Receptory PPAR a funkcja jajnika.

licenciate
dc.abstract.enPeroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) are transcription factorbelonging to the steroid receptor superfamily. They were first described by IsabelleIssemann and Stephen Green. For the first time PPARs were described in liver cells ofmice and demonstrated that they are activated after the administration of compoundsknows as peroxisome proliferators. PPAR had pleiotropic effect to many importantphysiological processes in organism such as energy homeostasis, glucose and fatty acidsmetabolism adjustment. These receptors are among the most intensively studied nuclearreceptors of the last two decades. In addition to the natural PPAR ligands are alreadyknown many synthetic agonists, antagonists and receptor modulators, which creates thepossibility of influencing the regulated by the processes.There are three PPAR family members: alfa, beta and gamma and all of PPAR isoformsexpressed in female gonad's tissue. PPAR play important role in the ovary function like:steroidogenesis, angiogenisis, tissue remodeling, apoptosis and cellular cycle. The aimof the present paper demonstrated new information about expression of PPAR andfocused on their role in ovarian cells, and discussed potential mechanisms by whichPPAR may have an effect on the function of the ovaries in physiology and pathology ofthe ovary. PPARs are activated by a variety of drugs currently used in pathologicalstates of the ovary, so understanding the mechanisms of action of PPAR in the ovaries isan extremely important scientific issue.pl
dc.abstract.plReceptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (peroxisomeproliferator-activated receptors – PPAR) należą do rodziny jądrowych receptorówhormonów. Zostały one opisane po raz pierwszy w roku 1990 przez Izabelle Issemann iStephen'a Green'a. Wykryto je w komórkach wątroby myszy i wykazano, że ulegają oneaktywacji po podaniu związków określanych jako proliferatory peroksysomów. PPARsą czynnikami transkrypcyjnymi mającymi plejotropowe oddziaływanie na wielebardzo ważnych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Ich główną roląjest kontrola homeostazy energetycznej, regulacja metabolizmu glukozy i kwasówtłuszczowych. Receptory te są jednymi z najintensywniej badanych receptorówjądrowych ostatniego dwudziestolecia. Poza naturalnymi ligandami PPAR znanych jestjuż wiele sztucznych agonistów, antagonistów i modulatorów receptora, co stwarzaszerokie możliwości badania mechanizmu działania w regulacji wielu procesów worganizmie. Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień literaturowych o udziale PPARw regulacji funkcji komórek jajnika. Wszystkie izoformy PPAR- alfa, beta/delta orazgamma wyrażają ekspresję w tkankach gonady żeńskiej. Odgrywają znaczącą rolę wwielu procesach zachodzących w jajniku, takich jak: steroidogeneza, angiogeneza,przebudowa tkanek, apoptoza czy cykl komórkowy. Celem niniejszej pracy jestprzedstawienie najnowszych informacji na temat rodziny receptorów PPAR orazscharakteryzowanie ich bezpośredniej roli w komórkach jajnika. Omówiono równieżpotencjalne mechanizmy działania PPAR w regulacji funkcji komórek jajnika i patologiijajnika. PPAR są aktywowane przez wiele leków obecnie stosowanych w stanachpatologicznych jajnika, tak więc poznanie mechanizmów działania PPAR w jajnikachjest niezmiernie ważnym zagadnieniem naukowym.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.authorKrzyżanowska, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.reviewerPtak, Anna - 131580 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:17:04Z
dc.date.available2020-07-24T14:17:04Z
dc.date.submitted2015-10-06pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-72966-112109pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185870
dc.languagepolpl
dc.subject.enPPAR receptors, transcription factors, nuclear receptors, the functions of the ovarypl
dc.subject.plReceptory PPAR, czynniki transkrypcyjne, receptory jądrowe, funkcje jajnikapl
dc.titleReceptory PPAR a funkcja jajnika.pl
