Muzyczny dialog kultur na przykładzie Centrum Paderewskiego w Tarnowie - Kąśnej Dolnej

master
dc.abstract.enThe aim of a present work is to show how a musical dialogue of cultures is realized by the Paderewski Centre in Tarnow – Kasna Dolna. The Paderewski Centre is a third sector institution directly dependent on the council of the administrative district of Tarnow which acts in support of its mission. The main task listed in the mission consists in encouraging an unrestricted cultural dialogue, which in present pluralistic society strongly influences interpersonal relations. The Paderewski Center successfully contributes to realizing an intercultural dialogue, because music is a specific carrier of cultural information. It does it by means of concerts which have in their repertoires international composers' works. It also invites world famous artists thus giving the audience a possibility to experience other cultures. As important as the publishing activity of the Paderewski Center and its cooperation with various institutions in Poland and abroad, is the patron himself – I. J. Paderewski, a politician, a composer and a pianist as well as a politician and a stateman. The present dissertation is based on an analysis of documents, chronicles and registers belonging to the Paderewski Center, as well as publications, documents about co-operation with different institutions, description of cultural events it organizes. It also deals with Paderewski’s life story, the history of Paderewski’s manor-house as well as the organization and management of the Paderewski Center.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest zbadanie, jak realizowany jest muzyczny dialog kultur w Centrum Paderewskiego w Tarnowie – Kąśnej Dolnej. Centrum Paderewskiego jako samorządowa instytucja powiatu tarnowskiego działa w oparciu o misję. Poprzez wypełnianie zadań w niej zawartych, prowadzi wykorzystując w tym celu język muzyki, niczym nieograniczony dialog międzykulturowy, który we współczesnym pluralistycznym społeczeństwie wpływa na kształtowanie relacji międzyludzkich. Działania Centrum Paderewskiego z sukcesem włączają się w prowadzony dyskurs kulturowy, gdyż muzyka jest specyficznym nośnikiem informacji kulturowych. Poprzez organizację koncertów mających w repertuarze utwory międzynarodowych kompozytorów, jak również przez zapraszanie artystów światowej sławy, publiczność ma możliwość poznania kultur, które reprezentują. Nie bez znaczenia pozostaje również działalność wydawnicza Centrum Paderewskiego a także osoba patrona – Ignacego Jana Paderewskiego, męża stanu, kompozytora oraz pianisty, którego stale ożywiana pamięć staje się inspiracją do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.Praca w opiera się na analizie dokumentów, kronik i rejestrów Centrum Paderewskiego, prezentacji wydawnictw, współpracy z innymi instytucjami, badaniu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Paderewskiego na przestrzeni dwudziestu lat jego funkcjonowania. Również przywołany zostaje życiorys mistrza Paderewskiego, historia dworku Paderewskiego oraz organizacja i zarządzanie Centrum Paderewskiego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorLubecka, Anna - 130023 pl
dc.contributor.authorZiaja, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerLubecka, Anna - 130023 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:17:01Z
dc.date.available2020-07-14T18:17:01Z
dc.date.submitted2011-10-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54850-120079pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169806
dc.subject.enPaderewski Center - dialogue of cultures – music – I. J. Paderewskipl
dc.subject.otherCentrum Paderewskiego – dialog kultur - muzyka – I. J. Paderewskipl
dc.titleMuzyczny dialog kultur na przykładzie Centrum Paderewskiego w Tarnowie - Kąśnej Dolnejpl
dc.title.alternativeThe musical dialogue of cultures on the example of the Paderewski Centrepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of a present work is to show how a musical dialogue of cultures is realized by the Paderewski Centre in Tarnow – Kasna Dolna. The Paderewski Centre is a third sector institution directly dependent on the council of the administrative district of Tarnow which acts in support of its mission. The main task listed in the mission consists in encouraging an unrestricted cultural dialogue, which in present pluralistic society strongly influences interpersonal relations. The Paderewski Center successfully contributes to realizing an intercultural dialogue, because music is a specific carrier of cultural information. It does it by means of concerts which have in their repertoires international composers' works. It also invites world famous artists thus giving the audience a possibility to experience other cultures. As important as the publishing activity of the Paderewski Center and its cooperation with various institutions in Poland and abroad, is the patron himself – I. J. Paderewski, a politician, a composer and a pianist as well as a politician and a stateman. The present dissertation is based on an analysis of documents, chronicles and registers belonging to the Paderewski Center, as well as publications, documents about co-operation with different institutions, description of cultural events it organizes. It also deals with Paderewski’s life story, the history of Paderewski’s manor-house as well as the organization and management of the Paderewski Center.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, jak realizowany jest muzyczny dialog kultur w Centrum Paderewskiego w Tarnowie – Kąśnej Dolnej. Centrum Paderewskiego jako samorządowa instytucja powiatu tarnowskiego działa w oparciu o misję. Poprzez wypełnianie zadań w niej zawartych, prowadzi wykorzystując w tym celu język muzyki, niczym nieograniczony dialog międzykulturowy, który we współczesnym pluralistycznym społeczeństwie wpływa na kształtowanie relacji międzyludzkich. Działania Centrum Paderewskiego z sukcesem włączają się w prowadzony dyskurs kulturowy, gdyż muzyka jest specyficznym nośnikiem informacji kulturowych. Poprzez organizację koncertów mających w repertuarze utwory międzynarodowych kompozytorów, jak również przez zapraszanie artystów światowej sławy, publiczność ma możliwość poznania kultur, które reprezentują. Nie bez znaczenia pozostaje również działalność wydawnicza Centrum Paderewskiego a także osoba patrona – Ignacego Jana Paderewskiego, męża stanu, kompozytora oraz pianisty, którego stale ożywiana pamięć staje się inspiracją do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.Praca w opiera się na analizie dokumentów, kronik i rejestrów Centrum Paderewskiego, prezentacji wydawnictw, współpracy z innymi instytucjami, badaniu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Paderewskiego na przestrzeni dwudziestu lat jego funkcjonowania. Również przywołany zostaje życiorys mistrza Paderewskiego, historia dworku Paderewskiego oraz organizacja i zarządzanie Centrum Paderewskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Lubecka, Anna - 130023
dc.contributor.authorpl
Ziaja, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Lubecka, Anna - 130023
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:17:01Z
dc.date.available
2020-07-14T18:17:01Z
dc.date.submittedpl
2011-10-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54850-120079
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169806
dc.subject.enpl
Paderewski Center - dialogue of cultures – music – I. J. Paderewski
dc.subject.otherpl
Centrum Paderewskiego – dialog kultur - muzyka – I. J. Paderewski
dc.titlepl
Muzyczny dialog kultur na przykładzie Centrum Paderewskiego w Tarnowie - Kąśnej Dolnej
dc.title.alternativepl
The musical dialogue of cultures on the example of the Paderewski Centre
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bobowa
1

No access

No Thumbnail Available