Ocena ryzyka kontuzji u siatkarzy z wykorzystaniem FMS

master
dc.abstract.enIntroduction: The subject of the injury is connected with physical activity, and the injury of the motor body is a serious problem and challenge that is facing the whole sports world. Prophylactic measures based on the assessment of the quality and correctness of the performance of motion patterns allow for corrective actions and consequently reduce the risk of injury. The Functional Movement Screen (FMS) is a set of 7 functional tests that allow for a comprehensive assessment of the basis movement patterns, identifying of existing deficits and potential injury risks.Aim: The aim of the study is to evaluate the risk of injury in the group of volleyball players and evaluate the effectiveness of the Functional Movement Screen. Material and Methods: The study involved 30 athletes aged 21-27, systematically training volleyball. They were tested for the quality and correctness of the pattern patterns. After a five-month follow-up period, they filled in a questionnaire about the possible injury that was used to assess the effectiveness of the study.Results: The athletes achieved an average score of 15.2 points, indicating the presence of disturbed patterns, compensations and asymmetries. The risk of traumatic overload was about 25-35% in the group. The questionnaire confirmed the validity of the functional assessment. During the observation period, one competitor suffered a serious injury, with more than 50% injury risk and three injuries in the 25-35% range. None of the respondents, who had a minimum risk assessment, had no injuries.Conclusions: Volleyball training increase the risk of injury. An effective tool for risk assessment and functional assessment is FMS.pl
dc.abstract.plWstęp: Temat kontuzji nierozerwalnie łączy się z aktywnością fizyczną, a uszkodzenia narządu ruchu to poważny problem i wyzwanie jakie stoi obecnie przed całym sportowym światem. Działania profilaktyczne oparte na ocenie jakości i poprawności wykonania wzorców ruchowych, pozwalają na wprowadzenie działań korekcyjnych, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka odniesienia kontuzji. Functional Movement Screen (FMS) to zestaw 7 testów funkcjonalnych, pozwalających w kompleksowy sposób ocenić wzorce ruchowe, rozpoznać istniejące deficyty i określić prawdopodobieństwo ryzyka kontuzji.Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena ryzyka wystąpienia kontuzji w grupie siatkarzy i ocena miarodajności testu Functional Movement Screen.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 zawodników w wieku 21-27 lat, systematycznie trenujących piłkę siatkową. Zostali oni poddani testom oceniającym ich motoryczność pod kątem jakości i poprawności wykonywania wzorców ruchowych. Po pięciomiesięcznym okresie obserwacji wypełnili oni ankietę na temat odniesienia ewentualnych kontuzji, która posłużyła do oceny weryfikacji skuteczności badania.Wyniki: Zawodnicy uzyskali średni wynik na poziomie 15,2 punktów co oznacza występowanie zaburzonych wzorców ruchowych, kompensacji i asymetrii. Ryzyko wystąpienia urazu na tle przeciążeniowym wyniosło w grupie około 25-35%. Ankieta przeprowadzona wśród sportowców potwierdziła miarodajność oceny funkcjonalnej. Przez okres obserwacji poważniejszej kontuzji uległ jeden zawodnik, u którego ryzyko wystąpienia urazu określono na ponad 50% i trzech, klasyfikujących się w przedziale 25-35%. Żaden z badanych, u których ocena funkcjonalna wykazała minimalne ryzyko, nie odniósł kontuzji.Wnioski: Trenowanie piłki siatkowej wiąże się z realnym ryzykiem wystąpienia kontuzji. Kompleksowym i skutecznym narzędziem służącym do oceny owego ryzyka i oceny motoryczności funkcjonalnej jest FMS.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.authorTyka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.reviewerSzura, Mirosław - 133606 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:06:21Z
dc.date.available2020-07-27T06:06:21Z
dc.date.submitted2017-10-17pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-113685-160897pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219118
dc.languagepolpl
dc.subject.eninjury, volleyball, movement patterns, Functional Movement Screenpl
dc.subject.pluraz, piłka siatkowa, wzorce ruchowe, Functional Movement Screen.pl
dc.titleOcena ryzyka kontuzji u siatkarzy z wykorzystaniem FMSpl
