Ograniczanie wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych

master
dc.abstract.enThe aim of this work was to analyze human and civil liberty, which is restricted during states of emergency (martial law, state of emergency and natural disaster), and to check if the scope of limited liberty is correct. The work consists of four chapters. They describe: the most important statutory issues of states of emergency, the history of states of emergency both in world and in Poland, rules for granting compensation for loss of property suffered as a result of restrictions on human and civil liberties and rights during states of emergency, actions taken by the authorities during states of emergency, and liberties that are restricted during martial law, state of emergency and natural disaster. This work also describes the state of the epidemic, the consequences of introducing a state of epidemics caused by the SARS-CoV-2 virus and the restrictions on human and civil liberties and rights during the state of epidemics.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było przeanalizowanie wolności człowieka i obywatela, które ogranicza się podczas stanów nadzwyczajnych (stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej) a także sprawdzenie czy zakres ograniczanych wolności jest prawidłowy. Praca składa się z czterech rozdziałów. Opisano w nich kolejno: najważniejsze ustawowe kwestie stanów nadzwyczajnych, historię stanów nadzwyczajnych zarówno na świecie, jak i ziemiach polskich, zasady przyznawania rekompensaty za stratę majątkową poniesioną na skutek ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanów nadzwyczajnych, działania jakie podejmują organy w czasie stanów nadzwyczajnych, a także wolności jakie ogranicza się w stanie wojennym, stanie wyjątkowym i stanie klęski żywiołowej. W niniejszej pracy opisano również stan epidemii, następstwa wprowadzenia stanu epidemii wywołanego przez wirus SARS-CoV-2 oraz ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu epidemii.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.contributor.authorGłowa, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.contributor.reviewerPłażek, Stefan - 131454 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T18:50:17Z
dc.date.available2020-10-21T18:50:17Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-144474-264863pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249793
dc.languagepolpl
dc.subject.enstates of emergency, martial law, natural disaster, state of epidemics, restrictions, human and civil libertiespl
dc.subject.plstan nadzwyczajny, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, ograniczenia, wolności człowieka i obywatelapl
dc.titleOgraniczanie wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnychpl
dc.title.alternativeRestriction of human and civil liberties in states of emergencypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was to analyze human and civil liberty, which is restricted during states of emergency (martial law, state of emergency and natural disaster), and to check if the scope of limited liberty is correct. The work consists of four chapters. They describe: the most important statutory issues of states of emergency, the history of states of emergency both in world and in Poland, rules for granting compensation for loss of property suffered as a result of restrictions on human and civil liberties and rights during states of emergency, actions taken by the authorities during states of emergency, and liberties that are restricted during martial law, state of emergency and natural disaster. This work also describes the state of the epidemic, the consequences of introducing a state of epidemics caused by the SARS-CoV-2 virus and the restrictions on human and civil liberties and rights during the state of epidemics.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wolności człowieka i obywatela, które ogranicza się podczas stanów nadzwyczajnych (stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej) a także sprawdzenie czy zakres ograniczanych wolności jest prawidłowy. Praca składa się z czterech rozdziałów. Opisano w nich kolejno: najważniejsze ustawowe kwestie stanów nadzwyczajnych, historię stanów nadzwyczajnych zarówno na świecie, jak i ziemiach polskich, zasady przyznawania rekompensaty za stratę majątkową poniesioną na skutek ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanów nadzwyczajnych, działania jakie podejmują organy w czasie stanów nadzwyczajnych, a także wolności jakie ogranicza się w stanie wojennym, stanie wyjątkowym i stanie klęski żywiołowej. W niniejszej pracy opisano również stan epidemii, następstwa wprowadzenia stanu epidemii wywołanego przez wirus SARS-CoV-2 oraz ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu epidemii.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.contributor.authorpl
Głowa, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.contributor.reviewerpl
Płażek, Stefan - 131454
dc.date.accessioned
2020-10-21T18:50:17Z
dc.date.available
2020-10-21T18:50:17Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-144474-264863
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249793
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
states of emergency, martial law, natural disaster, state of epidemics, restrictions, human and civil liberties
dc.subject.plpl
stan nadzwyczajny, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, ograniczenia, wolności człowieka i obywatela
dc.titlepl
Ograniczanie wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
dc.title.alternativepl
Restriction of human and civil liberties in states of emergency
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Poznan
4
Wroclaw
4
Krakow
2
Trawniki
2
Dublin
1
Gdynia
1
Glowno
1
Lublin
1
Mielec
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available