Szkolenia jako narzędzia rozwijające kompetencje pracownika w początkowym okresie pracy na przykładzie firmy outsourcingowej

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the approximation of the theoretical and practical various elements of new employees training and the analysis of the impact of the selected trainings methods on the development of competencies. In order to work this issue out, the author used not only literature and journals, but also an interview with the employee of the international outsourcing company. The conclusions from literature and case study point out the significant impact of trainings on competence’s development and indicate how some of the training’s mistakes influence on an employee’s attitude and motivation.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem niniejszej pracy jest teoretyczne i praktyczne przybliżenie poszczególnych elementów procesu szkolenia nowych pracowników oraz analiza wpływu wybranych technik szkoleniowych na rozwój ich kompetencji. W celu opracowania tematu wykorzystano głównie literaturę przedmiotu i ogólnodostępne czasopisma, a także wywiad przeprowadzony z pracownikiem dużej, międzynarodowej firmy outsourcingowej. Przedstawiony skrót literatury i wyniki analizy przypadku wykazały jak duże znaczenie dla rozwoju kompetencji nowego pracownika mają szkolenia , oraz jak niektóre błędy szkoleniowe wpływają na postawę i motywację nowego pracownika.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorObłaska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:42:36Z
dc.date.available2020-07-14T20:42:36Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-56309-95554pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170741
dc.subject.enadaptation- competence- outsourcing- process of training- employee trainingpl
dc.subject.otheradaptacja - kompetencje- outsourcing - proces szkoleniowy- szkolenia pracownikówpl
dc.titleSzkolenia jako narzędzia rozwijające kompetencje pracownika w początkowym okresie pracy na przykładzie firmy outsourcingowejpl
dc.title.alternativeEmployees trainings as the tools of developing competencies in the early period of work on the example of outsourcing companypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the approximation of the theoretical and practical various elements of new employees training and the analysis of the impact of the selected trainings methods on the development of competencies. In order to work this issue out, the author used not only literature and journals, but also an interview with the employee of the international outsourcing company. The conclusions from literature and case study point out the significant impact of trainings on competence’s development and indicate how some of the training’s mistakes influence on an employee’s attitude and motivation.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest teoretyczne i praktyczne przybliżenie poszczególnych elementów procesu szkolenia nowych pracowników oraz analiza wpływu wybranych technik szkoleniowych na rozwój ich kompetencji. W celu opracowania tematu wykorzystano głównie literaturę przedmiotu i ogólnodostępne czasopisma, a także wywiad przeprowadzony z pracownikiem dużej, międzynarodowej firmy outsourcingowej. Przedstawiony skrót literatury i wyniki analizy przypadku wykazały jak duże znaczenie dla rozwoju kompetencji nowego pracownika mają szkolenia , oraz jak niektóre błędy szkoleniowe wpływają na postawę i motywację nowego pracownika.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Obłaska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:42:36Z
dc.date.available
2020-07-14T20:42:36Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-56309-95554
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170741
dc.subject.enpl
adaptation- competence- outsourcing- process of training- employee training
dc.subject.otherpl
adaptacja - kompetencje- outsourcing - proces szkoleniowy- szkolenia pracowników
dc.titlepl
Szkolenia jako narzędzia rozwijające kompetencje pracownika w początkowym okresie pracy na przykładzie firmy outsourcingowej
dc.title.alternativepl
Employees trainings as the tools of developing competencies in the early period of work on the example of outsourcing company
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Rzeszów
3
Wroclaw
2
Brzozow
1
Czluchow
1
Dublin
1
Göppingen
1
London
1
Wyszków
1

No access

No Thumbnail Available