dc.title.alternativeAssessing the risk of injury to volleyball players using FMSpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The subject of the injury is connected with physical activity, and the injury of the motor body is a serious problem and challenge that is facing the whole sports world. Prophylactic measures based on the assessment of the quality and correctness of the performance of motion patterns allow for corrective actions and consequently reduce the risk of injury. The Functional Movement Screen (FMS) is a set of 7 functional tests that allow for a comprehensive assessment of the basis movement patterns, identifying of existing deficits and potential injury risks.Aim: The aim of the study is to evaluate the risk of injury in the group of volleyball players and evaluate the effectiveness of the Functional Movement Screen. Material and Methods: The study involved 30 athletes aged 21-27, systematically training volleyball. They were tested for the quality and correctness of the pattern patterns. After a five-month follow-up period, they filled in a questionnaire about the possible injury that was used to assess the effectiveness of the study.Results: The athletes achieved an average score of 15.2 points, indicating the presence of disturbed patterns, compensations and asymmetries. The risk of traumatic overload was about 25-35% in the group. The questionnaire confirmed the validity of the functional assessment. During the observation period, one competitor suffered a serious injury, with more than 50% injury risk and three injuries in the 25-35% range. None of the respondents, who had a minimum risk assessment, had no injuries.Conclusions: Volleyball training increase the risk of injury. An effective tool for risk assessment and functional assessment is FMS.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Temat kontuzji nierozerwalnie łączy się z aktywnością fizyczną, a uszkodzenia narządu ruchu to poważny problem i wyzwanie jakie stoi obecnie przed całym sportowym światem. Działania profilaktyczne oparte na ocenie jakości i poprawności wykonania wzorców ruchowych, pozwalają na wprowadzenie działań korekcyjnych, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka odniesienia kontuzji. Functional Movement Screen (FMS) to zestaw 7 testów funkcjonalnych, pozwalających w kompleksowy sposób ocenić wzorce ruchowe, rozpoznać istniejące deficyty i określić prawdopodobieństwo ryzyka kontuzji.Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena ryzyka wystąpienia kontuzji w grupie siatkarzy i ocena miarodajności testu Functional Movement Screen.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 zawodników w wieku 21-27 lat, systematycznie trenujących piłkę siatkową. Zostali oni poddani testom oceniającym ich motoryczność pod kątem jakości i poprawności wykonywania wzorców ruchowych. Po pięciomiesięcznym okresie obserwacji wypełnili oni ankietę na temat odniesienia ewentualnych kontuzji, która posłużyła do oceny weryfikacji skuteczności badania.Wyniki: Zawodnicy uzyskali średni wynik na poziomie 15,2 punktów co oznacza występowanie zaburzonych wzorców ruchowych, kompensacji i asymetrii. Ryzyko wystąpienia urazu na tle przeciążeniowym wyniosło w grupie około 25-35%. Ankieta przeprowadzona wśród sportowców potwierdziła miarodajność oceny funkcjonalnej. Przez okres obserwacji poważniejszej kontuzji uległ jeden zawodnik, u którego ryzyko wystąpienia urazu określono na ponad 50% i trzech, klasyfikujących się w przedziale 25-35%. Żaden z badanych, u których ocena funkcjonalna wykazała minimalne ryzyko, nie odniósł kontuzji.Wnioski: Trenowanie piłki siatkowej wiąże się z realnym ryzykiem wystąpienia kontuzji. Kompleksowym i skutecznym narzędziem służącym do oceny owego ryzyka i oceny motoryczności funkcjonalnej jest FMS.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.authorpl
Tyka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.reviewerpl
Szura, Mirosław - 133606
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:06:21Z
dc.date.available
2020-07-27T06:06:21Z
dc.date.submittedpl
2017-10-17
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-113685-160897
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219118
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
injury, volleyball, movement patterns, Functional Movement Screen
dc.subject.plpl
uraz, piłka siatkowa, wzorce ruchowe, Functional Movement Screen.
dc.titlepl
Ocena ryzyka kontuzji u siatkarzy z wykorzystaniem FMS
dc.title.alternativepl
Assessing the risk of injury to volleyball players using FMS
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
321
Views per month
Views per city
Warsaw
70
Wroclaw
37
Poznan
33
Krakow
16
Prochowice
10
Rzeszów
8
Żywiec
8
Bydgoszcz
7
Lublin
7
Częstochowa
6

No access

No Thumbnail Available