Wpływ pandemii Covid-19 na płynność finansową przedsiębiorstw - analiza porównawcza na przykładzie PKN Orlen S.A. oraz Rainbow Tours S.A.

master
dc.abstract.enA company's financial liquidity is a source of information about its financial condition and about ensuring the continuation of its operations. The outbreak of the Covid-19 pandemic and the multiplication of restrictions on doing business at that time posed a major challenge for companies to keep it stable. The purpose of this thesis is to determine whether and to what extent the Covid-19 pandemic influenced the level of financial liquidity of PKN Orlen S.A. and Rainbow Tours S.A.. The theoretical part introduces the essence of the concept of financial liquidity and its place in the general financial analysis of the company. The empirical part presents the results of the research, the main purpose of which was a comparative analysis of changes in the area of financial liquidity of selected companies in the years 2019-2021. The research process was carried out with the use of a preliminary analysis of the assets and capital situation of enterprises as well as a static and dynamic liquidity ratio analysis. The main sources of empirical data were the published financial statements of PKN Orlen S.A. and Rainbow Tours S.A. for the years 2019-2021. As a result of the analyzes, a short-term trend was observed that had a negative impact on the financial liquidity of enterprises from the industries most affected by the pandemic, and as a result of the stabilization of the economic situation and adaptation to its new conditions - an increase in results proving positive processes taking place in them to improve the ability to pay off current obligations.pl
dc.abstract.plPłynność finansowa przedsiębiorstwa stanowi źródło informacji o jego kondycji finansowej oraz o zapewnieniu kontynuacji jego działania. Wybuch pandemii Covid-19 i mnożące się wówczas ograniczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej stanowiły duże wyzwanie dla przedsiębiorstw w kwestii utrzymania jej na stabilnym poziomie. Celem niniejszej pracy jest określenie czy oraz w jakim stopniu pandemia Covid-19 wypłynęła na poziom płynności finansowej przedsiębiorstw PKN Orlen S.A. oraz Rainbow Tours S.A.. W części teoretycznej przybliżona została istota pojęcia płynności finansowej i jej miejsca w ogólnej analizie finansowej przedsiębiorstwa. W części empirycznej natomiast przedstawiono wyniki badań, których głównym celem była porównawcza analiza zmian w obszarze płynności finansowej wybranych jednostek gospodarczych w latach 2019-2021. Proces badawczy zrealizowano przy zastosowaniu wstępnej analizy sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw oraz analizy wskaźnikowej płynności finansowej w ujęciu statycznym oraz dynamicznym. Główne źródła danych empirycznych stanowiły opublikowane sprawozdania finansowe spółek PKN Orlen S.A. oraz Rainbow Tours S.A. za lata 2019-2021. W wyniku dokonanych analiz zaobserwowany został krótkookresowy trend mający wpływ in minus na płynność finansową przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, a w następstwie stabilizacji sytuacji gospodarczej i adaptacji do jej nowych warunków – wzrost wyników świadczący o pozytywnych procesach w nich zachodzących na rzecz poprawy zdolności do spłacania bieżących zobowiązań.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBąk, Sylwiapl
dc.contributor.authorNowak, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBąk, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:44:49Z
dc.date.available2022-07-01T21:44:49Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-157240-245535pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294137
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancial analysis - financial liquidity - financial statement - pandemic - ratio analysispl
dc.subject.planaliza finansowa - płynność finansowa - sprawozdanie finansowe - pandemia - analiza wskaźnikowapl
dc.titleWpływ pandemii Covid-19 na płynność finansową przedsiębiorstw - analiza porównawcza na przykładzie PKN Orlen S.A. oraz Rainbow Tours S.A.pl
dc.title.alternativeThe impact of the Covid-19 pandemic on the financial liquidity of enterprises - a comparative analysis on the example of PKN Orlen S.A. and Rainbow Tours S.A.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A company's financial liquidity is a source of information about its financial condition and about ensuring the continuation of its operations. The outbreak of the Covid-19 pandemic and the multiplication of restrictions on doing business at that time posed a major challenge for companies to keep it stable. The purpose of this thesis is to determine whether and to what extent the Covid-19 pandemic influenced the level of financial liquidity of PKN Orlen S.A. and Rainbow Tours S.A.. The theoretical part introduces the essence of the concept of financial liquidity and its place in the general financial analysis of the company. The empirical part presents the results of the research, the main purpose of which was a comparative analysis of changes in the area of financial liquidity of selected companies in the years 2019-2021. The research process was carried out with the use of a preliminary analysis of the assets and capital situation of enterprises as well as a static and dynamic liquidity ratio analysis. The main sources of empirical data were the published financial statements of PKN Orlen S.A. and Rainbow Tours S.A. for the years 2019-2021. As a result of the analyzes, a short-term trend was observed that had a negative impact on the financial liquidity of enterprises from the industries most affected by the pandemic, and as a result of the stabilization of the economic situation and adaptation to its new conditions - an increase in results proving positive processes taking place in them to improve the ability to pay off current obligations.
dc.abstract.plpl
Płynność finansowa przedsiębiorstwa stanowi źródło informacji o jego kondycji finansowej oraz o zapewnieniu kontynuacji jego działania. Wybuch pandemii Covid-19 i mnożące się wówczas ograniczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej stanowiły duże wyzwanie dla przedsiębiorstw w kwestii utrzymania jej na stabilnym poziomie. Celem niniejszej pracy jest określenie czy oraz w jakim stopniu pandemia Covid-19 wypłynęła na poziom płynności finansowej przedsiębiorstw PKN Orlen S.A. oraz Rainbow Tours S.A.. W części teoretycznej przybliżona została istota pojęcia płynności finansowej i jej miejsca w ogólnej analizie finansowej przedsiębiorstwa. W części empirycznej natomiast przedstawiono wyniki badań, których głównym celem była porównawcza analiza zmian w obszarze płynności finansowej wybranych jednostek gospodarczych w latach 2019-2021. Proces badawczy zrealizowano przy zastosowaniu wstępnej analizy sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw oraz analizy wskaźnikowej płynności finansowej w ujęciu statycznym oraz dynamicznym. Główne źródła danych empirycznych stanowiły opublikowane sprawozdania finansowe spółek PKN Orlen S.A. oraz Rainbow Tours S.A. za lata 2019-2021. W wyniku dokonanych analiz zaobserwowany został krótkookresowy trend mający wpływ in minus na płynność finansową przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, a w następstwie stabilizacji sytuacji gospodarczej i adaptacji do jej nowych warunków – wzrost wyników świadczący o pozytywnych procesach w nich zachodzących na rzecz poprawy zdolności do spłacania bieżących zobowiązań.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bąk, Sylwia
dc.contributor.authorpl
Nowak, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Bąk, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:44:49Z
dc.date.available
2022-07-01T21:44:49Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-157240-245535
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294137
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financial analysis - financial liquidity - financial statement - pandemic - ratio analysis
dc.subject.plpl
analiza finansowa - płynność finansowa - sprawozdanie finansowe - pandemia - analiza wskaźnikowa
dc.titlepl
Wpływ pandemii Covid-19 na płynność finansową przedsiębiorstw - analiza porównawcza na przykładzie PKN Orlen S.A. oraz Rainbow Tours S.A.
dc.title.alternativepl
The impact of the Covid-19 pandemic on the financial liquidity of enterprises - a comparative analysis on the example of PKN Orlen S.A. and Rainbow Tours S.A.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
4
Lublin
4
Skierniewice
4
Chybie
3
Lodz
3
Ciechanów
2
Puszczykowo
2
Andrychów
1
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available
Collections