Narzędzia i cele władzy despotycznej w filozofii Karla Augusta Wittfogla.

master
dc.abstract.enThis thesis presents a review of thoughts and ideas of Karl August Wittfogel. He was a German researcher, who analysed the societies of Far East. He paid a special attention to Chinese political and social structures, which he thoroughly explored. He is the author of notion of „sinology”. Witftfogel analysed the influence of geographical location of a country as well as its climate on the process of developing social structures. He also created the notion of „hydro-agriculture”, which refers to human activity and work that rely on using water in agriculture. Wittfogel observed how farmers created first irrigating systems used on areas, which were not fertile. He was fascinated with exploring culture, traditions and political correlations in China. He previewed the relations between despotic ruler and his serfs. Explorer analysed how the sovereign affected his people's work and attentively observed what methods the emperor used to force people to work in aid of the whole country. The author of this thesis describes different kinds of despotism, which involve subduing people, imposing on them emperor's own ideas and working system. Step by step, Wittfogel presented different types of despotism. He analysed them at the angle of how a particular activity influences one's work, existence and how it changes the whole country. This thesis also contains references to Russian ways of governing a country. The final chapter presents the analysis of Joseph Stalin's and Vladimir Lenin's views. Last chapter also refers to „The Communist Manifesto” by Carol Marx and Frideric Engels. The summary includes conclusions proving that despotic model of government perturbed human's natural pursuit of living in harmony with oneself. The pressure of work in aid of a country and so-called „higher ideas” eventuated in killing human's individuality and caused fear, uncertainty and insecurity. It constricted one's freedom and will.pl
dc.abstract.plPraca zawiera przegląd myśli Karla Augusta Wittfogela. Ten niemiecki badacz dokonał analizy społeczeństw Dalekiego Wschodu. Ze szczególną uwagą i ciekawością badał struktury polityczne i społeczne Chin. To on jest twórcą określenia "sinologia". Wittfogel analizował to, jakie znaczenie dla tworzenia się struktur społecznych na położenie geograficzne kraju oraz klimat tam panujący. Badacz jest także twórcą określenia "hydrorolnictwo". Było to słowo opisujące pracę ludzi, polegającą na wykorzystywaniu wody w rolnictwie. Wittfogel obserwował to, w jaki sposób rolnicy tworzyli pierwsze systemy irygacyjne, systemy nawadniające tereny mało żyzne. Pasją tego niemieckiego filozofa było odkrywanie kultury, obyczajów i zależności politycznych Chin. Wittfogel przyglądał się relacjom jakie zachodziły między despotycznym władcą a poddanymi. Badacz analizował to, jak władca oddziaływał na pracę ludzi, swoich poddanych. Przyglądał się emu jakich narzędzi używał cesarz, w jaki sposób zmuszał poddanych do działania na rzecz całego państwa. W pracy zawarte zostały opisy różnych odmian despotyzmu - stylu władzy polegającego na zniewoleniu poddanych, narzuceniu im własnych idei i systemu pracy. Witffogel krok po kroku odkrywa różne modele tego zarządzania. Bada je pod kątem tego, jak dana czynność oddziałuje na pracę, na człowieka w końcu na dany kraj. W pracy zawarte są także odniesienia do rządów sprawowanych m.in., w Rosji. W końcowym rozdziale znajduje się analiza myśli Józefa Stalina i Włodzimierza Lenina. Jest też odniesienie do "Manifestu komunistycznego" Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. W podsumowaniu zawarte zostały końcowe wnioski. M.in., te dowodzące, że despotyczny model rządów w Chinach zaburzał naturalną potrzebę człowieka do życia z zgodzie z samym sobą. Presja pracy na rzecz państwa i wyższych idei prowadziła do zatracenia indywidualności człowieka. Powodowała strach i niepewność. Ograniczała wolność człowieka i jego wolę.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLipiec, Józef - 129977 pl
dc.contributor.authorTokarczyk, Grzegorzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerHańderek, Joanna - 128287 pl
dc.contributor.reviewerLipiec, Józef - 129977 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:53:17Z
dc.date.available2020-07-23T21:53:17Z
dc.date.submitted2012-03-05pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-63604-11114pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177228
dc.languagepolpl
dc.subject.encivilization, human, work, authoritypl
dc.subject.plcywilizacja, człowiek, władza i pracapl
dc.titleNarzędzia i cele władzy despotycznej w filozofii Karla Augusta Wittfogla.pl
