(Anty)estetyka wizualna polskich zinów : część I : "trzeci obieg" w latach 80.

2017
book section
article
dc.abstract.enThe article describes the appearance of the visual (anti)aesthetic of zines in the press of the last decade of the Polish People's Republic. The article indicates that the zines were created on the basis of imitation, not a learned craft. The creators of the first zines from the late 70s were inspired by foreign zines and official music magazines - we can look for inspiration also in twentieth-century artistic movements. With the passing of time the zines (anti)aesthetics also appeared in the writings of anarchist groups. Young people living in the Polish People's Republic did not receive from the official media satisfactory information about their interests (punk rock and metal music, and also avant-garde art). Wherefore they formed their own amateur magazine called: zine, fanzine and artzine - they spread them in the "third cycle". The text was written on a typewriter or it was hand-written, they drown illustrations and take photos from other magazines. The easiest and often method to create a zine were doing it in the "scissors & glue style" - all the elements were combined with each other on the sheet of paper and form a stencil, which then is replicated on xero. At the end of the 80s they also used screen and offset printing. Components (titles, headlines, columns, illustrations) and how they arrange (horizontally, vertically, diagonally, etc.) was formed visual (anti)aesthetic of the zine - and this was the part of contesting the accepted norms of the appearance of the press.pl
dc.abstract.plArtykuł opisuje pojawienie się (anty)estetyki wizualnej zinów w prasie ostatniej dekady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Autor artykułu wskazuje na to, że ziny były tworzone na zasadzie naśladownictwa, nie zaś wyuczonego rzemiosła. Twórcy pierwszych zinów z końca lat 70. inspirowali się zagranicznymi zinami i oficjalnymi czasopismami muzycznymi - inspiracji możemy szukać również w dwudziestowiecznych ruchach artystycznych. Z czasem (anty)estetyka zinów pojawiła się również w pismach grup anarchistycznych. Młodzi ludzie żyjący w PRL-u nie otrzymywali od oficjalnych mediów dostatecznej informacji związanej ze swoimi zainteresowaniami (muzyka punkrockowa i metalowa, a także awangarda artystyczna). Z tego powodu tworzyli własne amatorskie pisma zwane zinami, fanzinami i artzinami - rozpowszechniali je w "trzecim obiegu". Teksty pisano na maszynie do pisania oraz ręcznie, rysowano ilustracje, a zdjęcia wycinano często z innych czasopism. Najłatwiejszą i często jedyną metodą tworzenia zinów było robienie ich w "stylu kleju i nożyczek" - wszystkie elementy były ze sobą łączone na kartce i tworzyły matrycę, którą następnie kopiowano na kserografie. Pod koniec lat 80. korzystano również z sitodruku oraz offsetu. Elementy składowe (tytuły, nagłówki, kolumny, ilustracje) i sposób ich ułożenia (horyzontalnie, wertykalnie, na ukos itp.) tworzyły właśnie (anty)estetykę wizualną zina a to z kolei stanowiło element kontestujący przyjęte normy wyglądu prasy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.authorFlont, Mateusz - 210470 pl
dc.contributor.editorGrech, Michałpl
dc.contributor.editorSiemes, Annettepl
dc.contributor.editorWszołek, Mariuszpl
dc.date.accession2017-05-22pl
dc.date.accessioned2017-05-22T10:08:57Z
dc.date.available2017-05-22T10:08:57Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess1
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.physical245-264pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.seriesSeria Projektowanie Komunikacji
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume6pl
dc.identifier.bookweblinkhttp://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/248pl
dc.identifier.isbn978-83-65705-26-6pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40711
dc.identifier.weblinkhttp://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/248pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoWrocław : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiegopl
dc.pubinfo: Wydawnictwo LIBRONpl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Wrocławskipl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeinne
dc.sourceinfoliczba autorów 29; liczba stron 510; liczba arkuszy wydawniczych 31,9;pl
dc.subject.enzinepl
dc.subject.enfanzinepl
dc.subject.enartzinepl
dc.subject.enaestheticpl
dc.subject.enanti-aestheticpl
dc.subject.envisualitypl
dc.subject.plzinpl
dc.subject.plfanzinpl
dc.subject.plartzinpl
dc.subject.plestetykapl
dc.subject.plantyestetykapl
dc.subject.plwizualnośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.title(Anty)estetyka wizualna polskich zinów : część I : "trzeci obieg" w latach 80.pl
dc.title.alternativeVisual (anti)aesthetic of Polish zines : part I : "third circulation" in the 80spl
dc.title.containerBadanie i projektowanie komunikacjipl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article describes the appearance of the visual (anti)aesthetic of zines in the press of the last decade of the Polish People's Republic. The article indicates that the zines were created on the basis of imitation, not a learned craft. The creators of the first zines from the late 70s were inspired by foreign zines and official music magazines - we can look for inspiration also in twentieth-century artistic movements. With the passing of time the zines (anti)aesthetics also appeared in the writings of anarchist groups. Young people living in the Polish People's Republic did not receive from the official media satisfactory information about their interests (punk rock and metal music, and also avant-garde art). Wherefore they formed their own amateur magazine called: zine, fanzine and artzine - they spread them in the "third cycle". The text was written on a typewriter or it was hand-written, they drown illustrations and take photos from other magazines. The easiest and often method to create a zine were doing it in the "scissors & glue style" - all the elements were combined with each other on the sheet of paper and form a stencil, which then is replicated on xero. At the end of the 80s they also used screen and offset printing. Components (titles, headlines, columns, illustrations) and how they arrange (horizontally, vertically, diagonally, etc.) was formed visual (anti)aesthetic of the zine - and this was the part of contesting the accepted norms of the appearance of the press.