dc.title.alternativePPAR receptors and the function of the ovary.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) are transcription factorbelonging to the steroid receptor superfamily. They were first described by IsabelleIssemann and Stephen Green. For the first time PPARs were described in liver cells ofmice and demonstrated that they are activated after the administration of compoundsknows as peroxisome proliferators. PPAR had pleiotropic effect to many importantphysiological processes in organism such as energy homeostasis, glucose and fatty acidsmetabolism adjustment. These receptors are among the most intensively studied nuclearreceptors of the last two decades. In addition to the natural PPAR ligands are alreadyknown many synthetic agonists, antagonists and receptor modulators, which creates thepossibility of influencing the regulated by the processes.There are three PPAR family members: alfa, beta and gamma and all of PPAR isoformsexpressed in female gonad's tissue. PPAR play important role in the ovary function like:steroidogenesis, angiogenisis, tissue remodeling, apoptosis and cellular cycle. The aimof the present paper demonstrated new information about expression of PPAR andfocused on their role in ovarian cells, and discussed potential mechanisms by whichPPAR may have an effect on the function of the ovaries in physiology and pathology ofthe ovary. PPARs are activated by a variety of drugs currently used in pathologicalstates of the ovary, so understanding the mechanisms of action of PPAR in the ovaries isan extremely important scientific issue.
dc.abstract.plpl
Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (peroxisomeproliferator-activated receptors – PPAR) należą do rodziny jądrowych receptorówhormonów. Zostały one opisane po raz pierwszy w roku 1990 przez Izabelle Issemann iStephen'a Green'a. Wykryto je w komórkach wątroby myszy i wykazano, że ulegają oneaktywacji po podaniu związków określanych jako proliferatory peroksysomów. PPARsą czynnikami transkrypcyjnymi mającymi plejotropowe oddziaływanie na wielebardzo ważnych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Ich główną roląjest kontrola homeostazy energetycznej, regulacja metabolizmu glukozy i kwasówtłuszczowych. Receptory te są jednymi z najintensywniej badanych receptorówjądrowych ostatniego dwudziestolecia. Poza naturalnymi ligandami PPAR znanych jestjuż wiele sztucznych agonistów, antagonistów i modulatorów receptora, co stwarzaszerokie możliwości badania mechanizmu działania w regulacji wielu procesów worganizmie. Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień literaturowych o udziale PPARw regulacji funkcji komórek jajnika. Wszystkie izoformy PPAR- alfa, beta/delta orazgamma wyrażają ekspresję w tkankach gonady żeńskiej. Odgrywają znaczącą rolę wwielu procesach zachodzących w jajniku, takich jak: steroidogeneza, angiogeneza,przebudowa tkanek, apoptoza czy cykl komórkowy. Celem niniejszej pracy jestprzedstawienie najnowszych informacji na temat rodziny receptorów PPAR orazscharakteryzowanie ich bezpośredniej roli w komórkach jajnika. Omówiono równieżpotencjalne mechanizmy działania PPAR w regulacji funkcji komórek jajnika i patologiijajnika. PPAR są aktywowane przez wiele leków obecnie stosowanych w stanachpatologicznych jajnika, tak więc poznanie mechanizmów działania PPAR w jajnikachjest niezmiernie ważnym zagadnieniem naukowym.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.authorpl
Krzyżanowska, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.reviewerpl
Ptak, Anna - 131580
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:17:04Z
dc.date.available
2020-07-24T14:17:04Z
dc.date.submittedpl
2015-10-06
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-72966-112109
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185870
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PPAR receptors, transcription factors, nuclear receptors, the functions of the ovary
dc.subject.plpl
Receptory PPAR, czynniki transkrypcyjne, receptory jądrowe, funkcje jajnika
dc.titlepl
Receptory PPAR a funkcja jajnika.
dc.title.alternativepl
PPAR receptors and the function of the ovary.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Kielczyglow
2
Poznan
2
Szczecin
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Krakow
1
Newham
1

No access

No Thumbnail Available