Sytuacja kartograficznego ruchu wydawniczego w Polsce na tle rozwoju cywilizacyjno-technologicznego

licenciate
dc.abstract.enThe issues of the thesis involves the process of making and editing cartographic publications and also the changes that have been taken place in their stake in the publishing market at the time of first decades of 21st century in Poland in relations to the technological development and free access to geographic data due to portals like for example Google Maps or TripAdvisor. In the thesis the history of making maps by human and cartography as an interdisciplinary science have been also adumbrated. The thesis has been written based on source literature in the field of geographic sciences and the editions that involve analysis and publishing market research in Poland.pl
dc.abstract.plProblematyka pracy dotyczy procesu powstawania oraz edycji publikacji kartograficznych, a także zmian, jakie zaszły w zakresie ich udziału w rynku wydawniczym na przestrzeni pierwszych dekad XXI wieku w Polsce w związku z rozwojem technologicznym oraz darmowym dostępem do danych geograficznych dzięki portalom takim, jak np. Google Maps czy TripAdvisor. W pracy przybliżona została także historia sporządzania map przez człowieka oraz podjęta została próba charakterystyki kartografii jako nauki interdyscyplinarnej. Praca napisana została w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu nauk geograficznych oraz wydawnictwa ciągłe zawierające treści związane z badaniem oraz analizą ruchu wydawniczego w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowakowski, Andrzej - 131051 pl
dc.contributor.authorZdunek, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowakowski, Andrzej - 131051 pl
dc.contributor.reviewerGruchała, Janusz - 128187 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:38:13Z
dc.date.available2020-07-27T17:38:13Z
dc.date.submitted2018-09-11pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-125007-238214pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229259
dc.languagepolpl
dc.subject.encartography, maps, Google Maps, publishing marketpl
dc.subject.plkartografia, mapy, Google Maps, rynek wydawniczypl
dc.titleSytuacja kartograficznego ruchu wydawniczego w Polsce na tle rozwoju cywilizacyjno-technologicznegopl
dc.title.alternativeCondition of Polish cartographic editorial movement in relations to civilizational and technological developmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issues of the thesis involves the process of making and editing cartographic publications and also the changes that have been taken place in their stake in the publishing market at the time of first decades of 21st century in Poland in relations to the technological development and free access to geographic data due to portals like for example Google Maps or TripAdvisor. In the thesis the history of making maps by human and cartography as an interdisciplinary science have been also adumbrated. The thesis has been written based on source literature in the field of geographic sciences and the editions that involve analysis and publishing market research in Poland.
dc.abstract.plpl
Problematyka pracy dotyczy procesu powstawania oraz edycji publikacji kartograficznych, a także zmian, jakie zaszły w zakresie ich udziału w rynku wydawniczym na przestrzeni pierwszych dekad XXI wieku w Polsce w związku z rozwojem technologicznym oraz darmowym dostępem do danych geograficznych dzięki portalom takim, jak np. Google Maps czy TripAdvisor. W pracy przybliżona została także historia sporządzania map przez człowieka oraz podjęta została próba charakterystyki kartografii jako nauki interdyscyplinarnej. Praca napisana została w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu nauk geograficznych oraz wydawnictwa ciągłe zawierające treści związane z badaniem oraz analizą ruchu wydawniczego w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowakowski, Andrzej - 131051
dc.contributor.authorpl
Zdunek, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowski, Andrzej - 131051
dc.contributor.reviewerpl
Gruchała, Janusz - 128187
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:38:13Z
dc.date.available
2020-07-27T17:38:13Z
dc.date.submittedpl
2018-09-11
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-125007-238214
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229259
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cartography, maps, Google Maps, publishing market
dc.subject.plpl
kartografia, mapy, Google Maps, rynek wydawniczy
dc.titlepl
Sytuacja kartograficznego ruchu wydawniczego w Polsce na tle rozwoju cywilizacyjno-technologicznego
dc.title.alternativepl
Condition of Polish cartographic editorial movement in relations to civilizational and technological development
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available