Problem wirtualnego pacjenta rozwiązywany za pomocą technologii webowej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present the creation, operation and use of the web application "Virtual patient", which will serve e-teaching medical students in training mode, based on the study and solving problems created previously by the teacher in the system.This thesis is a documentation of project and has been divided into seven chapters. Four of these chapters are its main develop - correspond to the four different parts of the project, which were created by four different authors application - presents another of its component parts - the back-end, user interface, database, application testing - and the stages of their creation.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie procesu tworzenia, działania oraz zastosowania aplikacji webowej „Wirtualny pacjent”, która służyć będzie e-nauczaniu studentów kierunków medycznych w trybie kształcenia opartym na badaniu i rozwiązywaniu problemów utworzonych wcześniej przez nauczyciela w systemie. Praca stanowi dokumentację projektu, została podzielona na siedem rozdziałów. Cztery z tych rozdziałów stanowią jej główne rozwinięcie – odpowiadają czterem różnym częściom projektu, które tworzone były przez czterech różnych autorów aplikacji – prezentują kolejne jego części składowe – back-end, interfejs, baza danych, testowanie aplikacji – oraz etapy ich tworzenia.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMoczurad, Włodzimierz - 130705 pl
dc.contributor.authorMoskała, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerMoczurad, Włodzimierz - 130705 pl
dc.contributor.reviewerGniadek, Paweł - 128081 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:31:35Z
dc.date.available2020-07-26T12:31:35Z
dc.date.submitted2018-11-29pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-95524-168276pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203048
dc.languagepolpl
dc.subject.enVirtual patient, project technical and organizational, back-end, database, user interface, application testing, teaching problem, medicinepl
dc.subject.plWirtualny pacjent, projekt techniczno-organizacyjny, back-end, baza danych, interfejs użytkownika, testowanie oprogramowania, nauczanie problemowe, medycynapl
dc.titleProblem wirtualnego pacjenta rozwiązywany za pomocą technologii webowejpl
dc.title.alternativeThe Virtual Patient in web technologypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present the creation, operation and use of the web application "Virtual patient", which will serve e-teaching medical students in training mode, based on the study and solving problems created previously by the teacher in the system.This thesis is a documentation of project and has been divided into seven chapters. Four of these chapters are its main develop - correspond to the four different parts of the project, which were created by four different authors application - presents another of its component parts - the back-end, user interface, database, application testing - and the stages of their creation.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie procesu tworzenia, działania oraz zastosowania aplikacji webowej „Wirtualny pacjent”, która służyć będzie e-nauczaniu studentów kierunków medycznych w trybie kształcenia opartym na badaniu i rozwiązywaniu problemów utworzonych wcześniej przez nauczyciela w systemie. Praca stanowi dokumentację projektu, została podzielona na siedem rozdziałów. Cztery z tych rozdziałów stanowią jej główne rozwinięcie – odpowiadają czterem różnym częściom projektu, które tworzone były przez czterech różnych autorów aplikacji – prezentują kolejne jego części składowe – back-end, interfejs, baza danych, testowanie aplikacji – oraz etapy ich tworzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Moczurad, Włodzimierz - 130705
dc.contributor.authorpl
Moskała, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Moczurad, Włodzimierz - 130705
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Paweł - 128081
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:31:35Z
dc.date.available
2020-07-26T12:31:35Z
dc.date.submittedpl
2018-11-29
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-95524-168276
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203048
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Virtual patient, project technical and organizational, back-end, database, user interface, application testing, teaching problem, medicine
dc.subject.plpl
Wirtualny pacjent, projekt techniczno-organizacyjny, back-end, baza danych, interfejs użytkownika, testowanie oprogramowania, nauczanie problemowe, medycyna
dc.titlepl
Problem wirtualnego pacjenta rozwiązywany za pomocą technologii webowej
dc.title.alternativepl
The Virtual Patient in web technology
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Chandler
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Warsaw
1
Zamość
1

No access

No Thumbnail Available