POSTRZEGANY WIZERUNEK MARKI JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA PRZYKŁADZIE MARKI „ADIDAS”

master
dc.abstract.enMaking purchase decisions is a common experience of every consumer. Wrong decision can cost a disappointment . The aim of the study is to examine the interaction between brand image and consumer behavior . The thesis consists of four chapters . The first section and the second contains the theoretical assumptions . They explain concepts related to the brand , public relations and consumer behavior . In the third chapter I present the strategy of shaping the brand image on the example of Adidas . It describes its history , and the way the company acts on the market . The last chapter consists of own research based on survey and its detailed analysis.pl
dc.abstract.plPodejmowanie decyzji zakupowych jest codziennością w życiu każdego konsumenta. Błędna decyzja może okazać się dużym rozczarowaniem. Celem pracy jest zbadanie wzajemnych zależności między wizerunkiem marki i zachowaniami konsumentów. Składa się ona z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy oraz drugi zawiera założenia teoretyczne. Objaśniają pojęcia związane z marką, public relations i zachowaniem konsumentów. W rozdziale trzecim przedstawiam strategię kształtowania wizerunku marki na przykładzie firmy Adidas. Zawiera opis jej historii, a także sposób działania na rynku. Ostatni rozdział składa się z badań własnych opartych na ankiecie oraz szczegółowej analizie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorMarszycka, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:59:39Z
dc.date.available2020-07-26T23:59:39Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-107224-198946pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213523
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords : consumer , brand, public relations , strategy , imagepl
dc.subject.plSłowa kluczowe: konsument, marka, public relations, strategia, wizerunekpl
dc.titlePOSTRZEGANY WIZERUNEK MARKI JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA PRZYKŁADZIE MARKI „ADIDAS”pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Making purchase decisions is a common experience of every consumer. Wrong decision can cost a disappointment . The aim of the study is to examine the interaction between brand image and consumer behavior . The thesis consists of four chapters . The first section and the second contains the theoretical assumptions . They explain concepts related to the brand , public relations and consumer behavior . In the third chapter I present the strategy of shaping the brand image on the example of Adidas . It describes its history , and the way the company acts on the market . The last chapter consists of own research based on survey and its detailed analysis.
dc.abstract.plpl
Podejmowanie decyzji zakupowych jest codziennością w życiu każdego konsumenta. Błędna decyzja może okazać się dużym rozczarowaniem. Celem pracy jest zbadanie wzajemnych zależności między wizerunkiem marki i zachowaniami konsumentów. Składa się ona z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy oraz drugi zawiera założenia teoretyczne. Objaśniają pojęcia związane z marką, public relations i zachowaniem konsumentów. W rozdziale trzecim przedstawiam strategię kształtowania wizerunku marki na przykładzie firmy Adidas. Zawiera opis jej historii, a także sposób działania na rynku. Ostatni rozdział składa się z badań własnych opartych na ankiecie oraz szczegółowej analizie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Marszycka, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:59:39Z
dc.date.available
2020-07-26T23:59:39Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-107224-198946
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213523
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords : consumer , brand, public relations , strategy , image
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: konsument, marka, public relations, strategia, wizerunek
dc.titlepl
POSTRZEGANY WIZERUNEK MARKI JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA PRZYKŁADZIE MARKI „ADIDAS”
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
85
Views per month
Views per city
Poznan
18
Krakow
17
Wroclaw
6
Boguszów-Gorce
4
Warsaw
4
Kozuchow
3
Tychy
3
Dublin
2
Kielce
2
Torun
2

No access

No Thumbnail Available