dc.title.alternativeMethods and purposes of despotic government in philosophy of Karl August Wittfogelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents a review of thoughts and ideas of Karl August Wittfogel. He was a German researcher, who analysed the societies of Far East. He paid a special attention to Chinese political and social structures, which he thoroughly explored. He is the author of notion of „sinology”. Witftfogel analysed the influence of geographical location of a country as well as its climate on the process of developing social structures. He also created the notion of „hydro-agriculture”, which refers to human activity and work that rely on using water in agriculture. Wittfogel observed how farmers created first irrigating systems used on areas, which were not fertile. He was fascinated with exploring culture, traditions and political correlations in China. He previewed the relations between despotic ruler and his serfs. Explorer analysed how the sovereign affected his people's work and attentively observed what methods the emperor used to force people to work in aid of the whole country. The author of this thesis describes different kinds of despotism, which involve subduing people, imposing on them emperor's own ideas and working system. Step by step, Wittfogel presented different types of despotism. He analysed them at the angle of how a particular activity influences one's work, existence and how it changes the whole country. This thesis also contains references to Russian ways of governing a country. The final chapter presents the analysis of Joseph Stalin's and Vladimir Lenin's views. Last chapter also refers to „The Communist Manifesto” by Carol Marx and Frideric Engels. The summary includes conclusions proving that despotic model of government perturbed human's natural pursuit of living in harmony with oneself. The pressure of work in aid of a country and so-called „higher ideas” eventuated in killing human's individuality and caused fear, uncertainty and insecurity. It constricted one's freedom and will.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera przegląd myśli Karla Augusta Wittfogela. Ten niemiecki badacz dokonał analizy społeczeństw Dalekiego Wschodu. Ze szczególną uwagą i ciekawością badał struktury polityczne i społeczne Chin. To on jest twórcą określenia "sinologia". Wittfogel analizował to, jakie znaczenie dla tworzenia się struktur społecznych na położenie geograficzne kraju oraz klimat tam panujący. Badacz jest także twórcą określenia "hydrorolnictwo". Było to słowo opisujące pracę ludzi, polegającą na wykorzystywaniu wody w rolnictwie. Wittfogel obserwował to, w jaki sposób rolnicy tworzyli pierwsze systemy irygacyjne, systemy nawadniające tereny mało żyzne. Pasją tego niemieckiego filozofa było odkrywanie kultury, obyczajów i zależności politycznych Chin. Wittfogel przyglądał się relacjom jakie zachodziły między despotycznym władcą a poddanymi. Badacz analizował to, jak władca oddziaływał na pracę ludzi, swoich poddanych. Przyglądał się emu jakich narzędzi używał cesarz, w jaki sposób zmuszał poddanych do działania na rzecz całego państwa. W pracy zawarte zostały opisy różnych odmian despotyzmu - stylu władzy polegającego na zniewoleniu poddanych, narzuceniu im własnych idei i systemu pracy. Witffogel krok po kroku odkrywa różne modele tego zarządzania. Bada je pod kątem tego, jak dana czynność oddziałuje na pracę, na człowieka w końcu na dany kraj. W pracy zawarte są także odniesienia do rządów sprawowanych m.in., w Rosji. W końcowym rozdziale znajduje się analiza myśli Józefa Stalina i Włodzimierza Lenina. Jest też odniesienie do "Manifestu komunistycznego" Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. W podsumowaniu zawarte zostały końcowe wnioski. M.in., te dowodzące, że despotyczny model rządów w Chinach zaburzał naturalną potrzebę człowieka do życia z zgodzie z samym sobą. Presja pracy na rzecz państwa i wyższych idei prowadziła do zatracenia indywidualności człowieka. Powodowała strach i niepewność. Ograniczała wolność człowieka i jego wolę.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lipiec, Józef - 129977
dc.contributor.authorpl
Tokarczyk, Grzegorz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Hańderek, Joanna - 128287
dc.contributor.reviewerpl
Lipiec, Józef - 129977
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:53:17Z
dc.date.available
2020-07-23T21:53:17Z
dc.date.submittedpl
2012-03-05
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-63604-11114
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177228
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
civilization, human, work, authority
dc.subject.plpl
cywilizacja, człowiek, władza i praca
dc.titlepl
Narzędzia i cele władzy despotycznej w filozofii Karla Augusta Wittfogla.
dc.title.alternativepl
Methods and purposes of despotic government in philosophy of Karl August Wittfogel
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
86
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Wroclaw
5
Lublin
3
Sanok
3
Szczecin
3
Gliwice
2
Katowice
2
Krakow
2
Poznan
2
Bytom
1

No access

No Thumbnail Available