Zaufanie do instytucji kredytowych i parabankowych w Polsce.

master
dc.abstract.enThe thesis presents the characteristics of the credit and quasi-bank institutions. The theoretical and legal issues related to these institutions have been discussed.The thesis which claims that Cooperative Savings and Credit Unions are characterized by lower consumer confidence than banking institutions is verified. The information presented is based on literature research and the analysis of the research.pl
dc.abstract.plW pracy zostały zaprezentowane instytucje kredytowe i parabankowe. Omówione zostały teoretyczne oraz prawne zagadnienia dotyczące tych instytucji.. Poddano weryfikacji postawioną tezę, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe charakteryzują się niższym zaufaniem konsumentów niż instytucje bankowe.Informacje potrzebne do napisania pracy zostały pozyskane za pomocą kwerendy literatury oraz dzięki analizie wyników badania empirycznego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorZguda, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:15:07Z
dc.date.available2020-07-27T11:15:07Z
dc.date.submitted2017-10-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-118720-182936pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223762
dc.languagepolpl
dc.subject.encredit institution-quasi-bank-Cooperative Saving and Credit Unionspl
dc.subject.plinstytucja kredytowa – parabank – Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowepl
dc.titleZaufanie do instytucji kredytowych i parabankowych w Polsce.pl
dc.title.alternativeConfidece to credit and quasi-bank institutions in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the characteristics of the credit and quasi-bank institutions. The theoretical and legal issues related to these institutions have been discussed.The thesis which claims that Cooperative Savings and Credit Unions are characterized by lower consumer confidence than banking institutions is verified. The information presented is based on literature research and the analysis of the research.
dc.abstract.plpl
W pracy zostały zaprezentowane instytucje kredytowe i parabankowe. Omówione zostały teoretyczne oraz prawne zagadnienia dotyczące tych instytucji.. Poddano weryfikacji postawioną tezę, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe charakteryzują się niższym zaufaniem konsumentów niż instytucje bankowe.Informacje potrzebne do napisania pracy zostały pozyskane za pomocą kwerendy literatury oraz dzięki analizie wyników badania empirycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Zguda, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:15:07Z
dc.date.available
2020-07-27T11:15:07Z
dc.date.submittedpl
2017-10-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-118720-182936
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223762
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
credit institution-quasi-bank-Cooperative Saving and Credit Unions
dc.subject.plpl
instytucja kredytowa – parabank – Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
dc.titlepl
Zaufanie do instytucji kredytowych i parabankowych w Polsce.
dc.title.alternativepl
Confidece to credit and quasi-bank institutions in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Warsaw
2
Gryfino
1
Jelenia Góra
1
Lubartow
1
Siedlce
1
Skierniewice
1
Szczecin
1
Walce
1

No access

No Thumbnail Available