na którym przeprowadziłam badania, są zdania wybrane z podręcznika Polski Krok po kroku 1,2 (poziom A1, A2 i B1) autorstwa Iwony Stempek, Anny Stelmach, Sylwii Dawidek, Anety Szymkiewicz oraz Małgorzaty Grudzień wydanego przez krakowskie wydawnictwo Polish-courses.com w roku 2013 (pierwsze wydanie 2010). Interesowało mnie przede wszystkim to, czy w edukacji języka polskiego jako obcego, pojawiające się na poszczególnych szczeblach nauczania zdania, układane są rosnąco pod względem ich strukturalnej złożoności: od prostych po bardziej skomplikowanie. Obserwacja ta brałaby więc pod uwagę dobór zdań używanych w tekstowych częściach podręcznika ze względu na złożoność budowy, a więc od zdań nierozwiniętych (orzeczenie + podmiot) do bardziej rozwiniętych, w których pojawia się więcej elementów składniowych (dopełnienia, okoliczniki). W trakcie badań nad wybraną przeze mnie pulą zdań okazało się bowiem, że niektóre z nich wymykają się zaproponowanemu przez Grzegorczykową schematowi, a sam model wymaga zmian, które zaproponowałam w rozwinięciu mojej pracy.Teoretyczną podstawę zastosowanego tu dependencyjnego opisu składni stanowi, teoria walencji czasownika, rozumianej jako jego immanentna właściwość relacyjna polegająca na otwieraniu pustych miejsc w tworzonym przez niego schemacie składniowym, które muszą być obligatoryjnie wypełnione, aby zdanie mogło być postrzegane jako poprawne i kompletne w danym języku, niezależnie od kontekstu, w którym ono występuje.W podsumowaniu niniejszej pracy stwierdzam, że konstrukcje użyte w podręcznikach Krok po Kroku 1 i Krok po Kroku 2 pojawiają się na odpowiednim poziomie na co wskazuje rzadkie użycie modeli, które określam wczesniej jako modele skomplikowane za wyjątkiem modelu numer 6 (Vmod – Inf) w podręczniku Krok po Kroku 1. Zdania w podręczniku Krok po Kroku 2 różnią się nie tylko obecnością bardziej rozwiniętych modeli strukturalnych, ale także obecnością nierozerwalnych skupień wyrazowych, których przykłady umieszczam w zakończeniu pracy.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCockiewicz, Wacław - 127600 pl
dc.contributor.authorHurťáková, Lenkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerCockiewicz, Wacław - 127600 pl
dc.contributor.reviewerStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:25:32Z
dc.date.available2020-07-28T04:25:32Z
dc.date.submitted2019-09-30pl
dc.fieldofstudynauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegopl
dc.identifier.apddiploma-137337-217731pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239106
dc.languagepolpl
dc.subject.endependency analysis, valence, syntax, component, sentence schema, separable components, inseparable components, verb, sentence analysispl
dc.subject.planaliza dependencyjna, walencja, składnia, składnik, schemat zdaniowy, rozdzielne składniki, nierozdzielne składniki, czasownik, analiza zdańpl
dc.titleAnaliza dependencyjna zdań w podręczniku języka polskiego jako obcegopl
dc.title.alternativeThe dependency analysis of sentences in the textbook of Polish as a foreign languagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In my paper I focus on the dependency analysis of sentences in glottodidactic textbooks, referring them to the register of models proposed by R. Grzegorczykowa in her work Wykłady z polskiej składni. The research material on which I conducted my research was sentences selected from the Polski krok po kroku 1.2 (levels A1, A2 and B1) textbook by Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta Szymkiewicz and Małgorzata Grudzień published by the Krakow-based Polish-courses.com publishing house in 2013 (first edition 2010). I was primarily interested in whether in the education of Polish as a foreign language, the sentences appearing at particular levels of education are arranged increasingly in terms of their structural complexity: from simple to more complicated. This observation would therefore take into account the choice of sentences used in the text parts of the textbook due to the complexity of the structure, i.e. from undeveloped sentences (verb + subject) to more developed sentences in which more syntactic elements appear (object, adverbials). During the research on the pool of sentences chosen by me it turned out that some of them escape the scheme proposed by Grzegorczykowa, and the model itself requires changes, which I proposed in the development of my paper.The theoretical basis for the applied dependence syntax description is the theory of verb valence, understood as its immanent relational property consisting in opening empty spaces in the syntax scheme it creates, which must be obligatorily filled in for a sentence to be perceived as correct and complete in a given language, regardless of the context in which it occurs.In summary of this paper I conclude that the constructions used in the Polski krok po kroku 1 and Polski krok po kroku 2 textbooks appear at the appropriate level, which is indicated by the rare use of models that I have previously described as complex, except for model number 6 (Vmod – Inf) in the Polski krok po kroku 1 textbook. Polski krok po kroku 2 in the textbook differs not only in the presence of more developed structural models, but also in the presence of inseparable expression clusters, examples of which I include in the end of the paper.
