Pejoratywne wartościowanie kobiecości w domenie polityki w ujęciu medialnym

licenciate
dc.abstract.enThe subject of my dissertation diploma was evaluation of feminity in politics. The main objective was to investigate how female characteristics are perceived in politics. Particular attention was paid to image of women on the Polish political scene and activation ( or not activation) domain feminity in political image. The thesis contains three chapters. The first chapter presents the origins and activities of women’s movements. Moreover, this chapter describes postulates put forward by these movements and their ways to obtain electoral rights. The first chapter is divided into two main parts, namely, the emancipation and development of feminism in the world and in Poland. The aim of the first chapter was to present the story of struggles for women's rights in order to liberate them from the power of gender stereotypes. As a result, the presence of women in politics is currently undetectable. The second chapter includes the prototype construction of women's political image. Moreover, the second chapter takes into account aspects of positive and negative values and the power of gender stereotypes. The women's politics prototype in my opinion includes: a message that includes gender stereotypes, the dimension of masculinity and femininity, the perception of women’s and men’s responsibilities and gendered competence, image cohesion, profession, origin, assets, creed, national origin, sexual orientation, views of moral purity, nonverbal communication, mother's social role and physical appearance. All aspects were analyzed in order to determine how it should be presented in a political image. The third part of this paper aims at compiling the prototype of a political prototype with the image of women operating on the Polish political scene. It was proved that selected politicians Beata Szydło and Magdalena Ogórek, during their presidency and parliamentary election campaigns had similar image problems.However, the outcome of both parliamentary and presidential campaigns, the political success of Beata Szydło and the failure of Magdalena Ogórek proved that the various ways of shaping the image and campaigning despite the same problems can affect the reception of political support. The analysis of the image of both women focused on the of particular aspects of their image. Not all aspects of femininity are stereotyped. The purpose of the study was to examine and distinguish which aspects are valued negatively and to determine the ideal political prototype.pl
dc.abstract.plTemat mojej pracy to „Pejoratywne wartościowanie kobiecości w domenie polityki w ujęciu medialnym”. Celem głównym niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy poszczególne aspekty wizerunku kobiety w polityce wartościowane są pejoratywnie. Szczególna uwaga poświęcona została wizerunkowi kobiet na polskiej scenie politycznej oraz aktywizacji (lub braku aktywizacji) domeny kobiecości w wizerunku politycznym kobiet. Rozdział pierwszy niniejszej pracy dotyczy historii powstania i działalności ruchów kobiecych. Nakreśla postulaty wysuwane przez owe ruchy i ich drogę do uzyskania praw wyborczych. Podzielony jest na dwie zasadnicze części dotyczące emancypacji i rozwoju feminizmu na świecie oraz w Polsce. Przybliża istotę pracy i objaśnia terminy, które funkcjonują w życiu społecznym i politycznym. Miał na celu nakreślić drogę jaką musiały przebyć kobiety, by wyzwolić się z mocy funkcjonujących stereotypów płci i zdobyć czynne oraz bierne prawa wyborcze, w związku z czym aktualna pozycja, obecność kobiet w polityce nie jest możliwa do podważenia.Rozdział drugi pracy obejmuje konstrukcję prototypu wizerunku politycznego kobiety. Z uwzględnieniem aspektów wartościowanych pozytywnie i negatywnie oraz mocy stereotypów płciowych. Prototyp kobiety- polityka w moim ujęciu obejmuje: przekaz, który zawierają stereotypy płciowe, wymiar męskości oraz kobiecości, postrzeganie obowiązków kobiet i mężczyzn oraz przypisywane płciom kompetencje, spójność wizerunkową, wykonywany zawód, pochodzenie, majątek, wyznanie, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, poglądy, czystość moralną, komunikację niewerbalna, rolę społeczną matki, wygląd zewnętrzny. Każdy wyżej wymieniony aspekt poddany został analizie wartościowania w wizerunku politycznym, by sprecyzować wniosek w jaki sposób dany czynnik powinien zostać ujmowany w wizerunku