Wpływ rehabilitacji na jakość życia u chorych na stwardnienie rozsiane

master
dc.abstract.enPurpose: The aim of this thesis was to evaluate the impact of comprehensive rehabilitation on quality of life in people with multiple sclerosis. Material and mathods: The study involved 40 patients with clinical diagnosis of multiple sclerosis, participating in a series of comprehensive rehabilitation for an average of four weeks. Quality of life was assessed twice, before and after the treatment, using the SF-36 and MSIS-29. To assess changes in patients' functional state Timed Up & Go test, 4-test balance scale and De Souza scale were used. Results: The results of the subjective assessment of quality of life questionnaires, have shown a significant improvement in the parts on the physical aspect of quality of life (MSIS-29 PHYS p <0.05). The results of functional tests also have shown significant improvement (p<.05). Result of Timed Up&Go test correlated negatively with the part of physical aspect of MSIS-29. Additionally, results of 4-test balance scale and De Souza scale correlated significantly positively with MSIS-29 physical dimension. Conclusion: This results suggests that a comprehensive rehabilitation seems to have a positive impact on the quality of life in people with multiple sclerosis, as well as improve their physical fitness.pl
dc.abstract.plCel pracy: Celem niniejszej pracy było określenie wpływu kompleksowej rehabilitacji na jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 40 pacjentów z potwierdzoną diagnozą SM, uczestniczących w cyklu kompleksowej rehabilitacji średnio przez okres 4 tygodni. Jakość życia oceniana była dwukrotnie, przed i po terapii, za pomocą kwestionariusza SF-36 oraz MSIS-29. Do oceny zmian w stanie funkcjonalnym pacjentów użyto testu Timed Up&Go, 4-etapowej skali równowagi oraz skali De Souza. Wyniki: W przypadku wyników kwestionariuszy subiektywnej oceny jakości życia uzyskano istotną poprawę w częściach dotyczących aspektu fizycznego jakości życia (MSIS-29 PHYS p<0,05). Wyniki wszystkich testów funkcjonalnych również uległy wyraźnej poprawie (p<0,05). Odnotowano istotne dodatnie korelacje pomiędzy wynikami MSIS-29 PHYS a rezultatami 4-etapowej skali równowagi oraz skali De Souza, a także ujemną korelację pomiędzy MSIS-29 PHYS a wynikami testu Timed Up&Go. Wnioski: Wyniki badań własnych pokazują, że kompleksowa rehabilitacja wydaje się mieć pozytywny wpływ na jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym, a także na poprawę ich sprawności fizycznej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚliwka, Agnieszkapl
dc.contributor.authorDrewniak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.contributor.reviewerŚliwka, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:49:51Z
dc.date.available2020-07-24T15:49:51Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-74489-94947pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187322
dc.languagepolpl
dc.subject.enmultiple sclerosis, quality of life, rehabilitationpl
dc.subject.plstwardnienie rozsiane, jakość życia, rehabilitacjapl
dc.titleWpływ rehabilitacji na jakość życia u chorych na stwardnienie rozsianepl
dc.title.alternativeImpact of rehabilitation on quality of life in patients with multiple sclerosis.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Purpose: The aim of this thesis was to evaluate the impact of comprehensive rehabilitation on quality of life in people with multiple sclerosis. Material and mathods: The study involved 40 patients with clinical diagnosis of multiple sclerosis, participating in a series of comprehensive rehabilitation for an average of four weeks. Quality of life was assessed twice, before and after the treatment, using the SF-36 and MSIS-29. To assess changes in patients' functional state Timed Up & Go test, 4-test balance scale and De Souza scale were used. Results: The results of the subjective assessment of quality of life questionnaires, have shown a significant improvement in the parts on the physical aspect of quality of life (MSIS-29 PHYS p <0.05). The results of functional tests also have shown significant improvement (p<.05). Result of Timed Up&Go test correlated negatively with the part of physical aspect of MSIS-29. Additionally, results of 4-test balance scale and De Souza scale correlated significantly positively with MSIS-29 physical dimension. Conclusion: This results suggests that a comprehensive rehabilitation seems to have a positive impact on the quality of life in people with multiple sclerosis, as well as improve their physical fitness.
dc.abstract.plpl
Cel pracy: Celem niniejszej pracy było określenie wpływu kompleksowej rehabilitacji na jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 40 pacjentów z potwierdzoną diagnozą SM, uczestniczących w cyklu kompleksowej rehabilitacji średnio przez okres 4 tygodni. Jakość życia oceniana była dwukrotnie, przed i po terapii, za pomocą kwestionariusza SF-36 oraz MSIS-29. Do oceny zmian w stanie funkcjonalnym pacjentów użyto testu Timed Up&Go, 4-etapowej skali równowagi oraz skali De Souza. Wyniki: W przypadku wyników kwestionariuszy subiektywnej oceny jakości życia uzyskano istotną poprawę w częściach dotyczących aspektu fizycznego jakości życia (MSIS-29 PHYS p<0,05). Wyniki wszystkich testów funkcjonalnych również uległy wyraźnej poprawie (p<0,05). Odnotowano istotne dodatnie korelacje pomiędzy wynikami MSIS-29 PHYS a rezultatami 4-etapowej skali równowagi oraz skali De Souza, a także ujemną korelację pomiędzy MSIS-29 PHYS a wynikami testu Timed Up&Go. Wnioski: Wyniki badań własnych pokazują, że kompleksowa rehabilitacja wydaje się mieć pozytywny wpływ na jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym, a także na poprawę ich sprawności fizycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śliwka, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Drewniak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kopański, Zbigniew - 130267
dc.contributor.reviewerpl
Śliwka, Agnieszka
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:49:51Z
dc.date.available
2020-07-24T15:49:51Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-74489-94947
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187322
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
multiple sclerosis, quality of life, rehabilitation
dc.subject.plpl
stwardnienie rozsiane, jakość życia, rehabilitacja
dc.titlepl
Wpływ rehabilitacji na jakość życia u chorych na stwardnienie rozsiane
dc.title.alternativepl
Impact of rehabilitation on quality of life in patients with multiple sclerosis.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Krakow
20
Lodz
5
Poznan
5
Wroclaw
5
Gdansk
4
Ternopil
4
Warsaw
4
Będzin
2
Clonee
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available