Nauczanie sprawności pisania w języku arabskim

2013
book section
article
dc.abstract.enThis paper discusses theoretical and practical aspects of teaching Arabic writing, here divided into 2 stages: 1. teaching alphabet and 2. teaching orthography. At the initial stages of the process of teaching Polish students teacher has to make some effort to change students' habits or even automatisms acquired by them while learning European languages. It applies largely to teaching writing because of different direction of notation, disparate shape of letters and specific rules of their interconnections. In my teaching practice I teach this skill only after students master some initial elements of pronunciation. Before setting about teaching writing proper, the sequence of exercises should be done, that will enable students to restrain impulse of writing from left to right. New letters and diacritics should be introduced with reference to real words. One can also achieve excellent effects with exercises consisting in finding new letters in a text. While mastering this skill, students should have sense of dealing with real language and should be able to make observations on the structures of the words. At this stage one should not use transcriptions. Student should associate Arabic words exclusively with the Arabic script. At the same time it is advisable to teach simultaneously print and handwriting. On average, teaching writing takes about 10 lesson-units. After passing to the subsequent stages of teaching, teacher should check correctness of script until students achieve sufficient proficiency. Teaching orthography follows teaching alphabet and takes much more time, being carried out while teaching other linguistic skills. This paper supplements arguments presented in my book Teaching Arabic – 7 years after its first edition.pl
dc.abstract.otherتعليم مهارة الكتابة في اللغة العربية يعرض هذا المقال النواحي النظرية والعملية لعملية تعليم الكتابة التي تنقسم إلى مرحلتين: الأولى: تعليم الأبجدية، والثانية: تعليم الاملاء. المرحلة الابتدائية لتعليم اللغة العربية للبولنديين تتطلب من المدرّس بذل جهد كبير لتمكين الطلاب من تغيير الكثير من العادات أو حتى الحركات التلقائية اللاإرادية التي اكتسبوها أثناء تعلّمهم للغات الأوروبية. ويخص هذا الأمر، بقدر كبير، تعليم الكتابة بالنظر للاتجاه الذي تتم فيه، وللشكل المختلف للحروف، وكذلك للمبادئ أو القواعد الخاصة التي يتم على أساسها وصل هذه الحروف. من خلال تجاربي العملية في التعليم أقترح أن يتم البدء بتعليم الطلاقة في مهارة الكتابة بعد تعليم الطلاب النطق الصحيح للحروف. قبل البدء في التعليم الصحيح للكتابة يجب القيام بتنفيذ تمارين متسلسلة تمكّن من التمنع عن البدء بالكتابة بالعربية أوتوماتيكيا من الجهة اليمنى . عملية شرح وتفصيل الحروف المتتالية والعلامات الاضافية مع عرض لأشكالها يجب أن تتم بالاستناد إلى أمثلة تتضمن كلمات ذات استعمال فعلي. بالإضافة إلى ذلك فإن التمرّن من قبل الطلاب على تمييز الحروف التي تعلموها والتي تكون واردة في كلمات نص يوزّع عليهم يعطي نتائج تعليمية مفيدة جدا. الطالب، أثناء عملية اكتسابه لهذه الكفاءة، لا بد أن يشعر أنه على تواصل مع اللغة وأنه يتعامل بها ويجب أن تتوفر لديه الإدراك والوعي وسرعة الملاحظة فيما يخص ميزات بنية مفرداتها. وفي هذه المرحلة ينصح الطالب بعدم استخدام الحروف والرموز غير العربية في الكتابة. ويجب أن يتولد لديه تخيل بأن الكلمات العربية تكتب فقط بالحروف العربية. ومن الأفضل أن تتم بنفس الوقت عملية تعليم الكتابة المطبوعة والكتابة بخط اليد. تعليم الكتابة يتطلب تخصيص حوالي عشر حصص دراسية وسطيا. بعد الانتقال إلى المراحل التالية من التعليم يجب على الدوام مراقبة صحة الكتابة عند الطالب حتى اكتسابه للطلاقة والمهارة في هذا المجال. يتم تعليم مبادئ الاملاء بعد مرحلة تعليم حروف الأبجدية وهي عملية تمتد لفترة أطول بكثير من غيرها من بين تعليم المهارات اللغوية الأخرى. تشكل هذه المقالة تتمة لأبحاثي حول هذا الموضوع ، التي ضمّنتها في كتاب من تأليفي يحمل عنوان تعليم اللغة العربية – سبع سنوات بعد إصدر هذا المنشور.