politycznym. Część trzecia niniejszej pracy miała na celu zestawienie stworzonego prototypu politycznego z wizerunkiem kobiet funkcjonujących na polskiej scenie politycznej. Wybrane polityczki Beata Szydło oraz Magdalena Ogórek, w trakcie trwania ich kampanii wyborczych na urząd prezydenta oraz premiera miały podobne problemy wizerunkowe. Różny jednak wynik obu kampanii zarówno parlamentarnej jak i prezydenckiej, polityczny sukces Beaty Szydło oraz porażka Magdaleny Ogórek udowadniają, że różnorakie sposoby kształtowania wizerunku i prowadzenia kampanii mimo tych samych problemów i konieczności zmierzenia się z krzywdzącymi stereotypami płci mają wpływ na odbiór przekładający się na polityczne poparcie. Analizy wizerunku obu kobiet skupiać się będą na odbiorze poszczególnych aspektów ich wizerunku. Nie wszystkie aspekty kobiecości są stereotypizowane, praca miała na celu zbadanie i rozróżnienie, które z nich wartościowane są negatywnie oraz ustalenie prototypu polityczki idealnej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.contributor.authorSuliborska, Adriannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.contributor.reviewerŻyrek-Horodyska, Edytapl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:29:19Z
dc.date.available2020-07-27T08:29:19Z
dc.date.submitted2017-10-25pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-115961-203101pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221290
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolitics, femininity, valuation, gender stereotypes, image, gender, woman, emancipation,feminism, election campaign,social role, prototype,pl
dc.subject.plpolityka, kobiecość, wartościowanie, stereotypy płciowe, wizerunek,płeć,kobieta, emancypacja, feminizm,kampania wyborcza, rola społeczna, prototyp,pl
dc.titlePejoratywne wartościowanie kobiecości w domenie polityki w ujęciu medialnympl
dc.title.alternativeEvaluation of feminity in politics domain in mediapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my dissertation diploma was evaluation of feminity in politics. The main objective was to investigate how female characteristics are perceived in politics. Particular attention was paid to image of women on the Polish political scene and activation ( or not activation) domain feminity in political image. The thesis contains three chapters. The first chapter presents the origins and activities of women’s movements. Moreover, this chapter describes postulates put forward by these movements and their ways to obtain electoral rights. The first chapter is divided into two main parts, namely, the emancipation and development of feminism in the world and in Poland. The aim of the first chapter was to present the story of struggles for women's rights in order to liberate them from the power of gender stereotypes. As a result, the presence of women in politics is currently undetectable. The second chapter includes the prototype construction of women's political image. Moreover, the second chapter takes into account aspects of positive and negative values and the power of gender stereotypes. The women's politics prototype in my opinion includes: a message that includes gender stereotypes, the dimension of masculinity and femininity, the perception of women’s and men’s responsibilities and gendered competence, image cohesion, profession, origin, assets, creed, national origin, sexual orientation, views of moral purity, nonverbal communication, mother's social role and physical appearance. All aspects were analyzed in order to determine how it should be presented in a political image. The third part of this paper aims at compiling the prototype of a political prototype with the image of women operating on the Polish political scene. It was proved that selected politicians Beata Szydło and Magdalena Ogórek, during their presidency and parliamentary election campaigns had similar image problems.However, the outcome of both parliamentary and presidential campaigns, the political success of Beata Szydło and the failure of Magdalena Ogórek proved that the various ways of shaping the image and campaigning despite the same problems can affect the reception of political support. The analysis of the image of both women focused on the of particular aspects of their image. Not all aspects of femininity are stereotyped. The purpose of the study was to examine and distinguish which aspects are valued negatively and to determine the ideal political prototype.
