Rola przemytu narkotyków w Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe subject of my diploma thesis is "The role of drug trafficking in the European Union". I tried to support the thesis that drug crime is a global problem. In the 21st century, addiction to drugs is a very serious problem due to the easy access to narcotic drugs and their increased composition compared to the end of the previous century. Organized criminal groups in addition to drug trafficking also deal with arms trade as well as terrorism financing. This work consists of four chapters, first chapter is devoted to theoretical and methodological assumptions, including the division of drugs according to the World Health Organization. The second chapter contains a comparison of Member States' policies. The next chapter describes the routes of drug trafficking to Europe. In the last chapter, I have included national and international organizations as well as their activities aimed at combating drug crime.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy dyplomowej jest "Rola przemytu narkotyków w Unii Europejskiej". Starałem się w niej poprzeć tezę, że przestępczość narkotykowa jest problemem ogólnoświatowym. W XXI wieku uzależnienie od narkotyków stanowi bardzo poważny problem ze względu na łatwy dostęp do środków odurzających i ich zwiększony skład w porównaniu z końcówką poprzedniego wieku. Zorganizowane grupy przestępcze oprócz handlu narkotykami zajmują się również handlem bronią, a także finansowaniem terroryzmu. Praca ta składa się z czterech rozdziałów, rozdział I został poświęcony założeniom teoretycznym oraz metodologicznym, zawiera między innymi podział narkotyków według Światowej Organizacji Zdrowia. W rozdziale drugim znajduje się porównanie polityk państw członkowskich. Kolejny rozdział opisuje drogi przemytu narkotyków do Europy. W rozdziale ostatnim zawarłem organizacje krajowe oraz międzynarodowe a także ich działania zmierzające do zwalczania przestępczości narkotykowej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrankowski, Pawełpl
dc.contributor.authorCieciora, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerFrankowski, Pawełpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:01:14Z
dc.date.available2020-07-27T20:01:14Z
dc.date.submitted2018-09-28pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-127586-231325pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231455
dc.languagepolpl
dc.subject.endrug trafficking, narcotic, drug crime, organized criminal, European Border and Coast Guard Agency, International Criminal Police Organization, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictionpl
dc.subject.plprzestępczość narkotykowa, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, przeciwdziałanie, przemyt, Unia Europejska, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, opium, morfina, heroina, metadon, amfetamina, kokaina, crack, marihuana, haszysz, LSD, THC, Komisja Europejska, bałkański szlak, jedwabny szlak, Policja, Straż Graniczna, ONZ, Interpol, Europol, Frontex, ABW.pl
dc.titleRola przemytu narkotyków w Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeThe role of drug trafficking in the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my diploma thesis is "The role of drug trafficking in the European Union". I tried to support the thesis that drug crime is a global problem. In the 21st century, addiction to drugs is a very serious problem due to the easy access to narcotic drugs and their increased composition compared to the end of the previous century. Organized criminal groups in addition to drug trafficking also deal with arms trade as well as terrorism financing. This work consists of four chapters, first chapter is devoted to theoretical and methodological assumptions, including the division of drugs according to the World Health Organization. The second chapter contains a comparison of Member States' policies. The next chapter describes the routes of drug trafficking to Europe. In the last chapter, I have included national and international organizations as well as their activities aimed at combating drug crime.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy dyplomowej jest "Rola przemytu narkotyków w Unii Europejskiej". Starałem się w niej poprzeć tezę, że przestępczość narkotykowa jest problemem ogólnoświatowym. W XXI wieku uzależnienie od narkotyków stanowi bardzo poważny problem ze względu na łatwy dostęp do środków odurzających i ich zwiększony skład w porównaniu z końcówką poprzedniego wieku. Zorganizowane grupy przestępcze oprócz handlu narkotykami zajmują się również handlem bronią, a także finansowaniem terroryzmu. Praca ta składa się z czterech rozdziałów, rozdział I został poświęcony założeniom teoretycznym oraz metodologicznym, zawiera między innymi podział narkotyków według Światowej Organizacji Zdrowia. W rozdziale drugim znajduje się porównanie polityk państw członkowskich. Kolejny rozdział opisuje drogi przemytu narkotyków do Europy. W rozdziale ostatnim zawarłem organizacje krajowe oraz międzynarodowe a także ich działania zmierzające do zwalczania przestępczości narkotykowej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frankowski, Paweł
dc.contributor.authorpl
Cieciora, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Frankowski, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:01:14Z
dc.date.available
2020-07-27T20:01:14Z
dc.date.submittedpl
2018-09-28
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-127586-231325
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231455
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
drug trafficking, narcotic, drug crime, organized criminal, European Border and Coast Guard Agency, International Criminal Police Organization, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
dc.subject.plpl
przestępczość narkotykowa, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, przeciwdziałanie, przemyt, Unia Europejska, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, opium, morfina, heroina, metadon, amfetamina, kokaina, crack, marihuana, haszysz, LSD, THC, Komisja Europejska, bałkański szlak, jedwabny szlak, Policja, Straż Graniczna, ONZ, Interpol, Europol, Frontex, ABW.
dc.titlepl
Rola przemytu narkotyków w Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
The role of drug trafficking in the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
146
Views per month
Views per city
Warsaw
32
Wroclaw
19
Krakow
13
Katowice
7
Olsztyn
6
Kielce
5
Zabrze
3
Bialystok
2
Międzyrzec Podlaski
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available