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty nauki pisania, podzielonej tu na 2 etapy: 1. naukę alfabetu oraz 2. naukę ortografii. Początkowy etap nauczania języka arabskiego Polaków wymaga od uczącego wykonania pracy umożliwiającej studentom zmianę wielu nawyków lub nawet automatyzmów, które nabyli w trakcie uczenia się języków europejskich. Dotyczy to w dużej mierze nauczania pisania, ze względu na kierunek zapisu, odmienny kształt liter oraz specyficzne zasady ich łączliwości. W swojej praktyce dydaktycznej proponuję, aby nauczanie tej sprawności miało miejsce dopiero po wstępnym opanowaniu przez studentów wymowy. Przed przystąpieniem do właściwej nauki pisania należy wykonać sekwencję ćwiczeń pozwalających na opanowanie odruchu rozpoczynania zapisu od lewej strony. Prezentowanie kolejnych liter i znaków dodatkowych oraz ich postaci powinno odbywać się w odniesieniu do przykładów prawdziwych wyrazów. Bardzo dobre efekty daje także odszukiwanie właśnie poznawanych liter w tekście. Podczas opanowywania tej sprawności student powinien mieć poczucie obcowania z poznawanym językiem i czynić pewne spostrzeżenia co do cech budowy jego słownictwa. Nie należy posługiwać się na tym etapie transkrypcją. Student powinien kojarzyć arabskie wyrazy wyłącznie z zapisem arabskim. Natomiast wskazane jest jednoczesne uczenie druku oraz zapisu odręcznego. Nauka pisania zajmuje przeciętnie około 10 jednostek lekcyjnych. Po przejściu do kolejnych etapów nauczania należy kontrolować prawidłowość zapisu aż do uzyskania przez studentów biegłości w tym zakresie. Nauczanie zasad ortograficznych dokonuje się po etapie nauczania alfabetu, jest realizowane znacznie dłużej, podczas nauczania innych sprawności językowych. Artykuł stanowi uzupełnienie moich rozważań na ten temat zawartych w Nauczaniu języka arabskiego mojego autorstwa – 7 lat po wydaniu tej publikacji.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Orientalistykipl
dc.contributor.authorKról, Iwona - 129489 pl
dc.contributor.editorMichalak-Pikulska, Barbara - 130499 pl
dc.contributor.editorLewicka, Magdalenapl
dc.date.accessioned2015-03-31T07:52:52Z
dc.date.available2015-03-31T07:52:52Z
dc.date.issued2013pl
dc.description.physical91-110pl
dc.description.publication1pl
dc.description.seriesSeria Monograficzna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.description.seriesnumber1
dc.identifier.isbn978-83-231-3027-7pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4392
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKról, Iwona: 100%;pl
dc.pubinfoToruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernikapl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enteaching Arabicpl
dc.subject.enproductive skillspl
dc.subject.enteaching Arabic writingpl
dc.subject.enModern Standard Arabicpl
dc.subject.pldydaktyka języka arabskiegopl
dc.subject.plnauczanie sprawności pisania w języku arabskimpl
dc.subject.plsprawności produktywnepl
dc.subject.plstandardowy język arabskipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleNauczanie sprawności pisania w języku arabskimpl
dc.title.alternativeTeaching the skill of writing in Arabicpl