dc.abstract.plpl
W swojej pracy skupiam się na analizie dependencyjnej zdań w tekstach podręcznika glottodydaktycznego, odnosząc je do rejestru modeli zaproponowanego przez R. Grzegorczykową w pracy Wykłady z polskiej składni. Materiałem badawczym, na którym przeprowadziłam badania, są zdania wybrane z podręcznika Polski Krok po kroku 1,2 (poziom A1, A2 i B1) autorstwa Iwony Stempek, Anny Stelmach, Sylwii Dawidek, Anety Szymkiewicz oraz Małgorzaty Grudzień wydanego przez krakowskie wydawnictwo Polish-courses.com w roku 2013 (pierwsze wydanie 2010). Interesowało mnie przede wszystkim to, czy w edukacji języka polskiego jako obcego, pojawiające się na poszczególnych szczeblach nauczania zdania, układane są rosnąco pod względem ich strukturalnej złożoności: od prostych po bardziej skomplikowanie. Obserwacja ta brałaby więc pod uwagę dobór zdań używanych w tekstowych częściach podręcznika ze względu na złożoność budowy, a więc od zdań nierozwiniętych (orzeczenie + podmiot) do bardziej rozwiniętych, w których pojawia się więcej elementów składniowych (dopełnienia, okoliczniki). W trakcie badań nad wybraną przeze mnie pulą zdań okazało się bowiem, że niektóre z nich wymykają się zaproponowanemu przez Grzegorczykową schematowi, a sam model wymaga zmian, które zaproponowałam w rozwinięciu mojej pracy.Teoretyczną podstawę zastosowanego tu dependencyjnego opisu składni stanowi, teoria walencji czasownika, rozumianej jako jego immanentna właściwość relacyjna polegająca na otwieraniu pustych miejsc w tworzonym przez niego schemacie składniowym, które muszą być obligatoryjnie wypełnione, aby zdanie mogło być postrzegane jako poprawne i kompletne w danym języku, niezależnie od kontekstu, w którym ono występuje.W podsumowaniu niniejszej pracy stwierdzam, że konstrukcje użyte w podręcznikach Krok po Kroku 1 i Krok po Kroku 2 pojawiają się na odpowiednim poziomie na co wskazuje rzadkie użycie modeli, które określam wczesniej jako modele skomplikowane za wyjątkiem modelu numer 6 (Vmod – Inf) w podręczniku Krok po Kroku 1. Zdania w podręczniku Krok po Kroku 2 różnią się nie tylko obecnością bardziej rozwiniętych modeli strukturalnych, ale także obecnością nierozerwalnych skupień wyrazowych, których przykłady umieszczam w zakończeniu pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cockiewicz, Wacław - 127600
dc.contributor.authorpl
Hurťáková, Lenka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Cockiewicz, Wacław - 127600
dc.contributor.reviewerpl
Stefańczyk, Wiesław - 132088
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:25:32Z
dc.date.available
2020-07-28T04:25:32Z
dc.date.submittedpl
2019-09-30
dc.fieldofstudypl
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
dc.identifier.apdpl
diploma-137337-217731
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239106
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dependency analysis, valence, syntax, component, sentence schema, separable components, inseparable components, verb, sentence analysis
dc.subject.plpl
analiza dependencyjna, walencja, składnia, składnik, schemat zdaniowy, rozdzielne składniki, nierozdzielne składniki, czasownik, analiza zdań
dc.titlepl
Analiza dependencyjna zdań w podręczniku języka polskiego jako obcego
dc.title.alternativepl
The dependency analysis of sentences in the textbook of Polish as a foreign language
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Staten Island
1

No access

No Thumbnail Available