dc.abstract.plpl
Artykuł opisuje pojawienie się (anty)estetyki wizualnej zinów w prasie ostatniej dekady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Autor artykułu wskazuje na to, że ziny były tworzone na zasadzie naśladownictwa, nie zaś wyuczonego rzemiosła. Twórcy pierwszych zinów z końca lat 70. inspirowali się zagranicznymi zinami i oficjalnymi czasopismami muzycznymi - inspiracji możemy szukać również w dwudziestowiecznych ruchach artystycznych. Z czasem (anty)estetyka zinów pojawiła się również w pismach grup anarchistycznych. Młodzi ludzie żyjący w PRL-u nie otrzymywali od oficjalnych mediów dostatecznej informacji związanej ze swoimi zainteresowaniami (muzyka punkrockowa i metalowa, a także awangarda artystyczna). Z tego powodu tworzyli własne amatorskie pisma zwane zinami, fanzinami i artzinami - rozpowszechniali je w "trzecim obiegu". Teksty pisano na maszynie do pisania oraz ręcznie, rysowano ilustracje, a zdjęcia wycinano często z innych czasopism. Najłatwiejszą i często jedyną metodą tworzenia zinów było robienie ich w "stylu kleju i nożyczek" - wszystkie elementy były ze sobą łączone na kartce i tworzyły matrycę, którą następnie kopiowano na kserografie. Pod koniec lat 80. korzystano również z sitodruku oraz offsetu. Elementy składowe (tytuły, nagłówki, kolumny, ilustracje) i sposób ich ułożenia (horyzontalnie, wertykalnie, na ukos itp.) tworzyły właśnie (anty)estetykę wizualną zina a to z kolei stanowiło element kontestujący przyjęte normy wyglądu prasy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.authorpl
Flont, Mateusz - 210470
dc.contributor.editorpl
Grech, Michał
dc.contributor.editorpl
Siemes, Annette
dc.contributor.editorpl
Wszołek, Mariusz
dc.date.accessionpl
2017-05-22
dc.date.accessioned
2017-05-22T10:08:57Z
dc.date.available
2017-05-22T10:08:57Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
1
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.physicalpl
245-264
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.series
Seria Projektowanie Komunikacji
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
6
dc.identifier.bookweblinkpl
http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/248
dc.identifier.isbnpl
978-83-65705-26-6
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40711
dc.identifier.weblinkpl
http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/248
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Wrocław : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
dc.pubinfopl
: Wydawnictwo LIBRON
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Wrocławski
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
inne
dc.sourceinfopl
liczba autorów 29; liczba stron 510; liczba arkuszy wydawniczych 31,9;
dc.subject.enpl
zine
dc.subject.enpl
fanzine
dc.subject.enpl
artzine
dc.subject.enpl
aesthetic
dc.subject.enpl
anti-aesthetic
dc.subject.enpl
visuality
dc.subject.plpl
zin
dc.subject.plpl
fanzin
dc.subject.plpl
artzin
dc.subject.plpl
estetyka
dc.subject.plpl
antyestetyka
dc.subject.plpl
wizualność
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
(Anty)estetyka wizualna polskich zinów : część I : "trzeci obieg" w latach 80.
dc.title.alternativepl
Visual (anti)aesthetic of Polish zines : part I : "third circulation" in the 80s
dc.title.containerpl
Badanie i projektowanie komunikacji
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Garliava
3
Krakow
2
Mielec
2
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available