dc.title.containerDydaktyka języka arabskiego : teoria, praktyka, perspektywy = The didactics of teaching Arabic : theory, practice, perspectives = تعليم اللغه العربيه بين النظريه و الواقع و الافاق = Ta‘līm al-luġa al-‘arabīya : bayna an-nazarīya wa al-wāqi‘ wa al-āfāqpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses theoretical and practical aspects of teaching Arabic writing, here divided into 2 stages: 1. teaching alphabet and 2. teaching orthography. At the initial stages of the process of teaching Polish students teacher has to make some effort to change students' habits or even automatisms acquired by them while learning European languages. It applies largely to teaching writing because of different direction of notation, disparate shape of letters and specific rules of their interconnections. In my teaching practice I teach this skill only after students master some initial elements of pronunciation. Before setting about teaching writing proper, the sequence of exercises should be done, that will enable students to restrain impulse of writing from left to right. New letters and diacritics should be introduced with reference to real words. One can also achieve excellent effects with exercises consisting in finding new letters in a text. While mastering this skill, students should have sense of dealing with real language and should be able to make observations on the structures of the words. At this stage one should not use transcriptions. Student should associate Arabic words exclusively with the Arabic script. At the same time it is advisable to teach simultaneously print and handwriting. On average, teaching writing takes about 10 lesson-units. After passing to the subsequent stages of teaching, teacher should check correctness of script until students achieve sufficient proficiency. Teaching orthography follows teaching alphabet and takes much more time, being carried out while teaching other linguistic skills. This paper supplements arguments presented in my book Teaching Arabic – 7 years after its first edition.
dc.abstract.otherpl
تعليم مهارة الكتابة في اللغة العربية يعرض هذا المقال النواحي النظرية والعملية لعملية تعليم الكتابة التي تنقسم إلى مرحلتين: الأولى: تعليم الأبجدية، والثانية: تعليم الاملاء. المرحلة الابتدائية لتعليم اللغة العربية للبولنديين تتطلب من المدرّس بذل جهد كبير لتمكين الطلاب من تغيير الكثير من العادات أو حتى الحركات التلقائية اللاإرادية التي اكتسبوها أثناء تعلّمهم للغات الأوروبية. ويخص هذا الأمر، بقدر كبير، تعليم الكتابة بالنظر للاتجاه الذي تتم فيه، وللشكل المختلف للحروف، وكذلك للمبادئ أو القواعد الخاصة التي يتم على أساسها وصل هذه الحروف. من خلال تجاربي العملية في التعليم أقترح أن يتم البدء بتعليم الطلاقة في مهارة الكتابة بعد تعليم الطلاب النطق الصحيح للحروف. قبل البدء في التعليم الصحيح للكتابة يجب القيام بتنفيذ تمارين متسلسلة تمكّن من التمنع عن البدء بالكتابة بالعربية أوتوماتيكيا من الجهة اليمنى . عملية شرح وتفصيل الحروف المتتالية والعلامات الاضافية مع عرض لأشكالها يجب أن تتم بالاستناد إلى أمثلة تتضمن كلمات ذات استعمال فعلي. بالإضافة إلى ذلك فإن التمرّن من قبل الطلاب على تمييز الحروف التي تعلموها والتي تكون واردة في كلمات نص يوزّع عليهم يعطي نتائج تعليمية مفيدة جدا. الطالب، أثناء عملية اكتسابه لهذه الكفاءة، لا بد أن يشعر أنه على تواصل مع اللغة وأنه يتعامل بها ويجب أن تتوفر لديه الإدراك والوعي وسرعة الملاحظة فيما يخص ميزات بنية مفرداتها. وفي هذه المرحلة ينصح الطالب بعدم استخدام الحروف والرموز غير العربية في الكتابة. ويجب أن يتولد لديه تخيل بأن الكلمات العربية تكتب فقط بالحروف العربية. ومن الأفضل أن تتم بنفس الوقت عملية تعليم الكتابة المطبوعة والكتابة بخط اليد. تعليم الكتابة يتطلب تخصيص حوالي عشر حصص دراسية وسطيا. بعد الانتقال إلى المراحل التالية من التعليم يجب على الدوام مراقبة صحة الكتابة عند الطالب حتى اكتسابه للطلاقة والمهارة في هذا المجال. يتم تعليم مبادئ الاملاء بعد مرحلة تعليم حروف الأبجدية وهي عملية تمتد لفترة أطول بكثير من غيرها من بين تعليم المهارات اللغوية الأخرى. تشكل هذه المقالة تتمة لأبحاثي حول هذا الموضوع ، التي ضمّنتها في كتاب من تأليفي يحمل عنوان تعليم اللغة العربية – سبع سنوات بعد إصدر هذا المنشور.