Sacrum i przestrzeń : hierotopia wyspy Kefalonii (wstępne rezultaty badania pilotażowego)

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe Byzantine and post-Byzantine cultural heritage of Greek islands and peninsulas is still a blank slate for most Europeans. Only a few scholars from outside Greece focus their scientific studies on artefacts and anything which could be considered as so-called intangible cultural heritage of the humanity. The objective of the study was to investigate the hierotopy of the religious heritage of Cephalonia. I was interested in whether the island has hierotopic spaces, saturated with special power and the resulting special creation in the islanders' minds. I searched for the beliefs about the origins of these places, extraordinary events, or the related sacred figures and organizations of spaces in the places used by Cephalonians for religious worship. The article uses qualitative methods of scientific research applied from the emic perspectives (free interviews, explicit and implicit participatory observation, photographic documentation and analysis of visual material). The research also focused on the secondary (historic and ethnographic) sources as well as on resources available on the Internet. The study has shown that an important role in Cephalonians’ religious imagination is played by the insular nature of the region and the elements: the sea surrounding the land and the earthquakes which cyclically strike the island. These specific natural conditions have given birth to local legends and hierotopic creations of places of religious worship. They have formed the pantheon of the holy figures, whose presence is emphasized by the specific hierotopy of the places of religious worship built on the island.pl
dc.abstract.plBizantyńskie i post-bizantyńskie dziedzictwo kulturowe wysp i półwyspów greckich stanowi wciąż dla większości Europejczyków swoistą białą kartę. W obszarze studiów naukowych tylko nielicznych uczonych spoza Grecji znajdują się artefakty, jak również to, co mogłoby zostać zaliczone do tzw. niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Celem badań było poznanie hierotopii dziedzictwa kulturowego (religijnego) Kefalonii. Interesowała mnie odpowiedź na pytanie, czy na wyspie znajdują się przestrzenie hierofaniczne i hierotopiczne, nasycone w wyobrażeniach mieszkańców wyspy specjalną mocą i wynikającą z nich specjalną kreacją. Poszukiwałam wierzeń dotyczących powstawania tych miejsc, niezwykłych wydarzeń czy też świętych postaci z nimi związanych oraz organizacji przestrzeni w miejscach kultu religijnego Kefalończyków. W artykule wykorzystane zostały wyniki badań naukowych prowadzonych z wykorzystaniem technik jakościowych stosowanych w podejściu emicznym (swobodny wywiad, jawna i niejawna obserwacja uczestnicząca, dokumentacja fotograficzna oraz analiza materiałów wizualnych). Badania opierały się również na historycznych i etnograficznych źródłach zastanych oraz na materiałach dostępnych w Internecie. Pokazały one, że w wyobraźni religijnej Kefalończyków ważną rolę odgrywają wyspiarski charakter regionu i obecność żywiołów: morze otaczające ląd i trzęsienia ziemi cyklicznie nawiedzające wyspę. To specyficzne warunki naturalne dały początek lokalnym legendom i hierotypicznym kreacjom miejscom kultu religijnego. Miały też wpływ na wykreowanie panteonu świętych postaci czuwających nad wyspą, których obecność podkreślana jest poprzez specyficzną hiereotopię miejsc kultu religijnego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kulturypl
dc.contributor.authorKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accession2018-03-26pl
dc.date.accessioned2018-03-26T12:29:11Z
dc.date.available2018-03-26T12:29:11Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 141-143pl
dc.description.physical129-146pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume56pl
dc.identifier.doi10.12775/LSE.2017.56.08pl
dc.identifier.issn2450-5544pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52701
dc.identifier.weblinkhttp://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2017/10/07_E_M_Kocoj_Sacrum_i_przestrzen_Hierotopia_wyspy_Kefalonia.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encultural heritagepl
dc.subject.encultural spacepl
dc.subject.ensacred placespl
dc.subject.enhierotopypl
dc.subject.enCephaloniapl
dc.subject.enGreecepl
dc.subject.entangible and intangible cultural heritagepl
dc.subject.enOrthodox religiousnesspl
dc.subject.pldziedzictwo kulturowepl
dc.subject.plprzestrzeń kulturowapl
dc.subject.plświęte miejscapl
dc.subject.plhierotopiapl
dc.subject.plKefaloniapl
dc.subject.plGrecjapl
dc.subject.plmaterialne i niematerialne dziedzictwo kulturowepl
dc.subject.plreligijność prawosławnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSacrum i przestrzeń : hierotopia wyspy Kefalonii (wstępne rezultaty badania pilotażowego)pl
dc.title.alternativeSacrum and space : hierotopy of Cephalonia Island (preliminary results of the pilot study)pl
dc.title.journalŁódzkie Studia Etnograficznepl
dc.title.volumeNa Bałkanach / O Bałkanachpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Byzantine and post-Byzantine cultural heritage of Greek islands and peninsulas is still a blank slate for most Europeans. Only a few scholars from outside Greece focus their scientific studies on artefacts and anything which could be considered as so-called intangible cultural heritage of the humanity. The objective of the study was to investigate the hierotopy of the religious heritage of Cephalonia. I was interested in whether the island has hierotopic spaces, saturated with special power and the resulting special creation in the islanders' minds. I searched for the beliefs about the origins of these places, extraordinary events, or the related sacred figures and organizations of spaces in the places used by Cephalonians for religious worship. The article uses qualitative methods of scientific research applied from the emic perspectives (free interviews, explicit and implicit participatory observation, photographic documentation and analysis of visual material). The research also focused on the secondary (historic and ethnographic) sources as well as on resources available on the Internet. The study has shown that an important role in Cephalonians’ religious imagination is played by the insular nature of the region and the elements: the sea surrounding the land and the earthquakes which cyclically strike the island. These specific natural conditions have given birth to local legends and hierotopic creations of places of religious worship. They have formed the pantheon of the holy figures, whose presence is emphasized by the specific hierotopy of the places of religious worship built on the island.
