Porównanie występowania wad postawy w populacji uczniów szkół podstawowych w klasach III-VI na wsi i w mieście

master
dc.abstract.enIntroduction. In population of children and youth at school age, postural disorders are very common also due to technological improvements and dinamicaly changing lifestyle. It is connected also with lack of physical activity and popularity of sedentary lifestyle. The aim. The purpose of this project was comparision of postural disorders appearance between populations of rural and urban children.Material and methods. 200 children (III-VI class) participated in the examination. The test methods included the questionnaire for parents and functional screening test for children.The results. Among the examined population postural disorders appeared in 75% of urban boys, 48,07% of rural boys, 65,9% of urban girls, 56,25% of rural girls. Conclusions. There are differences between examined populations. Postural disorders are the most common in population of urban boys. In both population parents are not enough aware of postural disorders appearance.pl
dc.abstract.plWstęp. W związku z postępem technologicznym i nieustannie zmieniającym się stylem życia, dzieci i młodzież w wieku szkolnym są narażeni na wystąpienie wad postawy. Jest to związane z mniejszą aktywnością fizyczną i rozpowszechnieniem siedzącego trybu życia.Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania wad postawy w populacji dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w porównaniu do populacji dzieci zamieszkałych w mieście.Materiał i metody. Badanie objęło grupę 200 uczniów klas III-VI, po 100 dzieci w szkole na wsi i w szkole w mieście. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego (ankieta dla rodziców) oraz ocenę palpacyjno-wzrokową, jako metodę oceny postawy ciała dzieci.Wyniki. W przebadanej grupie wady postawy występują u 75% chłopców miejskich, 48,07% chłopców wiejskich, 65,9% dziewczynek miejskich i 56,25% dziewczynek wiejskich.Wnioski. Istnieją różnice w częstości występowania wad postawy między badanymi populacjami. Wady postawy występują najczęściej u chłopców miejskich. Świadomość rodziców dotycząca prawidłowej postawy dzieci jest zdecydowanie zbyt niska.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.authorWiśnik, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.reviewerGaździk, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:01:29Z
dc.date.available2020-07-27T15:01:29Z
dc.date.submitted2018-09-25pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-122425-129522pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226871
dc.languagepolpl
dc.subject.enpostural defects, screening test, postural disorders, urban area, rural areapl
dc.subject.plwady postawy, badanie przesiewowe, zaburzenia posturalne, miasto, wieśpl
dc.titlePorównanie występowania wad postawy w populacji uczniów szkół podstawowych w klasach III-VI na wsi i w mieściepl
dc.title.alternativeThe comparision of postural disorders appearance between population of children from rural and urban primary schoolpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. In population of children and youth at school age, postural disorders are very common also due to technological improvements and dinamicaly changing lifestyle. It is connected also with lack of physical activity and popularity of sedentary lifestyle. The aim. The purpose of this project was comparision of postural disorders appearance between populations of rural and urban children.Material and methods. 200 children (III-VI class) participated in the examination. The test methods included the questionnaire for parents and functional screening test for children.The results. Among the examined population postural disorders appeared in 75% of urban boys, 48,07% of rural boys, 65,9% of urban girls, 56,25% of rural girls. Conclusions. There are differences between examined populations. Postural disorders are the most common in population of urban boys. In both population parents are not enough aware of postural disorders appearance.
dc.abstract.plpl
Wstęp. W związku z postępem technologicznym i nieustannie zmieniającym się stylem życia, dzieci i młodzież w wieku szkolnym są narażeni na wystąpienie wad postawy. Jest to związane z mniejszą aktywnością fizyczną i rozpowszechnieniem siedzącego trybu życia.Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania wad postawy w populacji dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w porównaniu do populacji dzieci zamieszkałych w mieście.Materiał i metody. Badanie objęło grupę 200 uczniów klas III-VI, po 100 dzieci w szkole na wsi i w szkole w mieście. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego (ankieta dla rodziców) oraz ocenę palpacyjno-wzrokową, jako metodę oceny postawy ciała dzieci.Wyniki. W przebadanej grupie wady postawy występują u 75% chłopców miejskich, 48,07% chłopców wiejskich, 65,9% dziewczynek miejskich i 56,25% dziewczynek wiejskich.Wnioski. Istnieją różnice w częstości występowania wad postawy między badanymi populacjami. Wady postawy występują najczęściej u chłopców miejskich. Świadomość rodziców dotycząca prawidłowej postawy dzieci jest zdecydowanie zbyt niska.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.authorpl
Wiśnik, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.reviewerpl
Gaździk, Tadeusz
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:01:29Z
dc.date.available
2020-07-27T15:01:29Z
dc.date.submittedpl
2018-09-25
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-122425-129522
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226871
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
postural defects, screening test, postural disorders, urban area, rural area
dc.subject.plpl
wady postawy, badanie przesiewowe, zaburzenia posturalne, miasto, wieś
dc.titlepl
Porównanie występowania wad postawy w populacji uczniów szkół podstawowych w klasach III-VI na wsi i w mieście
dc.title.alternativepl
The comparision of postural disorders appearance between population of children from rural and urban primary school
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
55
Views per month
Views per city
Rzeszów
7
Warsaw
7
Bialystok
5
Ostrów Wielkopolski
4
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Lodz
2
Poznan
2
Chełmno
1

No access

No Thumbnail Available