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty nauki pisania, podzielonej tu na 2 etapy: 1. naukę alfabetu oraz 2. naukę ortografii. Początkowy etap nauczania języka arabskiego Polaków wymaga od uczącego wykonania pracy umożliwiającej studentom zmianę wielu nawyków lub nawet automatyzmów, które nabyli w trakcie uczenia się języków europejskich. Dotyczy to w dużej mierze nauczania pisania, ze względu na kierunek zapisu, odmienny kształt liter oraz specyficzne zasady ich łączliwości. W swojej praktyce dydaktycznej proponuję, aby nauczanie tej sprawności miało miejsce dopiero po wstępnym opanowaniu przez studentów wymowy. Przed przystąpieniem do właściwej nauki pisania należy wykonać sekwencję ćwiczeń pozwalających na opanowanie odruchu rozpoczynania zapisu od lewej strony. Prezentowanie kolejnych liter i znaków dodatkowych oraz ich postaci powinno odbywać się w odniesieniu do przykładów prawdziwych wyrazów. Bardzo dobre efekty daje także odszukiwanie właśnie poznawanych liter w tekście. Podczas opanowywania tej sprawności student powinien mieć poczucie obcowania z poznawanym językiem i czynić pewne spostrzeżenia co do cech budowy jego słownictwa. Nie należy posługiwać się na tym etapie transkrypcją. Student powinien kojarzyć arabskie wyrazy wyłącznie z zapisem arabskim. Natomiast wskazane jest jednoczesne uczenie druku oraz zapisu odręcznego. Nauka pisania zajmuje przeciętnie około 10 jednostek lekcyjnych. Po przejściu do kolejnych etapów nauczania należy kontrolować prawidłowość zapisu aż do uzyskania przez studentów biegłości w tym zakresie. Nauczanie zasad ortograficznych dokonuje się po etapie nauczania alfabetu, jest realizowane znacznie dłużej, podczas nauczania innych sprawności językowych. Artykuł stanowi uzupełnienie moich rozważań na ten temat zawartych w Nauczaniu języka arabskiego mojego autorstwa – 7 lat po wydaniu tej publikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki
dc.contributor.authorpl
Król, Iwona - 129489
dc.contributor.editorpl
Michalak-Pikulska, Barbara - 130499
dc.contributor.editorpl
Lewicka, Magdalena
dc.date.accessioned
2015-03-31T07:52:52Z
dc.date.available
2015-03-31T07:52:52Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.description.physicalpl
91-110
dc.description.publicationpl
1
dc.description.series
Seria Monograficzna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.description.seriesnumber
1
dc.identifier.isbnpl
978-83-231-3027-7
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4392
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Król, Iwona: 100%;
dc.pubinfopl
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
teaching Arabic
dc.subject.enpl
productive skills
dc.subject.enpl
teaching Arabic writing
dc.subject.enpl
Modern Standard Arabic
dc.subject.plpl
dydaktyka języka arabskiego
dc.subject.plpl
nauczanie sprawności pisania w języku arabskim
dc.subject.plpl
sprawności produktywne
dc.subject.plpl
standardowy język arabski
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Nauczanie sprawności pisania w języku arabskim
dc.title.alternativepl
Teaching the skill of writing in Arabic
dc.title.containerpl
Dydaktyka języka arabskiego : teoria, praktyka, perspektywy = The didactics of teaching Arabic : theory, practice, perspectives = تعليم اللغه العربيه بين النظريه و الواقع و الافاق = Ta‘līm al-luġa al-‘arabīya : bayna an-nazarīya wa al-wāqi‘ wa al-āfāq
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available