dc.abstract.plpl
Temat mojej pracy to „Pejoratywne wartościowanie kobiecości w domenie polityki w ujęciu medialnym”. Celem głównym niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy poszczególne aspekty wizerunku kobiety w polityce wartościowane są pejoratywnie. Szczególna uwaga poświęcona została wizerunkowi kobiet na polskiej scenie politycznej oraz aktywizacji (lub braku aktywizacji) domeny kobiecości w wizerunku politycznym kobiet. Rozdział pierwszy niniejszej pracy dotyczy historii powstania i działalności ruchów kobiecych. Nakreśla postulaty wysuwane przez owe ruchy i ich drogę do uzyskania praw wyborczych. Podzielony jest na dwie zasadnicze części dotyczące emancypacji i rozwoju feminizmu na świecie oraz w Polsce. Przybliża istotę pracy i objaśnia terminy, które funkcjonują w życiu społecznym i politycznym. Miał na celu nakreślić drogę jaką musiały przebyć kobiety, by wyzwolić się z mocy funkcjonujących stereotypów płci i zdobyć czynne oraz bierne prawa wyborcze, w związku z czym aktualna pozycja, obecność kobiet w polityce nie jest możliwa do podważenia.Rozdział drugi pracy obejmuje konstrukcję prototypu wizerunku politycznego kobiety. Z uwzględnieniem aspektów wartościowanych pozytywnie i negatywnie oraz mocy stereotypów płciowych. Prototyp kobiety- polityka w moim ujęciu obejmuje: przekaz, który zawierają stereotypy płciowe, wymiar męskości oraz kobiecości, postrzeganie obowiązków kobiet i mężczyzn oraz przypisywane płciom kompetencje, spójność wizerunkową, wykonywany zawód, pochodzenie, majątek, wyznanie, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, poglądy, czystość moralną, komunikację niewerbalna, rolę społeczną matki, wygląd zewnętrzny. Każdy wyżej wymieniony aspekt poddany został analizie wartościowania w wizerunku politycznym, by sprecyzować wniosek w jaki sposób dany czynnik powinien zostać ujmowany w wizerunku politycznym. Część trzecia niniejszej pracy miała na celu zestawienie stworzonego prototypu politycznego z wizerunkiem kobiet funkcjonujących na polskiej scenie politycznej. Wybrane polityczki Beata Szydło oraz Magdalena Ogórek, w trakcie trwania ich kampanii wyborczych na urząd prezydenta oraz premiera miały podobne problemy wizerunkowe. Różny jednak wynik obu kampanii zarówno parlamentarnej jak i prezydenckiej, polityczny sukces Beaty Szydło oraz porażka Magdaleny Ogórek udowadniają, że różnorakie sposoby kształtowania wizerunku i prowadzenia kampanii mimo tych samych problemów i konieczności zmierzenia się z krzywdzącymi stereotypami płci mają wpływ na odbiór przekładający się na polityczne poparcie. Analizy wizerunku obu kobiet skupiać się będą na odbiorze poszczególnych aspektów ich wizerunku. Nie wszystkie aspekty kobiecości są stereotypizowane, praca miała na celu zbadanie i rozróżnienie, które z nich wartościowane są negatywnie oraz ustalenie prototypu polityczki idealnej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.contributor.authorpl
Suliborska, Adrianna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.contributor.reviewerpl
Żyrek-Horodyska, Edyta
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:29:19Z
dc.date.available
2020-07-27T08:29:19Z
dc.date.submittedpl
2017-10-25
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-115961-203101
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221290
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
politics, femininity, valuation, gender stereotypes, image, gender, woman, emancipation,feminism, election campaign,social role, prototype,
dc.subject.plpl
polityka, kobiecość, wartościowanie, stereotypy płciowe, wizerunek,płeć,kobieta, emancypacja, feminizm,kampania wyborcza, rola społeczna, prototyp,
dc.titlepl
Pejoratywne wartościowanie kobiecości w domenie polityki w ujęciu medialnym
dc.title.alternativepl
Evaluation of feminity in politics domain in media
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Gdansk
10
Wroclaw
3
Dublin
2
Barcelona
1
Legnica
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available