Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci jedynych i posiadających rodzeństwo

licenciate
dc.abstract.enThis thesis applies psychosocial functioning of the only children and children with siblings. It especially pay attention to children who do not have siblings, their functioning in family, school and peer group. The first chapter of the thesis was devoted to demography, explaining the concept of who is an only child and there is also a brief historical sketch, which shows how an only child was perceived in the past and how research show the only children now. The second chapter applies to childrearing in families with one child and many children. Attention was also drawn to the parental ride of parents who have one or more children. The last chapter is devoted to the functioning of the only child and the children who have siblings in the school and the peer group. It should be emphasized that this thesis is mainly focused on childrearing and the functioning of the only child in the family, school and peer group, because this topic is very up to date and affects the growing number of families, schools and educators.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy funkcjonowania psychospołecznego dzieci jedynych i posiadających rodzeństwo. Szczególną wagę zwraca na dzieci, które nie posiadają rodzeństwa, ich funkcjonowanie w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Pierwszy rozdział pracy poświęcony został demografii, pojęciu jedynactwa oraz zawarty jest tam również krótki rys historyczny, który pokazuje jak dawniej postrzegano jedynaków oraz jak dzisiejsze badania ukazują dzieci jedyne. Drugi rozdział tyczy się wychowania w rodzinach jednodzietnych i wielodzietnych. Zwrócono również uwagę na postawy rodzicielskie rodziców, którzy posiadają jedno i więcej dzieci. Ostatni rozdział poświęcony jest funkcjonowaniu dzieci jedynych i posiadających rodzeństwo w szkole oraz grupie rówieśniczej. Należy podkreślić, że praca ta skupia się przede wszystkim na wychowaniu i funkcjonowaniu jedynaków w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej, ponieważ temat ten jest bardzo aktualny i tyczy się coraz większej ilości rodzin, szkół i wychowawców.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOzga, Elżbieta - 131223 pl
dc.contributor.authorSypek, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOzga, Elżbieta - 131223 pl
dc.contributor.reviewerSigva, Renata - 128072 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:39:25Z
dc.date.available2020-07-26T21:39:25Z
dc.date.submitted2016-06-22pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-104947-182139pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211349
dc.languagepolpl
dc.subject.enonly child, family, family with one child, childrearing, functioning, school, peer grouppl
dc.subject.pljedynak, rodzina, rodzina wielodzietna, rodzina jednodzietna, wychowanie, funkcjonowanie, szkoła, grupa rówieśniczapl
dc.titleFunkcjonowanie psychospołeczne dzieci jedynych i posiadających rodzeństwopl
dc.title.alternativePsychosocial functioning of children with siblings and the onlypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis applies psychosocial functioning of the only children and children with siblings. It especially pay attention to children who do not have siblings, their functioning in family, school and peer group. The first chapter of the thesis was devoted to demography, explaining the concept of who is an only child and there is also a brief historical sketch, which shows how an only child was perceived in the past and how research show the only children now. The second chapter applies to childrearing in families with one child and many children. Attention was also drawn to the parental ride of parents who have one or more children. The last chapter is devoted to the functioning of the only child and the children who have siblings in the school and the peer group. It should be emphasized that this thesis is mainly focused on childrearing and the functioning of the only child in the family, school and peer group, because this topic is very up to date and affects the growing number of families, schools and educators.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy funkcjonowania psychospołecznego dzieci jedynych i posiadających rodzeństwo. Szczególną wagę zwraca na dzieci, które nie posiadają rodzeństwa, ich funkcjonowanie w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Pierwszy rozdział pracy poświęcony został demografii, pojęciu jedynactwa oraz zawarty jest tam również krótki rys historyczny, który pokazuje jak dawniej postrzegano jedynaków oraz jak dzisiejsze badania ukazują dzieci jedyne. Drugi rozdział tyczy się wychowania w rodzinach jednodzietnych i wielodzietnych. Zwrócono również uwagę na postawy rodzicielskie rodziców, którzy posiadają jedno i więcej dzieci. Ostatni rozdział poświęcony jest funkcjonowaniu dzieci jedynych i posiadających rodzeństwo w szkole oraz grupie rówieśniczej. Należy podkreślić, że praca ta skupia się przede wszystkim na wychowaniu i funkcjonowaniu jedynaków w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej, ponieważ temat ten jest bardzo aktualny i tyczy się coraz większej ilości rodzin, szkół i wychowawców.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ozga, Elżbieta - 131223
dc.contributor.authorpl
Sypek, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Ozga, Elżbieta - 131223
dc.contributor.reviewerpl
Sigva, Renata - 128072
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:39:25Z
dc.date.available
2020-07-26T21:39:25Z
dc.date.submittedpl
2016-06-22
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-104947-182139
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211349
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
only child, family, family with one child, childrearing, functioning, school, peer group
dc.subject.plpl
jedynak, rodzina, rodzina wielodzietna, rodzina jednodzietna, wychowanie, funkcjonowanie, szkoła, grupa rówieśnicza
dc.titlepl
Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci jedynych i posiadających rodzeństwo
dc.title.alternativepl
Psychosocial functioning of children with siblings and the only
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
187
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Wroclaw
13
Krakow
12
Wagrowiec
11
Katowice
10
Radomsko
7
Szczecin
7
Poznan
6
Tczew
5
Gorzów Wielkopolski
4

No access

No Thumbnail Available