dc.abstract.plpl
Bizantyńskie i post-bizantyńskie dziedzictwo kulturowe wysp i półwyspów greckich stanowi wciąż dla większości Europejczyków swoistą białą kartę. W obszarze studiów naukowych tylko nielicznych uczonych spoza Grecji znajdują się artefakty, jak również to, co mogłoby zostać zaliczone do tzw. niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Celem badań było poznanie hierotopii dziedzictwa kulturowego (religijnego) Kefalonii. Interesowała mnie odpowiedź na pytanie, czy na wyspie znajdują się przestrzenie hierofaniczne i hierotopiczne, nasycone w wyobrażeniach mieszkańców wyspy specjalną mocą i wynikającą z nich specjalną kreacją. Poszukiwałam wierzeń dotyczących powstawania tych miejsc, niezwykłych wydarzeń czy też świętych postaci z nimi związanych oraz organizacji przestrzeni w miejscach kultu religijnego Kefalończyków. W artykule wykorzystane zostały wyniki badań naukowych prowadzonych z wykorzystaniem technik jakościowych stosowanych w podejściu emicznym (swobodny wywiad, jawna i niejawna obserwacja uczestnicząca, dokumentacja fotograficzna oraz analiza materiałów wizualnych). Badania opierały się również na historycznych i etnograficznych źródłach zastanych oraz na materiałach dostępnych w Internecie. Pokazały one, że w wyobraźni religijnej Kefalończyków ważną rolę odgrywają wyspiarski charakter regionu i obecność żywiołów: morze otaczające ląd i trzęsienia ziemi cyklicznie nawiedzające wyspę. To specyficzne warunki naturalne dały początek lokalnym legendom i hierotypicznym kreacjom miejscom kultu religijnego. Miały też wpływ na wykreowanie panteonu świętych postaci czuwających nad wyspą, których obecność podkreślana jest poprzez specyficzną hiereotopię miejsc kultu religijnego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury
dc.contributor.authorpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessionpl
2018-03-26
dc.date.accessioned
2018-03-26T12:29:11Z
dc.date.available
2018-03-26T12:29:11Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 141-143
dc.description.physicalpl
129-146
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
56
dc.identifier.doipl
10.12775/LSE.2017.56.08
dc.identifier.issnpl
2450-5544
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52701
dc.identifier.weblinkpl
http://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2017/10/07_E_M_Kocoj_Sacrum_i_przestrzen_Hierotopia_wyspy_Kefalonia.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
cultural heritage
dc.subject.enpl
cultural space
dc.subject.enpl
sacred places
dc.subject.enpl
hierotopy
dc.subject.enpl
Cephalonia
dc.subject.enpl
Greece
dc.subject.enpl
tangible and intangible cultural heritage
dc.subject.enpl
Orthodox religiousness
dc.subject.plpl
dziedzictwo kulturowe
dc.subject.plpl
przestrzeń kulturowa
dc.subject.plpl
święte miejsca
dc.subject.plpl
hierotopia
dc.subject.plpl
Kefalonia
dc.subject.plpl
Grecja
dc.subject.plpl
materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
dc.subject.plpl
religijność prawosławna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Sacrum i przestrzeń : hierotopia wyspy Kefalonii (wstępne rezultaty badania pilotażowego)
dc.title.alternativepl
Sacrum and space : hierotopy of Cephalonia Island (preliminary results of the pilot study)
dc.title.journalpl
Łódzkie Studia Etnograficzne
dc.title.volumepl
Na Bałkanach / O Bałkanach
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Downloads
kocoj_sacrum_i_przestrzen_hierotopia_wyspy_kefalonii_2017.odt
2